DESCA-webinar

NUAS Legal Group ønsker deg velkommen til webinar om Desca-malen.

Den nye DESCA HE 2.0 er tilpasset samarbeidsprosjekter finansiert via Horizon Europe.

Hensikten med dette webinaret er å gi en oversikt over nyhetene i DESCA 2.0 HE og lump sum. Videre vil webinaret utdype hva slags ulike alternativer som finnes  i malen. Deltakerne vil få muligheten til å stille spørsmål om dette eller andre deler av Desca-malen.

Foredragsholdere er medlemmer av Desca-kjernegruppen:

– Dorothea Kapitza, juridisk rådgiver, Helmholtz Association

– Ulf Johann, juridisk rådgiver, Fraunhofer Headquarters

Praktisk informasjon

– Registrer deg via denne nettsiden

– Språk: Engelsk

– Deltageravgift: Dette webinaret tilbys uten kostnad

Vertskap er NUAS Legal Group i samarbeid med NARMA, DARMA, FINNarma, swarma, og ICEARMA

NARMAs årskonferanse 2025: Forslag til innlegg og innledere

Nå er datoene satt, og NARMAs årskonferanse 2025 vil gå av stabelen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 25. og onsdag 26. mars 2025. Påmelding kommer til høsten, men noter allerede nå tidspunktet i din kalender.

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra til konferansen.
Vi inviterer alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver til å bidra til å utforme NARMAs årskonferanse med innhold og presentasjoner. Målet med konferansen er å tilby et faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet, og som fremmer kompetansebygging, erfaringsutveksling og samarbeid blant forskningsadministratorer.

Vi setter ekstra stor pris på forslag hvor dere vil dele konkrete eksempler på beste praksis fra egen institusjon. Tips oss gjerne også om du kjenner til gode eksempler fra andre institusjoner i Norge (eller utlandet). Vi tar imot forslag innenfor alle områder og temaer knyttet til forskningsstøtte, og er åpne for ulike format som innlegg, workshop eller annet.

Meld inn ditt forslag og dine ideer via dette Nettskjema innen 23. august 2024.

Foto: Aron Bræstrup Løsnes, UHR

Påmeldingen er åpen for lederseminar 31. oktober -1. november 2024 i Drammen

NARMA ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid. Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon. Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

På årets lederseminar setter vi søkelyset på de avgjørende endringene som påvirker forskningsstøtten i Norge og Europa, samt de betydelige konsekvensene disse kan ha. Seminaret byr på verdifull innsikt i ledelse av forskningsadministrativt arbeid.

Dette er også en unik anledning til å møte andre i samme lederrolle som deg selv. Nettverksbygging er en sentral del av lederseminaret, og gir en plattform for å dele erfaringer, utfordringer og suksesser med likesinnede. Gjør deg klar for en inspirerende og innsiktsfull samling!

Meld deg på ved å fylle ut dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/436566

Program

Dag 1 tar for seg europeiske initiativer for å styrke kapasiteten og kompetansen i forskningsstøtten.  Hvilken betydning kan disse ha for forskerstøttetjenester og kompetanseutvikling hos den enkelte og ved institusjonene?

På dag 2 får dere et praktisk kurs for forskningsadministrative ledere i kunstig intelligens.

Fullstendig program med tidspunkter og innledere lanseres over sommeren.

 

Målgruppe

Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner

 • Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner

 • Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte

 

Dato, sted og format

Seminaret har oppstart 31 oktober kl. 10:00 og avsluttes 1. november kl. 14:00. Seminaret avholdes i Drammen på Quality Hotel River Station.

Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved ulike innledere, det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

 

Antall plasser

Maks 40 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Påmelding og pris

Du melder deg på via dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/436566

Kr. 6800 inkl. mva., uten overnatting

Kr. 8195 inkl. mva., inkl. overnatting

Fellesmiddag den 31. oktober og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

 

Vilkår for påmelding til Lederseminaret.
Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. Ved en eventuell avlysning eller dersom situasjonen krever at hele eller deler av seminaret må forgå digitalt vil deltakeravgiften reduseres for direkte kostnader.

NARMAs årskonferanse 2024 – Samspill i kunnskapssamfunnet

Velkommen til NARMAs 11. årskonferanse, som finner sted 12. og 13. mars 2024 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

 

Presentasjoner fra sesjonene finner du i programmet lengre ned på nettsiden. De kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på navnet til innlederen. De presentasjonene som innleder har samtykket til å få deles er de som er lastet opp på nettsiden.

Deltagerliste for årets konferanse finner du her. Merk at deltagere som har reservert seg fra å være på listen ikke står oppført.

NARMAs årskonferanse 2024 – Program med sesjonsbeskrivelser

Kortprogram NARMAs årskonferanse 2024

TIRSDAG 12. MARS

Kl 0900-1000: Registrering

Kl 1000-1130: Innledende plenumssesjon – Engaged universities

Det forventes i stadig økende grad at universiteter skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og samspille aktivt med næringsliv, offentlig sektor og befolkningen for øvrig. I denne sesjonen vil vi utforske hva det krever og hvilke muligheter og utfordringer det gir å være samfunnsengasjerte universiteter, i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Sesjonen vil være på engelsk

Innledere:

Kl 1130-1200: Pause

Kl 1200-1300: Møteplass: NARMA møter Forskningsrådet.

I denne sesjonen lages det møteplasser hvor deltakerne og Forskningsrådet kan møtes og diskutere erfaringer med å skrive søknader, følge opp prosjekter og rapportere til Forskningsrådet. Forskningsrådet utvikler for tiden en ny søknads- og prosjektportal. Møteplassene vil fungere som “mini-workshops” hvor det blir det god anledning til å foreslå forbedringer og komme med gode ideer for framtidens digitale løsninger.

Etter påmeldingene har vi fordelt dere på de temaene dere har valgt. Mange krysset av for flere tema, så vi har prøvd å fordele dere etter beste evne. På deltakerlisten står det hvilket tema og rom du skal stille opp i. Om du ikke finner navnet på listen kan du velge om enten å delta på Søknad i rom Sør-Norge eller Rapportering i rom Nord-Norge.

