Kompetanseutvikling

Foto: Colourbox.com

Ønsker du å utvikle din kompetanse innen forskningsadministrasjon?

Som en del av NARMA og Forskningsrådets samarbeid om kompetanseutvikling for forskningsadministrasjon vil du på disse nettsider kunne finne informasjon om aktuelle kompetanseutviklingstiltak som vil bidra til å holde deg oppdatert innenfor feltet og samtidig gi institusjoner muligheten til å dele sine gode erfaringer og praksiser på tvers av sektoren.

Her vil du finne (sidene er under utvikling april/mai 2018):

  • Kompetanseutvikling: informasjon om forskningsadministrasjonsfeltet; hva er forskningsadministrasjonens hovedtjenesteområder, hva er rammeverket for kompetanseutvikling? M.m.
  • Kompetanseportal: Oversikt over aktuelle kurs, seminarer, workshops, webinarer
  • Ressursbank: nettsted med tilrettelagt informasjon spesielt rettet mot ekstern finansiering, her vil du kunne finne generelle hjelpemidler, samt at institusjoner skal kunne dele maler og dokumenter (deling av best-practice)

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med oss på mail nichole.e.silva@uia.no eller på tlf. 38 14 13 42/97 76 04 85