SIG: Open science

NARMAs Spesialinteressegruppe for Open science 

SIG-Ansvarlig: Tanja Strøm

Forum på LinkedIn

Figure 2. Open Science facets as a beehive

Open Science

Resultatene av offentlig finansiert forskning er et fellesgode som har verdi både for vitenskapen og samfunnet. Bedre tilgang til forskningsresultater og forskningsdata vil styrke kvaliteten i forskning, både ved at resultater kan valideres og etterprøves på en bedre måte, men også ved at resultater og datasett kan brukes på nye måter. Ny og utvidet bruk av forskningsresultater og forskningsdata vil legge til rette for utvidet tverrfaglig forskning, men også nyskapning i samfunns- og næringsutvikling. I tillegg vil forskningsdeling føre til mer fornuftig ressursbruk innenfor forskningssektoren fordi man unngår duplisering av arbeid og fordi resultatene og datasettene kan benyttes i andre sammenhenger enn opprinnelig tenkt. Åpen tilgang til resultater og data vil også være verdifult for utdanning og føre til at forskningen blir mer synlig i samfunnet.

Presentasjoner

Åpen forskning i et droneperspektiv – hvordan orientere seg i det nye landskapet? (Årskonferansen 2019)

Open Science (Årskonferansen 2018)

Forskningsdata (Årskonferansen 2017)

Winning Horizon 2020 with Open Science (Årskonferansen (2016)

  • Winning Horizon 2020 with Open Science Ivo Grigorov, Technical University Denmark
  • Datalagring, forskningsinfrastruktur og NORD-i-prosjektet Vigdis Namtvedt Kvalheim, NSD – Norsk senter for forskningsdata

Verktøy

The FOSTER portal is an e-learning platform that brings together the best training resources for those who need to know more about Open Science.

OpenAire – Open Science in Europe

Forskningsrådet. Åpen forskning

Regjeringen. Åpen tilgang til forskning.

UHR. Åpen forskning

The European University Association (EUA). Open Science

Bøker

Publikasjonen “Open innovation, open science, open to the world – a vision for Europe” samler noen av de viktigste konseptuelle innsiktene bak Open Innovation, Open Science og Open to the World.

Læringsressurs

The Open Science Mooc

Dokumenter

LEAGUE OF EUROPEAN RESEARCH UNIVERSITIES (LERU). Open Science and
its role in universities: A roadmap for cultural change

Europe's Open Access Champions

Europe’s Open Access Champions

 

Oppdatert 05.08.2019