Doctoral Researcher e-Topia

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) invites applications for a three-year, full-time research position as a Doctoral Researcher. The position provides the opportunity to work in a leading international research institution with high academic standards and a cross-disciplinary environment.

This Doctoral Researcher is financed as a part of a grant from the Research Council of Norway to PRIO for a project on “e-Topia: China India and Biometric Borders” led by PRIO Research Professor Åshild Kolås.

The e-Topia project studies Indian and Chinese approaches to the digitalization of governance and society, the everyday impact of e-governance and Internet of Things application in India and China, and how related societal change in the two countries affects the relations between them, and global dynamics.

The Doctoral Researcher who will be employed in this project is hereby invited to develop a subproject on Digitalization, e-governance and the Internet of Things in India. The research methods and theoretical approach must be formulated by the Doctoral Researcher her/himself, but the doctoral work must include fieldwork in the Indian ICT capital of Bangalore, studying the development of digital systems and applications by government agencies and the corporate sector, and diverse stakeholder perspectives. The overarching goal is to shed light on the interaction between e-governance and business, and the way public and private sector stakeholders perceive the benefits, risks and challenges of digitalization in India.

The starting date for the position is 1 September 2020 or as early as possible thereafter.

Applications must be submitted by way of an online form.

Deadline: 1 May 2020

For further details and link to applications

BI: Nyetablert Institutt for Data Science søker Administrasjonssjef

Ved Handelshøyskolen BI skal det etableres et nytt institutt innenfor fagområdet Data Science. Det nye instituttet skal være i funksjon fra høsten 2020. Etableringen vil være i tett samarbeid med de andre instituttene ved Handelshøyskolen BI. Det er tilsatt en faglig koordinator for etableringen av instituttet og ny administrasjonssjef vil arbeide tett med koordinator og andre nøkkelpersoner under etableringen av instituttet, herunder prorektor for Forskning og fagressurser. Stillingen rapporterer til instituttleder for samfunnsøkonomi inntil ny instituttleder for data science er plass. 

Instituttets fagområder vil være innen data science, statistikk, informatikk og generell metode.

Under etableringsfasen vil administrasjonssjefen arbeide sammen med øvrige administrasjonssjefer, Forskningsadministrativ avdeling, faglig koordinator, instituttleder og et instituttråd. Dette vil innebære en variasjon i oppgaver, opplæring av ordinære instituttadministrative oppgaver, saksbehandling og planlegging av aktiviteter. Oppbyggingen av det nye instituttet skjer i samarbeid med Simula og en ny administrasjonssjef vil derfor også ha utstrakt kontakt med eksterne aktører i sitt arbeid.

Stillingens ansvar og oppgaver:

 • Overordnet ledelse og drift av instituttets administrative funksjoner, herunder ledelse av eventuell administrativ konsulent etter hvert.
 • Ansvar for administrasjon, koordinering og forvaltning av instituttets forskning- og undervisningsoppgaver
 • Sammenstille og analysere relevant styringsinformasjon
 • Økonomi- og budsjettoppfølging, herunder ressursplanlegging, ressursdisponering og avregning
 • Koordinere og administrere samarbeid med instituttets eksterne partnere
 • Kartlegge og gjennomføre administrative forbedringstiltak ved instituttet
 • Saksforberedelse til styrende organer samt instituttets instituttråd
 • Generell bistand til instituttets medarbeidere
 • Løpende administrative driftsoppgaver, også på tvers av de andre enhetene.

Arbeidssted: Campus Oslo, Nydalen
Kontaktpersoner: Anne E. Hagberg, Leder Forskningsadministrativ avdeling tlf 46 41 06 16, epost: anne.hagberg@bi.no

Søknadsfrist: 20. april 2020

Les mer om stillingen og søk

A webinar from the INORMS Research Evaluation Working Group: SCOPE: A five-step process for evaluating responsibly

The International Network of Research Management Societies (INORMS) established the Research Evaluation Working Group in 2018 to consider how to best ensure that research evaluation is meaningful, responsible and effective. The Working Group is truly global, it has members from all continents, with the exception of Antarctica!

The Research Evaluation Working Group invites research managers and other research evaluation practitioners involved in planning, implementing and interpreting research evaluations to a webinar on ‘SCOPE’ – a five step process for evaluating responsibly.

