Forfatter: Martine Lorentzen

Forfatterarkiv: Martine Lorentzen

DESCA-webinar

NUAS Legal Group ønsker deg velkommen til webinar om Desca-malen.

Den nye DESCA HE 2.0 er tilpasset samarbeidsprosjekter finansiert via Horizon Europe.

Hensikten med dette webinaret er å gi en oversikt over nyhetene i DESCA 2.0 HE og lump sum. Videre vil webinaret utdype hva slags ulike alternativer som finnes  i malen. Deltakerne vil få muligheten til å stille spørsmål om dette eller andre deler av Desca-malen.

Foredragsholdere er medlemmer av Desca-kjernegruppen:

– Dorothea Kapitza, juridisk rådgiver, Helmholtz Association

– Ulf Johann, juridisk rådgiver, Fraunhofer Headquarters

Praktisk informasjon

– Registrer deg via denne nettsiden

– Språk: Engelsk

– Deltageravgift: Dette webinaret tilbys uten kostnad

Vertskap er NUAS Legal Group i samarbeid med NARMA, DARMA, FINNarma, swarma, og ICEARMA

NARMAs årskonferanse 2025: Forslag til innlegg og innledere

Nå er datoene satt, og NARMAs årskonferanse 2025 vil gå av stabelen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 25. og onsdag 26. mars 2025. Påmelding kommer til høsten, men noter allerede nå tidspunktet i din kalender.

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra til konferansen.
Vi inviterer alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver til å bidra til å utforme NARMAs årskonferanse med innhold og presentasjoner. Målet med konferansen er å tilby et faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet, og som fremmer kompetansebygging, erfaringsutveksling og samarbeid blant forskningsadministratorer.

Vi setter ekstra stor pris på forslag hvor dere vil dele konkrete eksempler på beste praksis fra egen institusjon. Tips oss gjerne også om du kjenner til gode eksempler fra andre institusjoner i Norge (eller utlandet). Vi tar imot forslag innenfor alle områder og temaer knyttet til forskningsstøtte, og er åpne for ulike format som innlegg, workshop eller annet.

Meld inn ditt forslag og dine ideer via dette Nettskjema innen 23. august 2024.

Foto: Aron Bræstrup Løsnes, UHR

Påmeldingen er åpen for lederseminar 31. oktober -1. november 2024 i Drammen

NARMA ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid. Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon. Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

På årets lederseminar setter vi søkelyset på de avgjørende endringene som påvirker forskningsstøtten i Norge og Europa, samt de betydelige konsekvensene disse kan ha. Seminaret byr på verdifull innsikt i ledelse av forskningsadministrativt arbeid.

Dette er også en unik anledning til å møte andre i samme lederrolle som deg selv. Nettverksbygging er en sentral del av lederseminaret, og gir en plattform for å dele erfaringer, utfordringer og suksesser med likesinnede. Gjør deg klar for en inspirerende og innsiktsfull samling!

Meld deg på ved å fylle ut dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/436566

Program

Dag 1 tar for seg europeiske initiativer for å styrke kapasiteten og kompetansen i forskningsstøtten.  Hvilken betydning kan disse ha for forskerstøttetjenester og kompetanseutvikling hos den enkelte og ved institusjonene?

På dag 2 får dere et praktisk kurs for forskningsadministrative ledere i kunstig intelligens.

Fullstendig program med tidspunkter og innledere lanseres over sommeren.

 

Målgruppe

Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner

 • Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner

 • Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte

 

Dato, sted og format

Seminaret har oppstart 31 oktober kl. 10:00 og avsluttes 1. november kl. 14:00. Seminaret avholdes i Drammen på Quality Hotel River Station.

Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved ulike innledere, det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

 

Antall plasser

Maks 40 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Påmelding og pris

Du melder deg på via dette nettskjemaet: https://nettskjema.no/a/436566

Kr. 6800 inkl. mva., uten overnatting

Kr. 8195 inkl. mva., inkl. overnatting

Fellesmiddag den 31. oktober og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

 

Vilkår for påmelding til Lederseminaret.
Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. Ved en eventuell avlysning eller dersom situasjonen krever at hele eller deler av seminaret må forgå digitalt vil deltakeravgiften reduseres for direkte kostnader.

NARMAs årskonferanse 2024 – Samspill i kunnskapssamfunnet

Velkommen til NARMAs 11. årskonferanse, som finner sted 12. og 13. mars 2024 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

 

Presentasjoner fra sesjonene finner du i programmet lengre ned på nettsiden. De kan lastes ned i PDF-format ved å trykke på navnet til innlederen. De presentasjonene som innleder har samtykket til å få deles er de som er lastet opp på nettsiden.

