Arbeidsutvalg

Representanter i NARMAs Arbeidsutvalg etter valget på NARMA Årsmøte 2019. (Funksjonstid i parentes.)

Leder: Nestleder:

Heidi Annette Espedal
avdelingsdirektør,
Universitetet i Bergen
(2017-20)

NarmaAU15_tanja_strom_150x106

Tanja Strøm
Seniorrådgiver,
OsloMet
(2019-2022, gjenvalgt)

Medlemmer:

Mette Topnes
Seniorrådgiver, Universitetet i Oslo
(2017-2020)

Hege Nedberg,
Seniorrådgiver,
OsloMet
(2019-2022)

Erik Ingebrigtsen
Seksjonssjef,  NTNU
(2017-20)

Dagfinn Døhl Dybvig, 
Innovasjonsleder, NTNU
(2019-2022)

Eli Andås
Seniorrådgiver, Universitetet i Agder
(2017-2020, gjenvalgt)

Theresa Mikalsen
Seniorrådgiver, UiT
(2019-2022)

Varamedlemmer:

Anja Hegen
Seniorrådgiver,
Universitetet i Bergen
(2017-2020)

Stian Sundell Torjussen
seniorrådgiver, Høgskolen i Innlandet
(2017-2020, gjenvalgt)

Sekretariat:

Marianne B. Grøn, Rådgiver,
Høyskolen Kristiania
(2019-2022)

 

 

Thi Ha Ngo,
Seniorrådgiver,  Avdeling for forskningsadministrasjon og internasjonalisering,
Høyskolen Kristiania
(Kompetanseutviklilngs-programmet 2019-2022)