Stikkord: EU

Stikkordarkiv: EU

Utlysning: COST BESTPRAC Training School “Personal Communication Skills”

COST_Bestprac_logo_200COST BESTPRAC annonserer: Training School Engaging Stakeholders throughout the Project Lifecycle – Personal Communication Skills for European Research Administrators which will be held in Nuremberg, Germany on May 29 to June 1, 2015.

Lenke til informasjon og søknadsskjema.

Søknadsfrist 20.03.2015

Formål:
Delivering research administration support for European-funded research projects can put communications skills to the test. Les videre

To forskningsrådgivere ved Universitetet i Nordland

UiN_logo_200UiN lyser ut to 100% stillinger som forskningsrådgivere. En fast stilling som EU-rådgiver og en midlertidig stilling med mulighet for fast stilling innen forskningsadministrasjon.

Lenker:
Stillingsutlysning EU-rådgiver
Stillingsutlysning Forskningsrådgiver
Forskning ved Universitetet i Nordland

Søknadsfrist 8. september 2014

NUAS Workshop: The new challenge of innovation in Horizon 2020

NUAS_logo_200NUAS-gruppen Forskning og Innovasjon arrangerer en én-dags workshop i København 2. okktober.

Målgruppe er forskningsrådgivere på universiteter og folk som arbeider i TTOer. Formål er å bli enda dyktigere som rådgivere på søknader til Horizon 2020, samt å lære av hverandres kompetanse. Workshoppen er en arbeidsintensiv dag med arbeid i blandede grupper av forskningsrådgivere og TTO-folk.

Mer informasjon her: http://www.science.ku.dk/english/research/nuas-workshop/

Om NUAS: Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet – nuas.org

Det ble arrangert en tilsvarende workshop i fjor i Kuopio som fikk veldig gode tilbakemeldinger. Vi håper dette ser interessant ut for medarbeidere på deres institusjoner – og at dere oppfordrer ansatte og kolleger til å melde seg på!

Viktig for en vellykket workshop er at dyktige folk deltar.

Ny EU-strategi fra Kunnskapsdepartementet

KD_EUstregi_2014_200Nasjonal strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU ble lansert 10.juni av Kunnskapsdepartementet.

Lenke til KD-strategien

Dette er viktig lesning for de flere av oss, med mange referanser forventede grep fra institusjonenes side. Det vektlegges også at hele Regjeringen er avsender og politisk oppfølger, ikke bare KD.

I diskusjonen av Støtteapparatet, kap 5.3.2, nevnes NARMA som en arena for erfaringsutveksling og samhandling ned Forskningsrådets NCPer.

Regjeringen har fire hovedmålsettinger for den norske deltakelsen i Horisont 2020 og ERA:

  • Deltakelsen skal bidra til økt kvalitet i norsk forskning og innovasjon og til at norsk forskning og innovasjon hevder seg internasjonalt.
  • Deltakelsen skal bidra til økt innovasjonsevne, verdiskaping og bærekraftig økonomisk utvikling.
  • Deltakelsen skal bidra til bedre velferd og en mer bærekraftig samfunnsutvikling gjennom forskning og innovasjon som gjør oss i stand til å håndtere store samfunnsutfordringer.
  • Deltakelsen skal bidra til å utvikle vår egen forsknings- og innovasjonssektor, både gjennom videreutvikling av politikk og virkemidler og gjennom nye samarbeidsmønstre på tvers av landegrenser, sektorer og fag.

Dagen etterpå la regjeringen fram strategi for samarbeidet med EU fram til 2017: Norge i Europa.En av fem hovedprioriteringer her er: Bedre kvalitet i forskning og utdanning.

Lenke til UD-strategien

Seniorrådgiver EU – Universitetet i Agder

UiA_logo_230x101Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 100 % prosjektstilling som seniorrådgiver for en periode på tre år med mulighet for fast tilsetting etter endt periode. Stillingen er knyttet til forskningssekretariatet ved UiA, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Stillingen er et samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus (SSHF), Agderforskning og Teknova. De nevnte organisasjonene, som alle har betydelig forskningskompetanse, ønsker å etablere en felles administrativ støttefunksjon for å utvikle og få finansiert flere EU-forskningsprosjekter.

Hovedhensikten er å få tilslag på forskningsfinansieringen fra Horisont 2020, samt å øke antall fellesprosjekter og stille sterkere som søkere og partnere i EU-prosjekter.
Les videre

Ekspert for søknadsvurdering Horisont 2020?

Ill: EU-kommisjonen

Ill: EU-kommisjonen

EU-kommisjonen ønsker kontakt med mulige eksperter for vurdering av søknader til Horisont 2020, EUs nye virkemiddel for forskning og nyskaping (2014-2020).

Lenke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Deltagelse som ekspert i vurdering av søknader til Horisont 2020 vil gi deg nye nettverk i Europa og internasjonalt. Andre som har hatt en slik rolle tidligere, sier en slik erfaring gjorde dem bedre til å skrive EU-søknader og derved suksess og finansiering.

Se også nyhet fra Norges forskningsråd.

Presentasjoner: NARMA Høstkonferanse 2013

NARMA_innlH13Nendenfor følger presentasjoner fra NARMA høstkonferanse 2013:

Plenumsinnlegg

Stijn Delauré, Head of International Funds DOC – Research Coordination Office, KU Leuven:
The role of universities and university staff in supporting Innovation in Horizon 2020

Till Christopher Lech, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
Innovasjon i Horisont 2020 – hva betyr dette for norske institusjoner?

Jana Weidemann, avdelingsleder Kunnskapsdepartementet:
Hva må til for å lykkes (enda) bedre? Regjeringens EU-strategi

Les videre

Nærmere 300 påmeldt til NARMAs Årskonferanse 2013

Interessen for NARMA årskonferanse 2013 er overveldende. Nærmere 300 er påmeldt til konferansen med temaet Ny forskningsmelding – hva betyr det? på Gardermoen 16.-17. april 2013.

Blant innlederne finner vi Ole Petter Ottersen fra UiO, Morten Størseth, Aris Kaloudis og Bente Lie fra KD, Anders Hanneborg og Jesper W. Simonsen fra Forskningsrådet, Erk Yssen fra EU-delegasjonen i Brussel og Petter Aaslestad fra Forskerforbundet.

I tillegg til plenumsforedragene inviterer vi til tre parallellsesjoner med temaer med stor relevans for Forskningsmeldingen:
1. Horisont 2020 og norsk deltakelse
2. Innovasjon i UH-sektoren
3. Smart eksternfinansiering

Les mer