Fra Forskningsrådet stiller:

Tema Rom Fra Forskningsrådet
Søknad Sør-Norge Linda Jarret, Lara Blazevic, Agnes Aune og Lillian Børresen
Rapportering Nord-Norge Siri Ovstein, Camilla Christensen-Røed, Merete Rosenberg
Prosjektendringer Oslo Sigrid Marie Kraggerud, Nuzat Naima Islam, Vidar Sørhus
Kontrakter og avtaler Hordaland (2. etasje) Camilla Oftebro, Zuhal Skaar-Olsen, Rune Schjølberg
Utbetaling av tilskudd Romerike Norun Jetlund, Kjell Jacobsen, Terje Rabbersvik

Kl 1300-1400: Lunsj

Kl 1400-1530: Parallellsesjoner

Kl 1530-1600: Pause

Kl 1600-1730: Parallellsesjoner

Kl 1900-1930: Vordrink med mingling. Det må kjøpes drikkebonger for drikke til middag og vordrink i forkant av middagen. Drikkebonger selges i resepsjonen under hele konferansen.

Kl 1930-:         Konferansemiddag (se meny. Evt. allergier er meldt inn til hotellet.)

 

ONSDAG 13. MARS

Kl 0900-1100: Parallellsesjoner

Kl 1100-1130: Pause

Kl 1130-1300: Avsluttende plenumssesjon – Trends in research administration

Forskningsadministrasjon utvikler seg stadig, og vi skal i denne sesjonen utforske og diskutere trender, muligheter og utfordringer fremover med et hovedfokus på kunstig intelligens.

Sesjonen vil være på engelsk

Innledere:

 • Simon Kerridge, Kerridge Research Consulting and University of Kent
 • Daren Howell, Vice President Research Intelligence, Springer Nature
 • Alette Gilhus Mykkeltvedt, avdelingsdirektør for forsknings- og innovasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen
 • Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder for seksjon for forskning og innovasjon, UiT Norges arktiske universitet

Kl 1300-1400: Lunsj

 

PRISER
Deltakeravgift, kr 2600,- inkludert mva som faktureres av Kristiania til samtlige påmeldte.

 

I​​​ tillegg kommer konferansepakke ihht din påmelding:

Full konferansepakke (inkludert dagpakker, overnatting, lunsj begge dager og middag); 4055 kr inkl mva. Drikke under middagen kommer i tillegg.

Konferansepakke (dagpakker og lunsj) uten overnatting to dager kr 1850 kr inkl. mva

Konferansepakke (dagpakker og lunsj) kun 12. mars 925 kr inkl. mva

Konferansepakke (dagpakker og lunsj) kun 13. mars 925 kr inkl mva

Konferansemiddag for ikke boende 745 kr inkl. mva. Drikke under middagen kommer i tillegg. Drikkebonger for drikke til middag og vordrink kjøpes i forkant av middagen. Drikkebonger selges i resepsjonen under hele konferansen.

Tilknytningsdøgn 11.-12 mars 1695 kr. inkl mva

De som ikke overnatter på hotellet vil faktureres av Høyskolen Kristiania for dagpakke(r) og evt. konferansemiddag, sammen med deltakeravgiften.

 

PÅMELDING

Påmelding skjer via dette skjemaet

Frist for påmelding var 18. januar. Påmeldingsfristen er  passert, men det er fremdeles åpent for påmeldinger. Merk at vi ikke kan garantere hotellopphold på Thon Hotel Arena når fristen er passert.

 

 

Vel møtt til konferanse i mars 2024!

Årsmøte i NARMA

NARMA gjennomfører sitt årsmøte torsdag 7. mars 2024, digitalt, kl 12-15.00. Medlemsinstitusjonenes kontaktpersoner har fått invitasjoner, agenda og saksdokumenter tilsendt elektronisk.

Agenda for årsmøtet:

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av årsmøtedelegater
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to representanter til å signere møteprotokollen
 2. Beretninger fra arbeidsutvalget
  1. Årsberetning
  2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
  1. Fra NARMA AU: Utvikling av NARMA
 4. Plan for arbeidet i det kommende år
  1. Plan for arbeidet
  2. Budsjett
 5. Orienteringssaker
 6. Val til NARMAs arbeidsutvalg
 7. Oppnevning av valgkomité til NARMAs arbeidsutvalg

Innføringskurs våren 2024

Som vi annonserte i nyhetsbrevet vårt i august vil NARMAs Kompetanseprogram arrangere en ny runde med innføringskurs våren 2024. Skulle du ikke allerede abonnere på NARMAs nyhetsbrev kan du registrere deg her for å motta oppdateringer fra NARMA fremover. 

Innføringskurset arrangeres den 6. – 7. februar i Trondheim og 9. – 10.april i Bodø. Last ned tematisk kortprogram for kurset her og meld deg på via denne påmeldingslenken

Last ned programmet for innføringskurs samling 1 våren 2024 her

Last ned programmet for innføringskurs samling 2 våren 2024 her

Ytterligere informasjon om innledere, eksakte tidspunkter og mer detaljerte beskrivelser av de ulike bolkene blir publisert senere i vinter.

I dette kurset vil du lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg over tid? En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser (soft-skills) i ditt forskningsadministrative arbeid. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

NARMAs Kompetanseprogram vektlegger læring, praksis, refleksjoner og erfaringsdeling som en viktig del av kompetanseutviklingen. Det forutsettes aktiv deltakelse på kurset.

 

Påmelding

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/383702

Dokumentasjon som skal lastes opp ved registrering av søknad:

 • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker beskriver kort sin arbeidserfaring innen forskningsstøtte og eksternfinansiering gjennom innsendt CV)
 • Motivasjonsbrev (Søker beskriver sin motivasjon for deltakelse på kurset, maks 250 ord)
 • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Kan være i form av en mailkorrespondanse som lastes opp som vedlegg)

Påmeldingsfrist er 22 desember.

 

Dato, sted og format

Kurset er delt opp i to samlinger ala to dager med presentasjoner ved ulike innledere, hvor det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne via gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

Samlingsdatoene er:

 • 6. – 7. februar på Scandic Nidelven i Trondheim
 • 9. og 10. april på Scandic Havet i Bodø

 

Antall plasser

Maks 25 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Målgruppe

Innføringskurset retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon.

Kurset passer for deg som jobber med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt. Forskningsadministrative ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak eller hos andre aktører oppfordres til å søke på kurset.

 

Deltakeravgift

Prisen for å delta på kurset er totalt 11 270 inkl. hotellovernattinger for begge samlinger og 7810 kr eks. hotellovernattinger for begge samlinger.

En hotellnatt i Trondheim koster 1990 kr.  En hotellnatt i Bodø koster 1470 kr.

Ønsker du tilknytningsdøgn i forkant av samlingen tar du selv kontakt med hotellet for å booke dette.