Deltagerliste for årets konferanse finner du her. Merk at deltagere som har reservert seg fra å være på listen ikke står oppført.

NARMAs årskonferanse 2024 – Program med sesjonsbeskrivelser

Kortprogram NARMAs årskonferanse 2024

TIRSDAG 12. MARS

Kl 0900-1000: Registrering

Kl 1000-1130: Innledende plenumssesjon – Engaged universities

Det forventes i stadig økende grad at universiteter skal bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og samspille aktivt med næringsliv, offentlig sektor og befolkningen for øvrig. I denne sesjonen vil vi utforske hva det krever og hvilke muligheter og utfordringer det gir å være samfunnsengasjerte universiteter, i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Sesjonen vil være på engelsk

Innledere:

Kl 1130-1200: Pause

Kl 1200-1300: Møteplass: NARMA møter Forskningsrådet.

I denne sesjonen lages det møteplasser hvor deltakerne og Forskningsrådet kan møtes og diskutere erfaringer med å skrive søknader, følge opp prosjekter og rapportere til Forskningsrådet. Forskningsrådet utvikler for tiden en ny søknads- og prosjektportal. Møteplassene vil fungere som “mini-workshops” hvor det blir det god anledning til å foreslå forbedringer og komme med gode ideer for framtidens digitale løsninger.

Etter påmeldingene har vi fordelt dere på de temaene dere har valgt. Mange krysset av for flere tema, så vi har prøvd å fordele dere etter beste evne. På deltakerlisten står det hvilket tema og rom du skal stille opp i. Om du ikke finner navnet på listen kan du velge om enten å delta på Søknad i rom Sør-Norge eller Rapportering i rom Nord-Norge.

Fra Forskningsrådet stiller:

Tema Rom Fra Forskningsrådet
Søknad Sør-Norge Linda Jarret, Lara Blazevic, Agnes Aune og Lillian Børresen
Rapportering Nord-Norge Siri Ovstein, Camilla Christensen-Røed, Merete Rosenberg
Prosjektendringer Oslo Sigrid Marie Kraggerud, Nuzat Naima Islam, Vidar Sørhus
Kontrakter og avtaler Hordaland (2. etasje) Camilla Oftebro, Zuhal Skaar-Olsen, Rune Schjølberg
Utbetaling av tilskudd Romerike Norun Jetlund, Kjell Jacobsen, Terje Rabbersvik

Kl 1300-1400: Lunsj

Kl 1400-1530: Parallellsesjoner

Kl 1530-1600: Pause

Kl 1600-1730: Parallellsesjoner

Kl 1900-1930: Vordrink med mingling. Det må kjøpes drikkebonger for drikke til middag og vordrink i forkant av middagen. Drikkebonger selges i resepsjonen under hele konferansen.

Kl 1930-:         Konferansemiddag (se meny. Evt. allergier er meldt inn til hotellet.)

 

ONSDAG 13. MARS

Kl 0900-1100: Parallellsesjoner

Kl 1100-1130: Pause

Kl 1130-1300: Avsluttende plenumssesjon – Trends in research administration

Forskningsadministrasjon utvikler seg stadig, og vi skal i denne sesjonen utforske og diskutere trender, muligheter og utfordringer fremover med et hovedfokus på kunstig intelligens.

Sesjonen vil være på engelsk

Innledere:

 • Simon Kerridge, Kerridge Research Consulting and University of Kent
 • Daren Howell, Vice President Research Intelligence, Springer Nature
 • Alette Gilhus Mykkeltvedt, avdelingsdirektør for forsknings- og innovasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen
 • Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder for seksjon for forskning og innovasjon, UiT Norges arktiske universitet

Kl 1300-1400: Lunsj

 

PRISER
Deltakeravgift, kr 2600,- inkludert mva som faktureres av Kristiania til samtlige påmeldte.

 

I​​​ tillegg kommer konferansepakke ihht din påmelding:

Full konferansepakke (inkludert dagpakker, overnatting, lunsj begge dager og middag); 4055 kr inkl mva. Drikke under middagen kommer i tillegg.

Konferansepakke (dagpakker og lunsj) uten overnatting to dager kr 1850 kr inkl. mva

Konferansepakke (dagpakker og lunsj) kun 12. mars 925 kr inkl. mva

Konferansepakke (dagpakker og lunsj) kun 13. mars 925 kr inkl mva

Konferansemiddag for ikke boende 745 kr inkl. mva. Drikke under middagen kommer i tillegg. Drikkebonger for drikke til middag og vordrink kjøpes i forkant av middagen. Drikkebonger selges i resepsjonen under hele konferansen.

