SIG: Forskningsetikk – Special Interest Group for Ethics in Research

NARMAs Spesialinteressegruppe for forskningsetikk følger opp håndtering av  etiske spørsmål i forskningsadministrasjon

Arbeidsgruppen består av:

Lene Bomann-Larsen,
OsloMet – storbyuniversitetet. 

Sissel Aastorp, UiO

Helga Veronica Tinnesand, USN

Gro Lurås, NTNU

Mette Kammen, USN

SIG-ansvarlig/koordinator: Eli Andås, UiA

The NARMA Special Interest Group for Ethics in Research focus on the handling ethical questions within Research Administration.

SIG-coordinator: Eli Andås, UiA