The webinar will be held on Monday 20th April 2020 at 1-2 pm BST [In Norway at 2-3 pm]

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), the Leiden Manifesto and the Metric Tide give the Higher Education sector a framework for evaluating research responsibly. However, practitioners who plan and organize evaluations may still be left asking “now what?”. How do we actually do research evaluation responsibly?

The INORMS Research Evaluation Working Group has developed a five-stage process for evaluating responsibly, that may answer that question! The process is called ‘SCOPE’.This webinar presents the SCOPE model in detail and provides a practical framework for research managers, and others, seeking to conduct responsible research evaluations.

Register for the webinar

The webinar can host up to 150 participants. All who register will receive the link to the webinar, and the first 150 to join the webinar can attend live. A recording of the webinar will be sent to all who register.

Hope you can join us!

The INORMS Research Evaluation Working Group

For more information, please contact Laura Himanen (laura.himanen(at)tuni.fi)

Department Manager at The Social Dynamics department, PRIO

PRIO invites applications for a research administrative position within one of our research departments. The successful candidate will join our general management team and assist the Social Dynamics department’s Research Director in the day to day management of the department. The position is a maternity leave replacement for a fixed term of one year, but with the possibility of an extension. Start up as soon as possible.

The Social Dynamics department has an international staff of approximately 25 researchers and a budget of NOK 40 million. It has a high level of activity and maintains a portfolio of 30–35 research projects funded by, inter alia, the Research Council of Norway, the European Commission, and the Ministry of Foreign Affairs.

As a Department Manager, you are expected to contribute to the provision of effective infrastructure and managerial routines at PRIO that supports the Institute’s activities. Tasks include:

 •   Project Development support
 •   Project Management
 •   HR Management
 •   Research administration and project work
 •   Internal and external communications

The successful candidate will have the following qualifications:

 • A master’s degree in business administration, the social sciences, economics, humanities, or other relevant fields
 • Project management experience
 • Strong ICT skills
 • Strong interpersonal and communication skills
 • Fluency in English (written and oral)

PRIO is located in attractive premises in central Oslo. PRIO offers salary according to qualifications, group life insurance and membership in Norwegian Public Service Pension Fund.

PRIO is an equal opportunity employer and values staff diversity.

Applications should be written in English, the working language of the institute, and are to include the following:

 1. Letter of application, detailing motivation, competence and past experience, addressing the expected qualifications listed above
 2. Curriculum vitae
 3. Transcripts of academic degrees
 4. The masters’ thesis
 5. Names and contact details of three references

Applications must be submitted by way of an online form.

Deadline for applications is 16 March 2020.

For further information, please contact Administrative Director Lene Kristin Borg (Lene@prio.org), tel. +47 474 50 077. For questions concerning the recruitment process or the submission of your application specifically, please contact Institute Adviser Cathrine Bye (Cathrine@prio.org), tel. +47 225 47 715.

Nok et flott Lederseminar

 

Lillian M. Baltzrud ved Avdeling for universitets- og høgskolepolitikk, Norges Forskningsråd var en av innlederne på årets lederseminar.

Etter gode tilbakemeldinger fra fjorårets Lederseminar ble det i februar 2020 for andre gang arrangert Lederseminar for forskningsadministrative ledere i regi av NARMA, denne gangen i Stavanger. Til tross for vinterferieuke i noen deler av landet, møtte 32 spente ledere fra UH-sektoren, klare for to dager fylt med faglig og sosialt innhold. Det var gledelig å se at flere av deltakerne fra i fjor også hadde meldt seg på seminaret i år. Deltakerne gav i seg selv et godt utgangspunkt for interessante refleksjoner og diskusjoner gjennom sine ulike stillinger, fra seksjonssjefer, teamledere, seniorrådgivere og avdelingsledere til kontorsjefer.

Hvordan utvikle sin forskningsstrategiske rolle?

Lederseminaret, som er en del av NARMAs Kompetanseutviklingsprogram, har et mål om å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk på tvers av institusjoner.

