Stikkord: etikk

Stikkordarkiv: etikk

Vellykket workshop om forskningsetikk i Stavanger

Tirsdag 13. juni 2017 ble det arrangert en workshop i forskningsetikk ved Sola strandhotell. Det var UiS, ved forsknings- og innovasjonsavdelingen, som arrangerte workshopen, med støtte fra NARMA. 19 deltakere fra de fleste institusjonene i UH-sektoren var til stede og bidro til at det ble en meget vellykket og inspirerende dag.UiS_logo_180

Flere av deltakerne presenterte ulike saker og problemstillinger knyttet til både ny forskningsetikklov, opprettelse og sammensetning av forskningsetiske utvalg, revisjon av forskningsetiske retningslinjer ved den enkelte institusjonen og, ikke minst, saksgangen i konkrete uredelighetssaker.

Deltakerne var godt fornøyde med å møtes på denne måten, og å kunne få muligheten til å diskutere aktuelle problemstillinger sammen med andre i samme situasjon. Det tas sikte på at workshop om forskningsetikk Narma_SIG_200skal bli en årlig begivenhet fremover.

Forskningsetisk forum 2016 – 13.september, Oslo

Møteplass og ressurs for alle som jobber med forskningsetikk, De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer:

Magasinet Forskningsetikk 2016-1, forside

  • Litteraturhuset, Oslo
  • Tirsdag 13 september 2016, klokken 10:00 – 16:00
  • Påmelding innen 6. september

Lenke til påmelding og informasjon.

Les videre

Internasjonale Partnerskap – en etisk utfordring?

SAIH_Camp2008_SAR_180Hvordan kan norske universiteter og høyskoler bidra til respekt for akademisk frihet og andre kjerneverdier i internasjonalt samarbeid? Scholars at Risk – Norge inviterer til konferanse om etikk og skademisk frihet:
       Fredag 13. november 2015

  • Hvordan kan norske universiteter og høyskoler bidra til respekt for akademisk frihet og andre kjerneverdier i internasjonalt samarbeid?
  • Finnes det noen fellesverdier vi kan enes om på tvers av kulturer?
  • Finnes det noen etiske standarder som det ikke kan forhandles om?

Lenke: Påmelding innen 01. november 2015
Konferansen er åpen for alle – ingen registreringsavgift.
Les videre

Forskningsetisk forum 2015

NasjForskEtikKomm_logo_200I år retter vi blant annet søkelyset mot institusjonenes ansvar for forskningsetikk. Hvilket ansvar tar institusjonene i dag for å fremme forskningsetikk og for å håndtere forskningsetiske saker? Hva er beste praksis, og hva kan vi lære av hverandre?

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer.

Tid: Fredag 18. september 2015, klokken 10:00 – 15:00
Sted: Litteraturhuset, Oslo (Wergeland)

Påmeldingsfrist 11. september 2015

Lenke til mer informasjon og påmelding.

Høyring: revisjon av forskingsetikklova

H2020_Ethics_200Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at forskingsinstitusjonane skal få eit tydelegare ansvar for forskingsetikk. Regelverket skal også gi betre støtte for forskarane.

Høyringsfrist 31. oktober 2015
Ope møte 23. september 2015, hos KD, Oslo
– sjå høyringsbrevet om invitasjon.

Lenke til høyringsdokumenta

Illustrasjon: Horizon 2020 section: Ethics