Fellesmiddag den 6. februar og 9. april og lunsj alle samlingsdager er inkludert i deltakeravgiften. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å rette disse til post@narma.no

NARMAs årskonferanse 2024: Lansering av dato og ønske om innspill

Nå er datoene satt, og NARMAs årskonferanse 2024 vil gå av stabelen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 12. og onsdag 13. mars 2024. Påmelding kommer senere i høst, men noter allerede nå tidspunktet i din kalender. Hovedtemaet for årskonferansen 2024 vil være knyttet til Forskningssystemet.

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra på konferansen.
Alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver kan bidra til å utforme NARMAs årskonferanse med innhold og presentasjoner. Målet er å tilby et faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet innen forskingsadministrasjon.

Forslag til innlegg eller innledere som er knyttet til temaene under vil bli prioritert:

 • Eksternfinansiering
 • Forskningskultur
 • Innovasjon
 • Samarbeid
 • Trender i forskning og forskningsadministrasjon
 • Åpen forskning
 • Forskerkarrierer
 • Kompetanseutvikling for forskningsadministratorer
Send ditt forslag og dine ideer til post@narma.no innen 24. september. 

Videregående kurs høsten 2023

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken lengre ned på siden.

NARMAs Kompetanseprogram arrangerer denne høsten et nytt videregående kurs for forskningsadministratorer den 25. – 26. oktober i Bergen og 4. – 5. desember i Oslo.

Last ned kortprogram for kurset her

Last ned program for samling 1 her

Last ned program for samling 2 her

 

Ytterligere informasjon om innledere, eksakte tidspunkter og mer detaljerte beskrivelser av de ulike bolkene blir publisert senere i høst.

Kompetanseprogrammets for videregående kurs skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Utviklingen av overførbare ferdigheter (softskills) i forskningsadministrasjon vektlegges i kurset kombinert med praktiske øvelser som vil gi kjennskap til ulike verktøy, modeller og/eller prosesser som kan benyttes i eget arbeid.

Påmelding

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/355056

Merk at du må laste opp en bekreftelse fra din leder om at du kan delta på kurset som en del av påmeldingen.

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken over.

 

Dato, sted og format

Kurset er delt opp i to samlinger ala to dager med presentasjoner ved ulike innledere, hvor det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne via gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

Samlingsdatoene er:

 • 25. – 26. oktober på Clarion Hotel Admiral i Bergen
 • 4.- 5. desember på Quality Hotel Hasle Linie i Oslo

 

Antall plasser

Maks 25 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har bredere/lengre erfaring (3 år+) innen forskningsadministrasjon, særskilt knyttet til forskningsadministrativ støtte i ulike faser av eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet, Horisont Europa, o.l.).

 

Deltakeravgift

Kr 10 990 inkl. hotellovernattinger for begge samlinger

Kr 7810 kr eks. hotellovernattinger for begge samlinger

Fellesmiddag den 25. oktober og 4. desember og lunsj alle samlingsdager er inkludert i deltakeravgiften. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å rette disse til post@narma.no

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. 

Lederseminar 1.-2. juni 2023: Forskningspolitiske endringer – hva betyr det for forskningsstøtten?

NARMA – UHR ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon. Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Se video fra forrige lederseminar

Forskningspolitiske endringer, hva betyr det for forskningsstøtten?

Utviklingen i retning av et mer komplekst forskningslandskap fører til endringer i krav og forventinger til forskere, forskningsrådgivere og deres ledere. I dette lederseminaret tar vi for oss de mest sentrale forskningspolitiske endringer og hvilke konsekvenser de kan ha for forskningsstøtten ved institusjonene. Vi vil ha fokus på hvordan forskningsadministrative ledere kan navigere seg i disse omgivelsene, lede det forskningsadministrative arbeidet og samtidig bidra til å utvikle og motivere sine medarbeidere.

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her

Målgruppe

Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner

 • Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner

 • Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte

 

Påmelding

Påmeldingslenke: https://nettskjema.no/a/336417

Løpende påmelding

 

Dato, sted og format

Seminaret har oppstart 1. juni kl. 10:00 og avsluttes 2. juni kl. 14:00, og vil finne sted ved Quality Airport Hotel Gardermoen

Parkering: 302 avgiftsplasser totalt, herav 10 stk. handicap og 20 stk. ladeplasser. Parkeringen driftes pr. dd. av OnePark og pris er kr. 36,- pr. time og 150,- pr. døgn
Transport:har samarbeid med VY buss, som kjører 2-4 ganger pr. time til/fra flyplassen. Be gjerne om tidtabell. Pris pr. voksen er kr. 80,- pr. vei og billett kan kjøpes i resepsjonen, på automat foran hotellet eller på bussen.

Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved ulike innledere, det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

 

Antall plasser

Maks 40 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Deltakeravgift

Kr. 5500 inkl. mva., uten overnatting

Kr. 6845,- inkl. mva., inkl. overnatting

Fellesmiddag den 1. juni og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. 

 

 

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her

NARMAs Vårkonferanse 2023 – Forskingsstøtte i uforutsigbare tider. NARMA 10 år

NARMA vårkonferanse 2023 – Forskningsstøtte i uforutsigbare tider – NARMA 10 år.

Presentasjonene ligger nå ute i PDF-format under den respektive plenum-/parallelsesjonen

 

Velkommen til NARMAs 10. vårkonferanse, som finner sted 21. og 22. mars 2023 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Informasjon om priser er tilgjengelig nederst på siden.

Program finner du nedenfor. Dette oppdateres løpende ettersom ting faller på plass. Det tas derfor forbehold om endringer. Ta gjerne kontakt med sesjonsansvarlige dersom du har innspill eller kommentarer.

Kortprogram for NARMAs vårkonferanse 2023

Deltagerliste NARMA vårkonferanse 2023

Tirsdag 21. mars 2023

9.00: Registrering

10.00-10.15: Velkommen ved NARMA-leder Heidi Annette Espedal (UiB)

10.15-13.00 Innledende plenum:
Kunnskap og forskning for en usikker tid

Sesjonsansvarlig: Ragnar Lie

Dagens kunnskapsinstitusjoner forventes å bygge og dele kunnskap til nytte for samfunnet både på kort og lang sikt. De skal både levere løsninger på kjente kunnskapsutfordringer, men også bygger en vitenberedskap på temaer og områder vi i dag ikke ser at vi vil komme til å trenge.

Universiteter og høyskoler er blitt komplekse organisasjoner som forutsetter et aktivt samspill mellom en lang rekke aktører, vitenskapelige, såvel som i organisasjonsapparatet. Det fleste forskningsprosjekter forutsetter teamarbeid, ikke bare mellom forskere med ulike roller, men i økende grad mellom forskerne og et støtteapparat som samarbeider både om å utvikle og gjennomføre prosjekter.