Tilknytningsdøgn 11.-12 mars 1695 kr. inkl mva

De som ikke overnatter på hotellet vil faktureres av Høyskolen Kristiania for dagpakke(r) og evt. konferansemiddag, sammen med deltakeravgiften.

 

PÅMELDING

Påmelding skjer via dette skjemaet

Frist for påmelding var 18. januar. Påmeldingsfristen er  passert, men det er fremdeles åpent for påmeldinger. Merk at vi ikke kan garantere hotellopphold på Thon Hotel Arena når fristen er passert.

 

 

Vel møtt til konferanse i mars 2024!

Årsmøte i NARMA

NARMA gjennomfører sitt årsmøte torsdag 7. mars 2024, digitalt, kl 12-15.00. Medlemsinstitusjonenes kontaktpersoner har fått invitasjoner, agenda og saksdokumenter tilsendt elektronisk.

Agenda for årsmøtet:

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av årsmøtedelegater
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av to representanter til å signere møteprotokollen
 2. Beretninger fra arbeidsutvalget
  1. Årsberetning
  2. Regnskap
 3. Innkomne forslag
  1. Fra NARMA AU: Utvikling av NARMA
 4. Plan for arbeidet i det kommende år
  1. Plan for arbeidet
  2. Budsjett
 5. Orienteringssaker
 6. Val til NARMAs arbeidsutvalg
 7. Oppnevning av valgkomité til NARMAs arbeidsutvalg

Innføringskurs våren 2024

Som vi annonserte i nyhetsbrevet vårt i august vil NARMAs Kompetanseprogram arrangere en ny runde med innføringskurs våren 2024. Skulle du ikke allerede abonnere på NARMAs nyhetsbrev kan du registrere deg her for å motta oppdateringer fra NARMA fremover. 

Innføringskurset arrangeres den 6. – 7. februar i Trondheim og 9. – 10.april i Bodø. Last ned tematisk kortprogram for kurset her og meld deg på via denne påmeldingslenken

Last ned programmet for innføringskurs samling 1 våren 2024 her

Last ned programmet for innføringskurs samling 2 våren 2024 her

Ytterligere informasjon om innledere, eksakte tidspunkter og mer detaljerte beskrivelser av de ulike bolkene blir publisert senere i vinter.

I dette kurset vil du lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg over tid? En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser (soft-skills) i ditt forskningsadministrative arbeid. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

NARMAs Kompetanseprogram vektlegger læring, praksis, refleksjoner og erfaringsdeling som en viktig del av kompetanseutviklingen. Det forutsettes aktiv deltakelse på kurset.

 

Påmelding

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/383702

Dokumentasjon som skal lastes opp ved registrering av søknad:

 • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker beskriver kort sin arbeidserfaring innen forskningsstøtte og eksternfinansiering gjennom innsendt CV)
 • Motivasjonsbrev (Søker beskriver sin motivasjon for deltakelse på kurset, maks 250 ord)
 • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Kan være i form av en mailkorrespondanse som lastes opp som vedlegg)

Påmeldingsfrist er 22 desember.

 

Dato, sted og format

Kurset er delt opp i to samlinger ala to dager med presentasjoner ved ulike innledere, hvor det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne via gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

Samlingsdatoene er:

 • 6. – 7. februar på Scandic Nidelven i Trondheim
 • 9. og 10. april på Scandic Havet i Bodø

 

Antall plasser

Maks 25 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Målgruppe

Innføringskurset retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon.

Kurset passer for deg som jobber med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt. Forskningsadministrative ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak eller hos andre aktører oppfordres til å søke på kurset.

 

Deltakeravgift

Prisen for å delta på kurset er totalt 11 270 inkl. hotellovernattinger for begge samlinger og 7810 kr eks. hotellovernattinger for begge samlinger.

En hotellnatt i Trondheim koster 1990 kr.  En hotellnatt i Bodø koster 1470 kr.

Ønsker du tilknytningsdøgn i forkant av samlingen tar du selv kontakt med hotellet for å booke dette.

Fellesmiddag den 6. februar og 9. april og lunsj alle samlingsdager er inkludert i deltakeravgiften. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å rette disse til post@narma.no

NARMAs årskonferanse 2024: Lansering av dato og ønske om innspill

Nå er datoene satt, og NARMAs årskonferanse 2024 vil gå av stabelen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 12. og onsdag 13. mars 2024. Påmelding kommer senere i høst, men noter allerede nå tidspunktet i din kalender. Hovedtemaet for årskonferansen 2024 vil være knyttet til Forskningssystemet.