Årets lederseminar tok utgangspunkt i hvordan forskningsadministrative ledere kan utvikle sin forskningsstrategiske rolle på ulike nivåer, både på individnivå, organisasjons-/-enhetsnivå og i forhold til omgivelsene. NARMA hadde invitert innledere fra både internasjonale og nasjonale institusjoner, blant annet University of Kent, University of Bologna, UiT, UHR og lokale innledere fra UiS for å utdype og utforske dette. Seminaret var også denne gangen lagt opp med en kombinasjon av presentasjoner og gruppearbeid.

Våre internasjonale gjester og innledere med Ragnar Lie (UHR) fra venstre: Mariko Yoshihara Yang (forsker fra Japan og kollega av Susi Poli), Simon Kerridge (University of Kent) og Susi Poli (University of Bologna).

Utvidet nyttig nettverk og inspirasjon

Arrangementet ble gjennomført og utviklet i samarbeid med medlemmer av spesialinteressegruppe (SIG) for Karriereutvikling, som også hadde ansvar for fjorårets lederseminar. Samarbeidet har fungert veldig godt, og gruppen er motivert og positiv til å jobbe videre med lederseminarer fremover.

– Det var både lærerikt og meningsfullt for oss å finne innledere, forberede gruppearbeid og gjennomføre lederseminaret i 2020. Forskningsledere fra universiteter og forskningsinstitutter, som alle daglig utfører forskningsstrategiske arbeid, var samlet i Stavanger over to dager. De har alle verdifulle erfaringer og styrker og særlig i gruppearbeidene kunne alle nyte godt av nettopp det. Vi hadde som mål å dele erfaringer i gruppediskusjoner, bygge nettverk med kolleger fra andre institusjoner og at de alle skulle oppleve å bli inspirert til å styrke videre forskningsstrategisk arbeid. Med utgangspunkt i innledernes presentasjoner opplevde vi stort engasjement i gruppene og flere deltakere utrykte at de opplevde et rikt mangfold i felles interessefelt. Vi håper de brakte med seg hjem et utvidet nyttig nettverk og inspirasjon, sier Ingunn Andersen, seniorrådgiver ved NMBU og medlem av SIG Karriereutvikling.

Vakker solnedgang møtte oss på vei til Sola flyplass etter et vellykket Lederseminar 2020.

Flotte deltakere og mange fine opplevelser

Seniorrådgiver Thi Ha Ngo ved avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering, ved Høyskolen Kristiania overtok rollen som administrativ koordinator for Kompetanseutviklingsprogrammet fra januar 2020. Høyskolen Kristiania har også hatt sekretariatsansvaret for NARMA siden juli i fjor.

 

 

–  Det er første gang jeg har vært med å arrangere lederseminaret og tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne så langt har vært veldig positive! Det har vært en lærerik prosess med mange detaljer som ligger bak et slikt arrangement. Jeg synes det er veldig givende å se hvor stor pris lederne setter på å få en felles arena gjennom gruppediskusjoner, med relevante case som legger til rette for erfaringsutveksling og felles læring, noe de ikke får muligheten til så ofte, sier Ngo.

I årets evaluering var det mange positive tilbakemeldinger, blant annet om nytten av gruppearbeid. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldingene og vil diskutere alle innspillene under planleggingen av neste seminar, sier Ngo.

Program og presentasjoner fra Lederseminaret finner du her.

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med oss: thiha.ngo@kristiania.no.

(Tekst og foto: Thi Ha Ngo, Høyskolen Kristiania)

SCOPE – how you actually go about using metrics responsibly

We’ve got a shed load of principles now for responsible research metrics.

We have DORA, the Leiden Manifesto and the Metric Tide. We also have the many bespoke sets of principles being developed by individual organisations. And they’re great.

They provide a framework for evaluating responsibly which makes evaluators think and think again about their approaches. However, what they don’t provide is a how-to guide.

“INORMS Research Evaluation Working Group for evaluating responsibly” provide a model we’ve called ‘SCOPE’ on how you actually go about using metrics responsibly.

This model, as with all our work, is open to feedback to ensure it best serves the international communities we are a part of.

Please join the conversation on the INORMS Research Evaluation Working Group discussion list, or contact me (mail to: Tanja Strøm) or the authors of the blog post below directly with your thoughts.

We’d love to hear from you.

