Dokumenter

På denne siden er det lenker til et utvalg sentrale NARMA-dokumenter

Styringsdokumenter Arbeidsutvalgets dokumenter
Årsmøte 2023  Protokoll_NARMA_årsmøte_2024_signert NARMA_årsmøteinnkalling og papirer

Mandat for NARMA per 30 april 2020
Strategi NARMA (29.04.20)
Mandat for Spesialistinteressegrupper (SIG) i NARMA 2015 – 2019

Årsmøte 2023: NARMA årsmøtepapirer2023 Protokoll årsmøtet 2023 Innkalling NARMA Årsmøte 2023

Årsmøte 2021 (30.04.21): innkalling, saksliste, protokoll
Årsmøte 2020 (29.04.20): innkalling, saksliste, vedlegg 5.1, vedlegg 5.2protokoll
Årsmøte 2019 (05.03.19): Innkalling, saksliste, protokoll
Årsmøte 2018 (06.03.18): Innkalling , saksliste, protokoll
Årsmøte 2017 (28.03.17): Innkalling, saksliste, protokoll
Årsmøte 2016 (12.04.2016): Innkalling, saksliste, protokoll
Årsmøte 2015 (13.04.2015): innkalling, saksliste, protokoll
Årsmøte 2014 (01.04.2014): innkalling, saksliste, protokoll
Årsmøte 2013 (16.04.2013): protokoll
UHR: Invitasjon NARMA sekretariat 2016-2019 (22.06.2015)
NARMA: Invitasjon kontaktpersoner for NARMA (19.12.2014)
Referat: UHR Administrasjonsutvalg sak 20/13 (13.06.2013)
Referat: UHR Styre, sak 051/13 (06.06.2013)
Referat: UHR Administrasjonsutvalg sak 15/13 (13.05.2013)

AU-møte 24.11.2021: Innkalling, referat
AU-møte 28.09.2021: Innkalling, vedleggreferat
AU-møte 24.08.2021: Innkallingreferat, vedlegg
AU-møte 28.05.2021: Innkallingreferat
AU-møte 13.04.2021: Innkallingreferat
AU-møte 26.03.2021: Innkallingreferat
AU-møte 08.03.2021: Innkalling, ikke referat
AU-møte 05.03.2021: Innkallingreferat
AU-møte 23.02.2021: Innkallingreferat
AU-møte 05.02.2021:Innkallingreferat
AU-møte 22.01.2021:Innkallingreferat
AU-møte 07.12.2020: Innkallingvedleggreferat
AU-møte 12.11.2020: Innkallingreferat
AU-møte 23.10.2020: Innkalling,vedlegg, referat
AU-møte 24.09.2020: Innkalling,referat
AU-møte 28.08.2020: Innkalling,referat
AU-møte 09.06.2020:Innkalling,vedleggreferat
AU-møte 16.04.2020:Innkalling, referat
AU-møte 27.02.2020:Innkalling, referat
AU-møte 16.01.2020:Innkalling, referat
AU-møte 16.01.2020:Vedlegg innkalling
AU-møte 16.01.2020:Vedlegg referat
AU-møte 22.10.2019: innkalling, referat
AU-møte 28.08.2019: innkalling, referat
AU-møte 25.06.2019: innkalling, referat
AU-møte 02.05.2019: innkalling, referat
AU-møte 04.03.2019: ingen innkalling eller referat
AU-møte 23.01.2019: innkalling, referat
AU-møte 05.12.2018: innkalling, referat
AU-møte 31.10.2018: innkalling, referat
AU-møte 26.09.2018: innkalling, referat
AU-møte 23.08.2018: innkalling, referat
AU-møte 29.06.2018: innkalling, referat
AU-møte 24.05.2018: Innkalling, referat
AU-møte 27.04.2018: Innkalling, referat
AU-møte 08.02.2018: Innkalling, referat
AU-møte 18.01.2018: Innkalling, referat
AU-møte 06.12.2017: Innkalling, referat
AU-møte 23.11.2017:innkalling, referat
AU-møte 18.10.2017:Innkalling, referat
AU-møte 14.09.2017:Innkallingreferat
AU-møte 16.06.2017:Innkalling, referat
AU-møte 08.05.2017:Innkalling, referat
AU-møte 14.03.2017: Innkalling, referat
AU-møte 21.02.2017: Innkalling, referat
AU-møte 24.01.2017: Innkalling, referat
AU-møte 13.12.2016: Innkalling, referat
AU-møte 22.11.2016: Innkalling, referat
AU-møte 18.10.2016: Innkalling, referat
AU-møte 05.09.2016: innkalling, referat
AU-møte 14.06.2016: innkalling, referat
AU-møte 30.03.2016: innkalling, referat
AU-møte 26.01.2016: innkalling, referat
AU-møte 10.12.2015: innkalling, referat
AU-møte 10.11.2015: innkalling, referat
AU-møte 14.09.2015: innkalling, referat
AU-møte 03.09.2015: innkalling, referat
AU-møte 01.06.2015: innkalling, referat
AU-møte 20.05.2015: innkalling, referat
AU-møte 10.03.2015: innkalling, referat
AU-møte 04.02.2015: innkalling, referat
AU-møte 18.12.2014: innkalling, referat
AU-møte 27.11.2014: innkalling, referat
AU-møte 18.09.2014: innkalling, referat
AU-møte 10.06.2014: innkalling, referat
AU-møte 31.03.2014: innkalling, referat
AU-møte 16.01.2014: innkalling, referat
AU-møte 20.11.2013: innkalling, referat
AU-møte 07.10.2013: innkalling, referat
AU-møte 23.08.2013: innkalling, referat