Samfunnet rundt oss er preget av usikkerhet og ustabilitet. En akutt helseutfordring ble i 2020 møtt med en global kunnskapsinnsats, hvor løsningen ble bygget på tidligere forskning. Krigen i Ukraina viser behovet for kunnskap, ikke bare om våpensystemer og militær strategi, men om kultur, språk, religion, historie og politikk. Hvordan kan et profesjonelt og faglig basert støtteapparat bidra til å videreutvikle kunnskapsinstitusjonene til både å svare på dagens kjente utfordringer og samtidig håndtere det uforutsette?

Temaet for årets konferanse er derfor ‘’Forskingsstøtte i uforutsigbare tider. NARMA 10 år’’.

Innledere:

 • Heidi Annette Espedal, leder NARMA arbeidsutvalg; Velkommen
 • Ordstyrer; Ragnar Lie, UHR
 • Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren; Regjeringens kunnskap- og forskningspolitikk for en usikker tid
 • Mari Sundli Tveit, direktør Forskningsrådet;  Forskningens rolle i en usikker tid Presentasjon
 • Erik Yssen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet; ERA 2.0 – 19 tiltak for et mer sammenvevd europeisk forskningsområde Presentasjon
 • Nik Claesen, generalsekretær, EARMA; On ERA 17: Research Management Initiative and EARMA’s Roadmap project Presentasjon

13.00-14.00 Lunsj

14.00-17.00        Parallellsesjoner dag 1: 

Vurdering av forskning og forskere – i lys av åpen forskning 

Sesjonsansvarlige: Herman Strøm, Ragnar Lie og Linda Johnsen

Rammeverket for hvordan forskning og forskere vurderes er i endring. Dette har bakgrunn i flere initiativer, bl.a. knyttet til mer helhetlig karrierepolitikk, behov for å supplere kvantitative indikatorer med andre måter å dokumentere resultater og kompetanser på, og ikke minst en styrket agenda for åpen forskningspraksis. Samspillet i Norge mellom NOR-CAM og den europeiske CoARA representerer nå et tydelig momentum for endring og videreutvikling. I 2023 vil det foregå viktige prosesser i et samspill mellom fagmiljøer, institusjoner og finansiører. Norske UH-institusjoner utvikler nå egne NOR-CAM-versjoner og mange universiteter og høyskoler har signert den europeiske avtalen og deltar i CoARA. Flere arbeidsgrupper med norsk deltakelse vil være i gang for å samarbeide om å dele beste praksis og utvikle gode veiledninger.  Dette er prosesser som forskningsrådgivere bør ha inngående kunnskap om og hvor muligheten for bidrag, rådgivning og fasilitering er store, både overfor fagmiljøer og ledelse.

Denne sesjonen første del vil gjøre opp status i arbeidet med NOR-CAM og CoARA. Andre del vil handle om hvordan Forskningsrådet arbeider med denne tematikken i sine nye fagevalueringer, og hvordan nye vurderingskriterier håndteres når Forskningsrådet vurderer prosjektsøknader.

Innledere:

 • Ragnar Lie, seniorrådgiver UHR – Status i arbeidet med NOR-CAM og CoARA Presentasjon
 • Alexander Refsum Jensenius, professor og senterleder ved RITMO, Universitetet i Oslo – Hva vil det si å følge prinsippene i NOR-CAM og CoARA i praksis? Erfaringer fra RITMO  Presentasjon
 • Gunnar Sivertsen, forsker 1, NIFU – Hvordan kan vi få til å dokumentere kompetanser og faglige resultater i tillegg til publikasjoner? Presentasjon
 • Marte Qvenlid, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd – “Hva får oppfølging av ARRA å si for Forskningsrådets søknadsvurdering?” Presentasjon
 • Jon Holm, spesialrådgiver i Norges Forskningsråd – “Hva får CoARA og bredere vurderingskriterier å si for fremtidens fagevalueringer” Presentasjon

Horisont Europa, missions og samarbeidsprosjekter

Sesjonsansvarlig: Patrick Reurink og Ingse Noremsaune

Vi er nå kommet godt inn i Horisont Europa, og denne sesjonen vil kort presentere nyheter så langt i Horisont Europa samt spesielt fokusere på samarbeidsprosjekter og missions i rammeprogrammet.

I første del av sesjonen vil Forskningsrådet kort oppdatere oss om nyheter knyttet til det strategiske nivået i Horisont Europa, samt knyttet til mer praktiske tema (eksempelvis lump-sum og blind evaluation).

Pilar II i Horisont Europa skal bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Gjennom samarbeid på tvers av fag, sektorer og landegrenser skal det utvikles kunnskap og innovative løsninger som bidrar til en bærekraftig verden. Nytt i Horisont Europa er at det på utvalgte områder er innført såkalte missions – samfunnsutfordringer som mange sektorer må samarbeide om å få løst. Så langt har norsk næringsliv lykkes bedre med missions enn UoH-sektor. Søknadsstatistikk viser dessuten at norske forskere generelt er mindre aktive søkere til samarbeidsprosjekter i pilar II enn til utlysninger i pilar I.

Forskningsrådet vil presentere om siste nytt på missions. I sesjonen får vi også innlegg fra NTNU om hvordan det jobbes med missions, og hvordan et av forskningsmiljøene der jobber med utvikling av en portefølje av samarbeidsprosjekter.

Innledere:

 1. Likestilling og mangfold i forskning

Sesjonsansvarlig: Ingse Noremsaune

Både nasjonalt og på europeisk nivå har arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold fått et langt større fokus de senere år. EUs fornyede satsing på likestilling gjenspeiles i EU-kommisjonens strategi for likestilling 2020-2025, Union of Equality, og i det nye European Research Area (ERA) som har en egen prioritet på kjønn. Med innføringen av EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont Europa, styrker EU også sin satsing på likestilling og kjønnsbalanse ved blant annet å innføre en handlingsplan for likestilling som et kvalifiseringskriterium for bevilgning av forskningsmidler. I Norge stiller nå Forskningsrådet tilsvarende krav. Norske forskningsinstitusjoner har fra før forpliktelser opp mot en utvidet Aktivitets- og redegjørelsesplikt i Likestillings- og Diskrimineringsloven.

