Årsmøte i NARMA

NARMA gjennomfører sitt årsmøte torsdag 7. mars 2024, digitalt, kl 12-15.00. Medlemsinstitusjonenes kontaktpersoner har fått invitasjoner, agenda og saksdokumenter tilsendt elektronisk.

Agenda for årsmøtet:

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av årsmøtedelegater
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to representanter til å signere møteprotokollen
 2. Beretninger fra arbeidsutvalget
  1. Årsberetning
  2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
  1. Fra NARMA AU: Utvikling av NARMA
 4. Plan for arbeidet i det kommende år
  1. Plan for arbeidet
  2. Budsjett
 5. Orienteringssaker
 6. Val til NARMAs arbeidsutvalg
 7. Oppnevning av valgkomité til NARMAs arbeidsutvalg