Arbeidsutvalg

Representanter i NARMAs Arbeidsutvalg etter valget på NARMA Årsmøte 2020. (Funksjonstid i parentes.)

Leder: Nestleder:

Heidi Annette Espedal
Avdelingsdirektør,
Universitetet i Bergen
(2017-23, gjenvalgt)

NarmaAU15_tanja_strom_150x106

Tanja Strøm
Seniorrådgiver,
OsloMet
(2015-2022, gjenvalgt)

Medlemmer:

Anja Hegen
Seniorrådgiver,
Universitetet i Bergen
(2017-2023, gjenvalgt)

Hege Nedberg,
Seniorrådgiver,
OsloMet
(2019-2022)

Theresa Mikalsen
Seniorrådgiver, UiT
(2019-2022)

Dagfinn Døhl Dybvig, 
Innovasjonsleder, NTNU
(2019-2022)

Ingse M W Noremsaune, Seksjonssjef
Universitetet i Oslo
(2020-2023)

Varamedlemmer:

Linda Johnsen Spesialbibliotekar
Universitetet i Stavanger
(2020-2023)

Øyvind Nystøl Seniorrådgiver
Universitetet i Agder
(2020-2023)

Sekretariat:

Marianne B. Grøn, Rådgiver,
Høyskolen Kristiania
(2019-2022)

 

Thi Ha Ngo,
Seniorrådgiver,
Høyskolen Kristiania

NARMAs Kompetanseutviklings-program (2019-2022)