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2004, har i mange år bistått forskningssektoren i arbeidet for likestilling og mangfold. I denne sesjonen vil det være et særlig fokus på hva som er norske og europeiske krav til handlingsplaner og hvordan oppfylle disse. I tillegg vil sesjonen ta for seg Kifs anbefalinger for godt likestillingsarbeid i organisasjonen og gi eksempler på gode tiltak og ressurser.

Innledere:

Heidi Holt Zachariassen, seniorrådgiver Kif-sekretariatet Presentasjon

 1. Forskerutdanning

Sesjonsansvarlig: Øyvind Nystøl

De nasjonale forskningsetiske komiteene skal fokusere på veilederrollen i 2023. Veileders rolle er sentral, dels fordi veilederrollen i seg selv kan gi opphav til egne forskningsetiske problemstillinger, og dels fordi veiledere skal bistå med veiledning i forskningsetiske spørsmål både gjennom opplæring og i praksis underveis i prosjekter. Direktør i FEK Helene Ingierd vil innlede rundt følgende problemstillinger:

 1. Hvilke forskningsetiske utfordringer oppstår med veilederrollen?
 2. Hvilket ansvar har veiledere for opplæring?
 3. Hvordan kan veiledere være gode rollemodeller og bidra til en god forskningsetisk kultur?
 4. Hvilken opplæring bør veiledere selv få i forskningsetikk?

Innledere:

Helene Ingierd, Direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Presentasjon Helene Ingierd

 

 1. Karriereutvikling for unge forskere

Sesjonsansvarlig: Vilija Duleviciute og Hiwa Målen

Karriereutvikling og ulike forskerkarrierer er høyt på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Det er sterkt fokus på institusjonenes ansvar for ivaretakelse av forskere, både i forhold til rekruttering, forskerstøtte og ikke minst forutsigbare forskerkarrierer innenfor internasjonalt aksepterte standarder som åpen forskning.

Den norske regjeringen har nylig presentert en strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling, som vil ha stor innvirkning på sektoren.

I denne parallellsesjonen blir deltakerne kjent med hovedinnhold i strategien og hvordan den skal oppfølging, med særfokus på:

 • Utvikling av postdoktorstillingen og stillingens hovedformål
 • Midlertidighet og yngre forskere
 • Uforutsigbarhet i forsknings- og undervisningsarbeid
 • Karriereveiledning

I tillegg til strategien, hvor Departementet definerer forventninger fra forskersamfunnet, finnes det en rekke andre viktige dokumenter og erklæringer som høyere utdanningsinstitusjoner er enten oppmuntret eller forpliktet å forholde seg til.

EU-kommisjonen tildeler status “HR Excellence in Research” (HR4SR) til institusjoner som støtter de 40 prinsippene og anbefalingene om beste praksis i «European Charter & Code for Researchers». Både HR-initiativet og erkjennelsen av behovet for å valorisere mangfoldet i forskerkarrierer har en påvirkning på hvordan forskningskvaliteten vurderes.

Tallrike initiativer, med varierende tilslutning som for eksempel DORA-erklæringen, har vært i forkant av neste generasjons avtaler for forskningsvurdering. Det er flere både push- og pull-faktorer som driver fremveksten av slike rammer, de usikre arbeidsforholdene for forskere er en bottom-up push-faktor. Behovet for å utvide forståelsen av kvalitet for å fremme innovasjoner og løse problemer i det 21. århundre er kanskje en pull-faktor.

Universitetet i Bergen vedtok i 2020 en egen politikk for yngre forskere. Et tiltak i denne planen var å etablere et karrieresenter for yngre forskere. UiB skal presentere dette senteret som er det første i Norge og åpnet februar 2022.

Denne parallellsesjonen er åpen for alle som er interessert i politikkutvikling og i hvordan institusjoner jobber for å oppfylle endrede forventninger.

Innledere:

Elise Naumann, Seniorrådgiver, KD Presentasjon

Ellen Hagen, Leder UiB Ferd Career Center for early stage researchers Presentasjon

 

 1. Prosjektbakgrunn, kommersialisering og IPR

Sesjonsansvarlig: Hanne Sørgjerd

 1. Prosjektbakgrunn

Hva er prosjektbakgrunn? Hva kan/skal listes som prosjektbakgrunn? Hvilke krav gjelder i forhold til prosjektbakgrunn.

Innleder: advokat Øyvind Hennestad i SINTEF Presentasjon

 1. Kommersialisering og IPR

Hvordan skape forutsigbare modeller for lisenser til kommersiell bruk av prosjektresultater. NTNUs innovasjonleder Kjell Olav Skjølsvik vil fortelle om sitt arbeid med dette. Presentasjon

 1. Innovasjonssatsningerinstitusjonsperspektiv og konkrete eksempler

Sesjonsansvarlig: Heidi Annette Espedal og Dagfinn Dybvig

Innovasjon på universiteter og høyskoler kan referere til mange forskjellige aktiviteter, men generelt sett er innovasjon å utvikle og implementere nye ideer og løsninger på et område. Det finnes ulike måter å jobbe med innovasjonssatsning på, og det vil avhenge av den enkelte institusjonen og deres mål og ressurser. Noen mulige tilnærminger kan være å skape en innovasjonskultur, utvikle strategier for innovasjon, samarbeide med andre organisasjoner og benytte varierende virkemidler for å fremme innovasjon. Eksempler på virkemidler er finansiering fra kilder som NFR og Horisont Europe, forskjellige former for TTO-ordninger (Technology Transfer Offices), samt å etablere senter for innovasjon og entreprenørskap ved institusjonen. I denne sesjonen vil vi belyse ulike tilnærminger i norsk sammenheng.

Områdedirektør for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, Anne Kjersti Fahlvik , Forskningsrådet Presentasjon

Hvordan samarbeide eksternt for å oppnå innovasjon. Troels G. Jacobsen, direktør for innovasjon og eksernt samarbeid, UiS Presentasjon

Kunnskap og økosystem for forskningsbasert innovasjon. Kjell Olab Skjølsvik, Innovasjonsleder, NTNU. Presentasjon

 1. Research infrastructures and ‘The Loop of Excellence’’

Sesjonsansvarlig: Hiwa Målen og Erik Sandquist

Access to high-quality research infrastructure is necessary for researchers to conduct ground-breaking research. Modern and unique facilities include advanced scientific equipment, e-infrastructure, databases, registers, archives and collections, which can be utilized by relevant users from all sectors, both public and private. They are essential starting points for developing world-class research environments and new and innovative collaborations, e.g. between academia and industry. They are also crucial for offering teaching at the forefront of research and research-based innovation. Access to such unique facilities and state-of-the-art research infrastructures has proved critical in the competition to attract the best researchers to Norwegian research institutions.

