Stikkord: innovasjon

Stikkordarkiv: innovasjon

NARMAs årskonferanse i 2021 blir virtuell. Bli med oss 9.-11. mars 2021 og delta på spennende sesjoner og opplev inspirerende keynotes

Hovedtemaet for NARMA 2021 er

«Europa i endring; fra politikk til praksis»

Konferansen bygger på tidligere års fremragende innhold og leverer et nytt og spennende program for kunnskapsdeling, nettverksbygging og presentasjoner.

Konferansen åpnes av Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og vil inneholde åtte sesjoner som dekker aktuelle temaer innen forskningsadministrasjon og -ledelse. Deltagerne vil kunne ha kontakt med foredragsholdere og andre deltagere gjennom chat og zoom-diskusjoner for å dele innsikt og utvikle oss sammen.

Sesjonene vil ha temaer som Horisont Europa, talentutvikling for unge forskere, åpen forskning, ansvarlig forskningsevaluering, innovasjon, internt samarbeid for styrket forskningsadministrasjon, forskerutdanning – training the mindset, m.m.

Vi gledet oss veldig til å se dere alle igjen i 2021, men måtte ta avgjørelsen om digital konferanse da mange ikke vil være i stand til å delta i personlige arrangementer inntil COVID-19-vaksineprogrammet er rullet ut.

Oppdatert informasjon om påmelding og programdetaljer vil publiseres i januar på NARMAS nettsider og via nyhetsbrev.

Les mer om programinnholdet under arrangementet på NARMA aktiviteter.

 

Nytt, nyttig og nyttiggjort = Innovasjon

– Innovasjon er ikke hokuspokus! Det er ikke noe helt spesielt, noen som bare spesielle mennesker holder på med. Innovasjon er ikke et medfødt gen eller en egenskap, innovasjon er noe vi kan lære – noe alle kan lære, understreker innleder, Susan Johnson, innovasjonsrådgiver ved UiB, på NARMA-konferansens sesjon om Innovasjon = bruk av forskningsresultater?

Susan Johnsen, innovasjonsrådgiver, UiB

Innledere i sesjonen:

Les videre

Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2016: Ph.d-veiledning, internasjonalisering og innovasjon

Årets nasjonale forskerutdanningskonferanse arrangeres av NTNU i Trondheim 6. og 7. juni. Målgruppen er alle som jobber med forskerutdanningsrelaterte problemstillinger ved universiteter og høgskoler, både administrativt og faglig, og i år tar vi opp viktige tema som veiledning og veilederkompetanse, internasjonalisering av doktorgradsutdanningen og innovasjon.

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

Sentrale keynote speakers i år er

  • Dr. Anne Lee om veilederkompetanse
  • Thomas Jørgensen, leder av EUA-CDE om utviklingen på doktorgradsutdanning i Europa
  • Prof. Dag Rune Olsen, rektor ved UiB om helsetilstanden til norsk doktorgradsutdanning

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til Trondheim.

Program og påmelding finner dere her: www.ntnu.no/nfuk-2016

Addressing Innovation and Impact in H2020 Proposals

Narma_konferanse_2016Work is in progress towards the NARMA Conference 2016: 12-13. April 2016, here description of one of the planned sessions.

This session will explain how H2020 proposal should address innovation aspects, and so maximise impact. It will include information about structures and procedures for IP and Innovation management, and how to develop the draft Plan for Dissemination and Exploitation (now a mandatory requirement for H2020 proposals). Following this presentation there will be a group exercise, where relevant sections of a proposal will be discussed and evaluated against the formal H2020 evaluation criteria related to innovation and impact. Following the presentation and practical exercise attendees should be well equipped to support their researchers by being able to critically assess a draft proposal, with respect to innovation and impact, and to identify key areas for improvement.

This session will be held by Dr. Eugene Sweeney who has over 30 years experience of managing and commercialising research and new technologies. He is a regular contributor to seminars and courses concerned with IP awareness, IP management in universities, licensing and commercialising IP/research results. (http://iambicinnovation.com/people/)

NUAS-konferanse: Strategic use of intelligence to improve decision-making in collaboration-, research- and HR-administration

NUAS_logo_200The NUAS planning group on Research and Innovation is arranging a combined seminar and workshop on the strategic use of different types of data to increase Nordic universities’ competitiveness within Horizon 2020, to use in the recruitment of new researchers and to otherwise improve processes around strategic decisions.

Tid: 09-10. september 2015
Sted: UiT The Arctic University of Tromsø, Norway
Målgruppe: NUAS medlemmer

Påmeldingsfrist: 28. august 2015

Lenke til påmelding og informasjon.

Drømmeløftet – dialogmøte om universitetenes rolle for innovasjon og næringsutvikling

InnovasjonNorge_200Det stilles store forventninger til at universiteter og høgskoler i enda større grad kan bidra til næringsutvikling, innovasjon og omstilling i norsk næringsliv. Men hva skal til for at universitetene skal kunne innfri disse forventningene?

Dato: Torsdag 30.april, Tid: 9:30 – 12:00,
Sted: Vitenparken, NMBU Ås

NMBU har invitert de norske universitetene til et dialogmøte for å drøfte spørsmålet og gi anbefalinger til Innovasjon Norge. Anbefalingen inngår som et av flere underlag for utformingen av en ny strategi for Innovasjon Norge. Dialogmøtet er åpent for alle og gratis – påmelding på grunn av matservering.

Lenke til informasjon og påmeldingLenke til Drømmeløftet

NUAS Workshop: The new challenge of innovation in Horizon 2020

NUAS_logo_200NUAS-gruppen Forskning og Innovasjon arrangerer en én-dags workshop i København 2. okktober.

Målgruppe er forskningsrådgivere på universiteter og folk som arbeider i TTOer. Formål er å bli enda dyktigere som rådgivere på søknader til Horizon 2020, samt å lære av hverandres kompetanse. Workshoppen er en arbeidsintensiv dag med arbeid i blandede grupper av forskningsrådgivere og TTO-folk.

Mer informasjon her: http://www.science.ku.dk/english/research/nuas-workshop/

Om NUAS: Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet – nuas.org

Det ble arrangert en tilsvarende workshop i fjor i Kuopio som fikk veldig gode tilbakemeldinger. Vi håper dette ser interessant ut for medarbeidere på deres institusjoner – og at dere oppfordrer ansatte og kolleger til å melde seg på!

Viktig for en vellykket workshop er at dyktige folk deltar.