Kompetanseutvikling – oversikt

Kort om kompetanseutviklingsprogrammet

Foto: Colourbox.com

Profesjonell forskningsstøtte er grunnleggende viktig for å lykkes med hele verdikjeden av forskningsaktiviteter.

Målet for kompetanseutviklingsprogrammet er å bidra med kunnskap om de viktigste elementene i forskningsadministrasjon gjennom relevante faglig presentasjoner, målrettete praktiske øvelser og erfaringsdeling mellom deltakerne fra forskjellige institusjoner i landet. Kursene skal bidra til kompetanseheving og bedre forståelse av fagfeltet, og en bevisstgjøring av den forskningsadministrative rollen samt fokus på organisasjonslæring.

Kompetanseprogrammet tilbys for forskningsadministrative på 3 nivåer: begynner-, videregående- og ledernivå. Samtlige nivåer inneholder elementer som gir evne til strategisk tenking og oppmuntrer til en holdning om læring gjennom hele yrkeskarrieren, noe som er avgjørende for å levere kvalitativt godt arbeid innenfor en sektor i utvikling.

Kompetanseprogrammet for forskningsadministrasjon bygger på et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA), UHR, Norges forskningsråd med et fagteam med bidragsytere fra en rekke aktuelle aktører UH-sektoren. Dagens Fagteam består av bidragsytere fra Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, OsloMet, Universitetet i Agder og Høyskolen Kristiania.

Aktivitet i 2021

Fagteamet planlegger å gjennomføre et lederseminar, samt et videregående kurs høsten 2021. NARMA vil holde dere orientert i sitt nyhetsbrev og her på nettsidene. Vi må dessverre ta et forbehold, både pga. den pågående Korona-pandemien, samt tilleggsfinansiering som programmet er avhengig av.

På grunn av Korona-pandemien, kan noen av aktivitetene blir avholdt digitalt i henhold til helsemyndighetenes anbefalinger.

Møt fagteamet her!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på NARMAs nyhetsbrev her.

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med oss!

Foto: Colourbox.com

Hold deg oppdatert om forskningsadministrasjonsfeltet

Mye av innholdet på sidene er basert på pilotprosjektet som ble avsluttet etter 2019.