Increasingly, research infrastructures are becoming digital data infrastructures and require specialized, highly skilled data processors to function optimally for users. These ensure that research infrastructures comply with the FAIR Data principles, and the role of Data Stewards is becoming increasingly important. This has been of great importance for research at the institutions and international research cooperation.

The research and high education (UHR) sector in Norway own and operates several major research infrastructures that serve a wide range of research and that offer services to research groups at and outside academia. It is vital that these are utilized well and ensured as predictable a framework as possible.

 

In this session, we will shed light on the following topics:

 • How do research infrastructures contribute to excellent research and societal impacts?
 • How do infrastructures arise? Show the life cycle of research infrastructure through concrete examples from the establishment to operation, further upgrades and possible phasing out or continuation of research infrastructure in other forms.
 • What do we want with research infrastructures? Division of labour between national competitive arenas (NFR), international cooperation and institutional priorities.

 

Speakers

 • Ondřej Hradil, Research Infrastructures Manager at Masaryk University in Brno, Building a healthy research infrastructure ecosystem“ Presentation
 • Solveig Flock, Director of the Department for Research Data and Infrastructure at the Research Council of Norway Presentation

“National financing as the foundation for European cooperation in research infrastructures”

 • Christine Stansberg, Senior Adviser, Elixir Norway and University of Bergen “Towards a more professional role for Research infrastructure managers – the Elixir case” Presentation
 • Benjamin Pfeil, Senior Adviser, Norwegian School of Economics, NORCE Norwegian Research Centre“From my data to FAIR data – a climate data expert perspective” Presentation

The session has the format of talks from the speakers followed by discussion with the audience and ending with an open discussion. The session will end 1700. Following a short coffee break the session will continue with the speakers and chairs for a follow up discussion and possible recommendation paper.

 

17.30-18.30 NARMA årsmøte (rom: Oslo)
Innkalling og sakspapir sendes institusjonen ca. 14 dager før møtet. Alle er velkomne, men hver institusjon må oppnevne én stemmeberettiget i forkant av møtet.

 

19.00 Konferansemiddag med underholdning 

 

Onsdag 22. mars 2023

9.00-11.30 Parallellsesjoner dag 2

 1. Prosjektøkonomi og oppfølging

Sesjonsansvarlig: Vilija Duleviciute

I denne parallellsesjonen skal dere få den nyeste informasjonen om Forskningsrådets sine planer og vilkår for tilskuddsordninger, og få innblikk i økonomi-organiseringen ved universiteter.

Vi begynner sesjonen med presentasjoner om hvordan økonomistøtten til BOA-prosjekter og prosjektledere er organisert ved innledernes universiteter: NTNU og USN. Begge universitetene har vurdert organiseringen av denne støtten for ikke alt for lang tid siden, og det vil bli orientert om bakgrunnen for nåværende organisering.
Videre vil det bli gitt en kort orientering om de støttesystemer (økonomisystem mv) som benyttes ved universitetene for prosjektøkonomi og økonomioppfølging, og hvilken funksjonalitet som er innebygget i løsningene.
NTNU er et av BOTT-universitetene, som i fellesskap har fått utviklet en løsning hos DFØ. Denne løsningen kan muligens bli implementert også hos andre i sektoren, så dette blir en mulighet til å få et kort innblikk i vesentlig funksjonalitet i prosjektøkonomiløsningene hos BOTTene.

Foredragsholderne vil til sist gi sine vurderinger av hvordan universitetene opplever samarbeidet med vesentlige finansieringskilder; NFR, EU, EEA etc og om det er spesielle utfordringer i møtet med disse.

Vi fortsetter parallellsesjonen med de siste oppdateringene fra Norges Forskningsråd. Forskningsrådet utvikler et nytt sakssystem og ny søknads- og prosjektportal. Det åpner for forbedringer og fornyelse av hvordan Forskningsrådet forvalter tilskuddsordninger. Forskningsrådet gir et innblikk i utviklingen av den nye portalen og tanker om bedre funksjonalitet for administrativ støtte.

Tilskuddsutbetalinger vil i framtiden gjøres etter mottak av faktura – en videreføring av dagens MET-ordning. Forskningsrådet ønsker å diskutere hvordan vi alle kan samhandle bedre og hvordan det kan forenkle prosjektrapporteringen fra UH-sektoren.

Med en vesentlig reduksjon i antall ansatte må Forskningsrådet også endre hvordan de følger opp og kontrollerer forskningsprosjektene. Stikkord er tillit og risikostyring og muligheter for bedre samarbeid mellom forskningsadministrasjonen i sektoren og Forskningsrådet.

 

Innledere:

Rune Rambæk Schjølberg, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd og Trine Tengbom, Spesialrådgiver, Norges forskningsråd Presentasjon

Terje Ruud, Prosessansvarlig BOA-prosessen, NTNU Presentasjon

Rune Ø. Sandaker, Seksjonssjef, Seksjon for økonomitjenester, Universitet i Sørøst-Norge Presentasjon

 

 1. Ansvarlig internasjonalt samarbeid

Kl. 09:00 – 10:15
Internasjonalt samarbeid er modus operandi innenfor forskningen, en selvfølgelig og integrert del av vitenskapelig ansattes daglige arbeid. Utveksling av ideer og oppdagelser ligger i kunnskapsmiljøenes DNA.
Det handler om å bidra til forskningsfronten, som flyttes innenfor et grenseløst akademia. Det handler om å bidra med kunnskapsbaserte løsninger på de store samfunnsutfordringene, som i sin natur er internasjonale eller globale. Og det handler om å utdanne neste generasjons verdensborgere, som skal gjennomføre de store omstillingene som er nødvendige for en bærekraftig fremtid.
Samtidig opplever vi en dramatiske verdensutvikling som har konsekvenser for det internasjonale akademiske samarbeidet. I en ustabil geopolitisk situasjon oppstår det frykt for at forskningsresultater som utvikles i samarbeid med internasjonale partner skal kunne brukes til produksjon av masseødeleggelsesvåpen. Og når den akademisk friheten er under press, kan vi bli usikre på om forskningsresultater som utvikles i samarbeid med internasjonale partnere er pålitelige.
Resultatet er økt politisk og institusjonell oppmerksomhet på ansvarlig internasjonalt samarbeid. Det nasjonale regelverket for kontroll med kunnskapsoverføring er under vurdering. Forslag til endringer i eksportkontrollforskriften med formål å styrke kontrollen med kunnskapsoverføring som kan tjene til å utvikle et lands militære evne er sendt på høring fra UD.
Universiteter og forskningsinstitusjoner anerkjenner behovet for en sterkere kontroll, men er samtidig usikre på hvordan både den generelle utviklingen og de foreslåtte endringene i lovverket vil påvirke det internasjonale akademiskes arbeidet – og sterkt internasjonale fagmiljø ved norske institusjoner.
Det er generell enighet om at i den rådende situasjonen må vi samarbeid mer internasjonal – ikke mindre – og at akademia kan ha en viktig rolle å spille i å bygge ned motsetninger mellom kulturer og mennesker – samtidig som vi må sikre at dette skjer på en forsvarlig måte. Dette er utfordringen enkeltforskere, forskergrupper, forskningsledere og institusjonene nå står overfor.
I denne sesjonen vil vi diskutere hvordan vi kan nærme oss disse krevende problemstillingene framover. Det fins ikke noe enkelt svar. Ambisjonen er at vi i sesjonen får fram gode refleksjoner og synspunkter som bidrar til vår tenkning omkring ansvarlig internasjonalt samarbeid.