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra på konferansen.
Alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver kan bidra til å utforme NARMAs årskonferanse med innhold og presentasjoner. Målet er å tilby et faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet innen forskingsadministrasjon.

Forslag til innlegg eller innledere som er knyttet til temaene under vil bli prioritert:

 • Eksternfinansiering
 • Forskningskultur
 • Innovasjon
 • Samarbeid
 • Trender i forskning og forskningsadministrasjon
 • Åpen forskning
 • Forskerkarrierer
 • Kompetanseutvikling for forskningsadministratorer
Send ditt forslag og dine ideer til post@narma.no innen 24. september. 

Videregående kurs høsten 2023

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken lengre ned på siden.

NARMAs Kompetanseprogram arrangerer denne høsten et nytt videregående kurs for forskningsadministratorer den 25. – 26. oktober i Bergen og 4. – 5. desember i Oslo.

Last ned kortprogram for kurset her

Last ned program for samling 1 her

Last ned program for samling 2 her

 

Ytterligere informasjon om innledere, eksakte tidspunkter og mer detaljerte beskrivelser av de ulike bolkene blir publisert senere i høst.

Kompetanseprogrammets for videregående kurs skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Utviklingen av overførbare ferdigheter (softskills) i forskningsadministrasjon vektlegges i kurset kombinert med praktiske øvelser som vil gi kjennskap til ulike verktøy, modeller og/eller prosesser som kan benyttes i eget arbeid.

Påmelding

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/355056

Merk at du må laste opp en bekreftelse fra din leder om at du kan delta på kurset som en del av påmeldingen.

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken over.

 

Dato, sted og format

Kurset er delt opp i to samlinger ala to dager med presentasjoner ved ulike innledere, hvor det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne via gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

Samlingsdatoene er:

 • 25. – 26. oktober på Clarion Hotel Admiral i Bergen
 • 4.- 5. desember på Quality Hotel Hasle Linie i Oslo

 

Antall plasser

Maks 25 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har bredere/lengre erfaring (3 år+) innen forskningsadministrasjon, særskilt knyttet til forskningsadministrativ støtte i ulike faser av eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet, Horisont Europa, o.l.).

 

Deltakeravgift

Kr 10 990 inkl. hotellovernattinger for begge samlinger

Kr 7810 kr eks. hotellovernattinger for begge samlinger

Fellesmiddag den 25. oktober og 4. desember og lunsj alle samlingsdager er inkludert i deltakeravgiften. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å rette disse til post@narma.no

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. 

Lederseminar 1.-2. juni 2023: Forskningspolitiske endringer – hva betyr det for forskningsstøtten?

NARMA – UHR ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon. Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Se video fra forrige lederseminar

Forskningspolitiske endringer, hva betyr det for forskningsstøtten?

Utviklingen i retning av et mer komplekst forskningslandskap fører til endringer i krav og forventinger til forskere, forskningsrådgivere og deres ledere. I dette lederseminaret tar vi for oss de mest sentrale forskningspolitiske endringer og hvilke konsekvenser de kan ha for forskningsstøtten ved institusjonene. Vi vil ha fokus på hvordan forskningsadministrative ledere kan navigere seg i disse omgivelsene, lede det forskningsadministrative arbeidet og samtidig bidra til å utvikle og motivere sine medarbeidere.

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her

Målgruppe

Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner

 • Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner

 • Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte

 

Påmelding

Påmeldingslenke: https://nettskjema.no/a/336417

Løpende påmelding

 

Dato, sted og format

Seminaret har oppstart 1. juni kl. 10:00 og avsluttes 2. juni kl. 14:00, og vil finne sted ved Quality Airport Hotel Gardermoen

Parkering: 302 avgiftsplasser totalt, herav 10 stk. handicap og 20 stk. ladeplasser. Parkeringen driftes pr. dd. av OnePark og pris er kr. 36,- pr. time og 150,- pr. døgn
Transport:har samarbeid med VY buss, som kjører 2-4 ganger pr. time til/fra flyplassen. Be gjerne om tidtabell. Pris pr. voksen er kr. 80,- pr. vei og billett kan kjøpes i resepsjonen, på automat foran hotellet eller på bussen.

Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved ulike innledere, det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

 

Antall plasser

Maks 40 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Deltakeravgift

Kr. 5500 inkl. mva., uten overnatting

Kr. 6845,- inkl. mva., inkl. overnatting

Fellesmiddag den 1. juni og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. 

 

 

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her