 Introducing SCOPE – a process for evaluating  responsibly

 

Published on behalf of Tanja Strøm, member of INORMS Research Evaluation Working Group, Vice-Chairman at NARMA and Senior Adviser, OsloMet – Oslo Metropolitan University

EARMA Conference Oslo 2020 Early Bird Deadline

The early bird registration closes on the 31st January.

The conference programme has been published and can be found on the conference website, www.earmaconference.com along with all the information related to the conference.

Please share this news with your colleagues and networks.

The Oslo Universities have designed a social programme which is without comparison. Most of it is free of charge. Please register early to be guaranteed a place.

The 2019 Conference in Bologna sold out and so we recommend everyone to register as early as possible to avoid disappointment.

There will be four pre conference workshops held on the 27th of April. The EARMA Leadership Event will take place following the conference from the 29th of April to the 1st of May 2020.

Conference Programme

You can browse the main programme by clicking the tab for each specific day. To access the details (abstracts and bios) click on the session tittles. Do not forget to scroll right to the bottom of the daily programme to be able to see all the parallels sessions! For now, you can see that we will have a very diverse programme with excellent speakers, great formats and a great deal to experience and learn from. Please check back for programme updates.

Conference speakers must register before the end of the early bird deadline on 31st January.

For any questions, please contact earma@gyro.no
For membership questions please contact earma@earma.org

We look forward to seeing you in Oslo!

 

Utvidet påmeldingsfrist til Lederseminar ved NARMA – UHR!

Vi har mottatt mange påmeldinger men har syv plasser igjen til lederseminaret og utvider påmeldingsfristen. Velkommen med din påmelding!

Les mer om innholdet og finn påmeldingslenke til «Hvordan kan forskningsadministrative ledere utvikle sin forskningsstrategiske rolle?»

Nøl ikke med å ta kontakt om du har spørsmål!

Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker FoU-rådgiver

Høgskolen i Innlandet søker en FoU-rådgiver med erfaring fra
forskningsadministrasjon og UH-sektoren som skal avlaster leder for eksternfinansiert virksomhet (EFV) og prodekan forskning.

Ansvar og oppgaver:

– fange opp og følge opp muligheter for EFV-prosjekter, inkludert EU-prosjekter
– budsjettering av søknader/prosjekter
– utarbeide kontrakter og kvalitetssikring av disse
– ivareta forskningsetikk, GDPR og databehandling i konkrete
akkvisisjonsprosesser
– rapportering, både internt og eksternt.
– være sekretær for FoU-utvalget
– utvikle og følge opp rutiner knyttet til forskningsaktivitet og interne FoU-midler, inkludert søknadsbehandling og rapportering
– støtte til forskningsgruppenes utvikling og akkvisisjonsarbeid.

Hovedansvarsområdene i stillingen er forskningsadministrasjon.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Søknadsfrist 12. januar 2020

Les mer om stillingen og søk

Universitetet i Stavanger søker Rådgiver innen forskningsadministrasjon

 

Universitetet i Stavanger søker etter rådgiver innen forskningsadministrasjon ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret).

Hovedoppgaver

 • ha overordnet administrativt ansvar for senterets prosjektportefølje i samarbeid med kontorsjef og senterleder, med særlig vekt på teknisk infrastruktur (datainnsamlinger, skylagringstjenester, TSD, lisenser, IT-utstyr)
 • besvare og følge opp problemstillinger knyttet til personvernsikkerhet og GDPR
  håndtere video- og opptaksutstyr i forbindelse med datainnsamlinger, streaming av konferanser og webinarer
 • bistå vitenskapelig ansatte i søknader om eksterne prosjektmidler
  utarbeide gode rutiner for forskningsadministrasjon
 • bidra i planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av datainnsamlinger
 • bistå i forbindelse med rapportering
 • ivareta løpende administrative oppgaver knyttet til prosjektene og senteret for øvrig
 • bidra til samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av enheter
 • arbeidssted: Ullandhaug

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • svært gode IT-ferdigheter
 • kunnskap om GDPR, personvern og informasjonssikkerhet
 • innsikt i aktuelle standarder og teknologi for datalagring, lyd og video
 • gode formulerings- og kommunikasjonsevner

Søknadsfrist

2. januar 2020

Les mer og søk stillingen