Program:
Moderator: Nina Sindre, NTNU

09:00 – 09:15

Mer krevende internasjonalt kunnskapssamarbeid
Seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr, NUPI Presentasjon

09:15 – 09:25 Nasjonale retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid
Seniorrådgiver Hege Toje, Avdeling for globalt samarbeid og kapasitetsbygging, HK-dir. Presentasjon

09:25 – 09:40 Arbeid med ansvarlig internasjonalt samarbeid ved UiO
Fakultetsdirektør Jo Døhl og Instituttleder Stephan Oepen Presentasjon

09:40 – 09:55 Internasjonalt samarbeid i lys av eksportkontrollregelverket – SINTEFs systemer og rutiner for ivaretakelse av regelverket
Prosjektleder eksportkontroll, advokat, Kjersti Hasfjord, SINTEF Presentasjon

09:55 – 10:15 Paneldiskusjon med spørsmål fra salen: Hvor går vi herfra i det internasjonale kunnskapssamarbeidet?
Panel:
Hans Jørgen Gåsemyr
Hege Toje
Jo Døhl
Stephan Oepen
Kjersti Hasfjord

3.Forskningsetikk

Sesjonsansvarlig: Ingse Noremsaune

Forskningsinstitusjoner har ansvar for organisering av arbeidet med forskningsetikk, men hvordan blir dette gjort i praksis? Siden forskningsetikkloven trådte i kraft i 2017 har det vært mye fokus på vitenskapelig uredelighet og behandling av mulige brudd. Riksrevisjonens rapport fra 2021 avdekket imidlertid at institusjonene ikke gjør nok på dette området. Mange mangler også systemer som legger til rette for at ansatte får tilstrekkelig opplæring. Den store blindsonen er like fullt det bredere arbeidet med å fremme god forskningsetikk. Dette er utgangspunkt for en ny veileder fra De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) i 2023, som skisserer ulike ressurser og tiltak som institusjonene kan bruke i sitt arbeid med å sikre at forskningen skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. Universitetet i Oslo presenterer hvordan det har fulgt opp Riksrevisjonens rapport om implementering av forskningsetikkloven.

Foredragsholdere: Direktør Vidar Enebakk, Presentasjon

Seniorrådgiver Mette Sollihagen Hauge Presentasjon

 

 1. Kompetanseutvikling for forskningsadministrasjon

Sesjonsansvarlige: Ragnar Lie, Vilja Duleviciute, Hiwa Målen

 1. NARMA’s role in ERA 17 and RM Roadmap

Wednesday 22.3.23,  9.00 – 11.30

 

Part I 

What is ERA Action 17: Research Management Initiative and RM Roadmap and what role for NARMA?

Among 19 ERA actions put into motion these days, number 17 is to enforce the capacity and quality of research management in Europe. The EU Commission organized its first workshop on ERA Action 17 with national representatives and stake holders on March 16. Universities Norway and NARMA has offered to the Ministry to be the national contact point on this topic, and represented Norway at the meeting in that capacity by Ragnar Lie and Hiwa Målen.

This sessions first part is to get to grips with what the Research Management Initiative is and how the EU funded project RM Roadmap, led by EARMA, fits into this action, –  and least, but not last, what role might NARMA and the Norwegian research administrative community play to contribute to this action and to RM Roadmap.

Introduction by Nik Claesen, Secretary General of EARMA and Ragnar Lie, Senior adviser at UHR

– followed by group work focusing on the role NARMA and how to contribute.

Presentasjon

RM Roadmap timeline poster

 

Part II

NARMAs kompetanseprogram – rolle, opplegg og innhold i lys av ERA 17 og RM Roadmap

NARMA har utviklet to hovedaktiviteter; årskonferansen og kompetanseprogrammet. Kompetanseprogrammet har løpt i ca 5 år, først som en pilot, hvor innhold og opplegg ble utviklet og utprøvet, deretter som en videreføring gjennom Forskningsrådets PES-program, fram til utgangen av 2022. Søknad om en videreføring av kursopplegget for 2023-24 ble utarbeidet og sendt Forskningsrådet innen fristen 15. mars. Kompetanseprogrammet er en åpenbar ressurs for norsk bidrag inn i ERA-tiltak 17, samt inn i EARMAs RM Roadmap. Fagteamet i Kompetanseprogrammet er derfor involvert som kontaktpersoner både i ERA og EARMA-sammenheng.

Denne sesjonens del II vil omhandle planene for den kommende prosjektperioden, samt invitere til innspill og kommentarer til innholdet, både i form og tema, for kursene på de tre nivåene, og hvordan vi kan dra nytte av, – og bidra til, samspill og samarbeid knyttet til det europeiske prosessene.

Innledning bl.a. ved Hiwa Målen, seniorrådgiver, UiB, Nicole Silva Elgueta, seniorrådgiver, UiA

– etterfulgt av gruppearbeid og idemyldring.

Presentasjon

 

 1. Virkemidler for forskningsfinansiering og synergier mellom forsknings- og utdanningsprosjekter

Sesjonsansvarlig: Ingse Noremsaune, Patrick Reurink, Hiwa Målen 

I denne sesjonen vil vi presentere nye trender innen forskningsfinansiering, med fokus på samarbeid med Afrika og synergier mellom forskning, innovasjon og utdanning. Vi vil også presentere bredden av finansieringslandskapet utover de meste vanlige og kjente midlene som ERC og FRIPRO. Sesjonen er tre-delt.

