Kompetanseutvikling

Foto: Colourbox.com

Profesjonell forskningsstøtte er grunnleggende viktig for å lykkes med hele verdikjeden av forskningsaktiviteter.

Målet for kompetanseprogrammet er å bidra med kunnskap om de viktigste elementene i forskningsadministrasjon gjennom relevante faglig presentasjoner, målrettete praktiske øvelser og erfaringsdeling mellom deltakerne fra forskjellige institusjoner i landet. Kursene skal bidra til kompetanseheving og bedre forståelse av fagfeltet, og en bevisstgjøring av den forskningsadministrative rollen samt fokus på organisasjonslæring.

Kompetanseprogrammet tilbys for forskningsadministrative på 3 nivåer: begynner-, videregående- og ledernivå. Samtlige nivåer inneholder elementer som gir evne til strategisk tenking og oppmuntrer til en holdning om læring gjennom hele yrkeskarrieren, noe som er avgjørende for å levere kvalitativt godt arbeid innenfor en sektor i utvikling.

Kompetanseprogrammet for forskningsadministrasjon bygger på et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA), UHR, Norges forskningsråd med et fagteam med bidragsytere fra en rekke aktuelle aktører UH-sektoren. Dagens Fagteam består av bidragsytere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder og Høyskolen Kristiania.

Se video av fagteamets presentasjon av NARMAs Kompetanseprogram her! (åpnes i youtube) Videoen ble produsert til NARMA årskonferanse 2021.

Aktivitet i 2021/22

Fagteamet vil arrangere et videregående kurs med første samling høsten 2021 og andre samling i januar 2022, samt et lederseminar i januar 2022. NARMA vil holde dere orientert i sitt nyhetsbrev og her på nettsidene om påmelding og praktisk informasjon. Vi må dessverre ta et forbehold, både pga. den pågående Korona-pandemien, samt tilleggsfinansiering som programmet er avhengig av.

På grunn av Korona-pandemien, kan noen av aktivitetene blir avholdt digitalt i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger.

Møt fagteamet her!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på NARMAs nyhetsbrev her.

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med oss!