NARMAs årskonferanse 2024: Lansering av dato og ønske om innspill

Nå er datoene satt, og NARMAs årskonferanse 2024 vil gå av stabelen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 12. og onsdag 13. mars 2024. Påmelding kommer senere i høst, men noter allerede nå tidspunktet i din kalender. Hovedtemaet for årskonferansen 2024 vil være knyttet til Forskningssystemet.

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra på konferansen.
Alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver kan bidra til å utforme NARMAs årskonferanse med innhold og presentasjoner. Målet er å tilby et faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet innen forskingsadministrasjon.

Forslag til innlegg eller innledere som er knyttet til temaene under vil bli prioritert:

  • Eksternfinansiering
  • Forskningskultur
  • Innovasjon
  • Samarbeid
  • Trender i forskning og forskningsadministrasjon
  • Åpen forskning
  • Forskerkarrierer
  • Kompetanseutvikling for forskningsadministratorer
Send ditt forslag og dine ideer til post@narma.no innen 24. september.