A) Deltakerne vil få presentert et verktøy for karriereplanlegging i akademia. Dette verktøyet vil være nyttig for forskere på alle nivåer, både de som er i starten av karrieren og de som har mange års erfaring. I tillegg vil deltakerne få en kort veiledning i hvordan de kan bruke CORDIS-databasen for strategisk nettverksbygging. Foredragsholder vil også dele noen observasjoner om tilgjengelige finansieringskilder og gi råd om hvordan forskere kan nærme seg disse på en strategisk måte. Universitetet i Bergen vil bli brukt som eksempel for å belyse disse punktene.

B) Å utvikle forskningsrelasjoner med afrikanske universiteter har tradisjonelt vært utfordrende for norske høyere utdanningsinstitusjoner og organisert under banneret «utviklingshjelp». Dette har imidlertid begynt å endre seg, og spørsmålet om hvordan afrikanske universiteter kan styrke sin forskningskapasitet har blitt et tema med økende politisk og akademisk interesse. Februar 2022 signerte Den afrikanske union og EU en langsiktig samarbeidsavtale. Dette inkluderer en spesiell agenda for forsknings- og innovasjonssamarbeid med et budsjett på rundt 20 milliarder euro. Denne agendaen åpner nye, svært lovende muligheter for afrikanske og europeiske universiteter til å utvikle likeverdige forskningspartnerskap, inkludert felles doktorgradsskoler og grunnleggende forskningsprosjekter. I denne sesjonen vil intensjonene til AU-EU-samarbeidet Agenda og forskningsfinansieringsmulighetene det gir norske universiteter presenteres.

C) Synergier mellom utdanning og forskning er en sentral prioritering i EU, nasjonalt og blant institusjoner for høyere utdanning i Norge. Likevel finnes det fortsatt noen barrierer både i virkemiddelapparatet og i måten støtteapparatet er organisert. Hva skal til for å legge til rette for bedre koblinger? I denne delen av sesjonen vil UiB presentere anbefalinger som bygger på innspillsrunder, workshops og bidrag fra relevante aktører samlet gjennom et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, og med bidrag fra HK-dir. Relevante eksempler på disse koblingene mellom utdanning og forskning vil også bli presentert.

Innledere: 

– Hiwa Målen (UiB) Presentasjon Hiwa Målen

– Peter Maassen (UiO) Presentasjon Peter Maassen

– Rosa Nogueira (UiB) Presentasjon

– Kari Bjørgo Johnsen (UiB)

– Jakob Grandin (UiB), deltar digialt

 

 1. Økonomi og infrastruktur for åpen forskning + Samskaping og brukermedvirkning i forskningsprosessen – nye muligheter og utfordringer

Sesjonsansvarlige: Herman Strøm, Ragnar Lie, Linda Johnsen

Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå dette jobbes det langs flere spor, blant annet gjennom nasjonale overgangsavtaler og utvikling av et nytt nasjonalt vitenarkiv/cristin-system. I denne sesjonen vil vi se på hvordan publiseringslandskapet nå utvikler seg, fram mot, – og etter 2024. Hva er status for overgangsavtalene og hvordan går arbeidet med nytt nasjonalt vitenarkiv som skal lanseres sommeren 2023.

Det er bred enighet om at dersom man skal kunne høste alle potensielle fordeler av forskning, bør ikke bare resultater av forskningen gjøres tilgjengelig. Forskningsprosessen bør også åpnes opp gjennom økt samskaping og brukermedvirkning. Dette innebærer at man lytter til hva folk utenfor akademia har å si. Noe som igjen vil bidra til at kunnskapen om, og tilliten til vitenskapelig forskning øker i befolkningen. Noen av spørsmålene vi skal diskutere i denne sesjonen er: Hvordan kan man øke interessen for forskning, inkludere innbyggere og lokalsamfunn i å indentifisere kunnskapshull, utføre folkeforskning, og oversette forskningsresultater til offentligheten på en best mulig måte? – Og ikke minst: utnytte nye muligheter i selve forskningsprosessen som åpen forskningspraksis faktisk gir.

Innledere:

 • Vidar Røeggen, seniorrådgiver UHR – Arbeidet med en oppdatert strategi for åpen publisering etter 2024. Presentasjon
 • Frode Arntsen, fagdirektør Sikt – Status for innføring av nytt nasjonalt informasjonssystem og vitenarkiv, NVA/Cristin Presentasjon

 

“Samarbeid med brukere og samfunn for å identifisere forskningsbehov og fremme kunnskapsbasert praksis – Brobyggersatsingen ved OsloMet”

 • Sølvi Helseth, Professor, Prodekan FOU, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet Presentasjon
 •  Ida Svege, Førsteamanuensis, Brobyggersatsingen, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet
 • Ruth-Ellen Slåtsveen, Stipendiat Brobyggersatsningen, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet

 

11.30-12.00 Pause

12.00-13.00 Avsluttende plenum: Rollen som forskingsadministrator i et 10-årsperspektiv

Sesjonsansvarlig: Ragnar Lie og Ingse Noremsaune

Vi inviterer sentrale aktører i norsk og internasjonal forskningsadministrasjon til å reflektere om utviklingen av forskningsadministrator-rollen. Hva har skjedd de siste 10 årene og hvor er vi på vei? Hvordan kan vi leve opp til NARMAs motto: Medspillere for forskning i tiden som kommer?

Panel:

*       Jan Andersen, Syddansk universitet / DARMA
*       Sofia Anderson, Karlstads universitet / SWARMA
*       Elina Vinberg, UiO
*       Carina Hundhammer, NORIN
*       Nichole Silva Elgueta, UiA

13.00-14.00 Lunsj

Vel hjem og takk for i år!

Priser for årets konferanse:
Deltakeravgift, kr 2600,- faktureres fra Kristiania til samtlige påmeldte.
I​​​ tillegg kommer konferansepakke ihht din påmelding:

For boende deltakere:
Tilknytningsdøgn fra 20. mars kr. 1595 (enkeltrom med frokost)
Overnatting fra 21-22. mars kr 3825,-. Inkluderer enkeltrom med frokost, 2 dagpakker og konferansemiddag. OBS: De som BOR/overnatter på hotellet betaler konferansepakke direkte til hotellet: overnatting, konferansedager og festmiddag. 
Dagpakke, inkludert pauseservering og lunsj kr 855,- per person per dag
Konferansemiddag kr 1035

De som IKKE BOR på hotellet faktureres av Kristiania for dagpakke(r) og evt. festmiddag, sammen med deltakeravgiften.