Medlemsinstitusjoner

NARMA er en del av Universitets- og høgskolerådet (UHR). UHRs styre vedtok 06.06.2013 å etablere NARMA som et forskningsadministrativt nettverk under UHR. NARMA er knyttet til UHRs forskningsutvalg.

Det er UHR sine 33 medlemsinstitusjoner som er medlemmer i NARMA. I tillegg er Norges forskningsråd medlem. Det betyr at alle ansatte ved UHR sine medlemsinstitusjoner og i Forskningsrådet kan registrere seg som deltagere i NARMA og engasjere seg i NARMA sine aktiviteter. Det fleste aktivitetene er imidlertid åpne også for ansatte ved institusjoner som ikke er medlem i UHR, f.eks. fra instituttsektoren.

Utgiftene til drift av nettverket, som utgifter til sekretariatarbeidsutvalg, internasjonal deltakelse, kursutvikling, materiell, etc. dekkes gjennom et tillegg til UHRs medlemskontingent. Medlemsinstitusjonene faktureres særskilt for dette en gang i året og beregnes i forhold til institusjonstørrelse, – etter samme nøkkel som medlemskontingenten til UHR. Se også NARMAs mandat.

Medlemsinstitusjonene oppfordres til å oppnevne en kontaktperson som kan være talsperson ved NARMAs årsmøter, mm. (NARMA ber medlemsinstitusjonene oppnevne kontaktperson.)

NARMAs aktiviteter (som konferanser, seminarer, kurs og workshops) vil generelt sett være selvfinansierende gjennom deltakeravgift for den enkelte deltaker. Normalt er NARMAs aktiviteter åpne for deltakere som ikke kommer fra medlemsinstitusjonene, men disse må påregne et tillegg i deltakeravgiften. Når det er begrensninger i antall deltakere, vil medlemsinstitusjonenes representanter bli prioritert.