Stikkord: Horisont_2020

Stikkordarkiv: Horisont_2020

HiOA: Workshop om Marie Curie Actions og ERC (Horisont2020)

Onsdag 10. mai arrangerer HiOA workshop om Marie Curie Actions og ERC (Horisont2020), ved hjelp av konsulentselskapet Innovayt. Rune Halvorsen, HiOA, som nylig har fått MSCA tildeling vil også presentere. Arrangementet er åpent for eksterne, se påmeldingsinformasjon under.HiOA_logo_gul_200

Har du lyst til å jobbe med ditt eget forskningsprosjekt, forflytte deg mellom ulike land og sektorer for å oppnå ny kunnskap og nye ferdigheter? Da kan denne workshopen være noe for deg. Eller hvis du ønsker å søke ERC stipend/og eller jobbe videre med oppbygging av CV og utvikling av prosjektidé.

Sted: HiOA, bygning P46. KK-senteret, rom Pilestredet 46 –PA357. Tidspunkt: 09.00-14.00 (inkludert lunsj) Les videre

Addressing Innovation and Impact in H2020 Proposals

Narma_konferanse_2016Work is in progress towards the NARMA Conference 2016: 12-13. April 2016, here description of one of the planned sessions.

This session will explain how H2020 proposal should address innovation aspects, and so maximise impact. It will include information about structures and procedures for IP and Innovation management, and how to develop the draft Plan for Dissemination and Exploitation (now a mandatory requirement for H2020 proposals). Following this presentation there will be a group exercise, where relevant sections of a proposal will be discussed and evaluated against the formal H2020 evaluation criteria related to innovation and impact. Following the presentation and practical exercise attendees should be well equipped to support their researchers by being able to critically assess a draft proposal, with respect to innovation and impact, and to identify key areas for improvement.

This session will be held by Dr. Eugene Sweeney who has over 30 years experience of managing and commercialising research and new technologies. He is a regular contributor to seminars and courses concerned with IP awareness, IP management in universities, licensing and commercialising IP/research results. (http://iambicinnovation.com/people/)

NUAS-konferanse: Strategic use of intelligence to improve decision-making in collaboration-, research- and HR-administration

NUAS_logo_200The NUAS planning group on Research and Innovation is arranging a combined seminar and workshop on the strategic use of different types of data to increase Nordic universities’ competitiveness within Horizon 2020, to use in the recruitment of new researchers and to otherwise improve processes around strategic decisions.

Tid: 09-10. september 2015
Sted: UiT The Arctic University of Tromsø, Norway
Målgruppe: NUAS medlemmer

Påmeldingsfrist: 28. august 2015

Lenke til påmelding og informasjon.

Blogg: Forskningssykehuset på forskning.no

ForskSykehusBlogg_logo_180Vi har fått tips om innlegg i bloggen Forskningsykehuset på forskning.no:

JA til EU? For Norges forskningsmiljøer bør svaret være JA

Det handler om mobilisering til flere H2020 søknader. Dette er et tema som er tatt opp gjentatte ganger ved NARMA konferanser, og sist på mandag under Impact sesjonen.
Også på tirsdagen var synliggjøring av forskningsadministrasjon et tema. Kanskje er det flere NARMA-tilknyttet som vil blogge?

Workshop om prosjektøkonomi i Horisont 2020

Factsheet_HorizonRules_2013_300x612Forskningsrådet og NARMA inviterer til en workshop om prosjektøkonomi i Horisont 2020 i samarbeid med Finance-Helpdesk.

Kurset retter seg først og fremst mot administrativt ansatte på FoU-institusjonene som jobber med økonomistyring i H2020-prosjekter, samt personer med tilsvarende oppgaver i næringslivet eller offentlig sektor.

Se også arrangement.

(Ill.: wordle av
Factsheet: Rules under Horizon 2020, 23 October 2013)

Seminar: Immaterielle rettigheter (IPR) i universitets- og høyskolesektoren, 11.sept

HiOA_HiT_IPRsem_200Hvordan bør man håndtere IPR i universitets- og høyskolesektoren? Deler av området er lovregulert, mens det i mange spørsmål er opp til hver enkelt institusjon å ta stilling til egen praksis. Samtidig møtes sektoren med føringer på området fra eksterne samarbeidspartnere eller institusjoner gjennom avtaler og politikk i f.eks EU eller Forskningsrådet.

Tid: Torsdag 11. september 2014. kl. 09.00-14.45
Sted: HiOA, Oslo, bygning P46, Athene 1

Seminar i regi av HiOA, HiT og EU-Nettverket

Mer info kommer hos HiOA og HiT.

Se også fil vedlagt: HiOA_HiT_IPRseminar_Sept14_prog.

NUAS Workshop: The new challenge of innovation in Horizon 2020

NUAS_logo_200NUAS-gruppen Forskning og Innovasjon arrangerer en én-dags workshop i København 2. okktober.

Målgruppe er forskningsrådgivere på universiteter og folk som arbeider i TTOer. Formål er å bli enda dyktigere som rådgivere på søknader til Horizon 2020, samt å lære av hverandres kompetanse. Workshoppen er en arbeidsintensiv dag med arbeid i blandede grupper av forskningsrådgivere og TTO-folk.

Mer informasjon her: http://www.science.ku.dk/english/research/nuas-workshop/

Om NUAS: Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet – nuas.org

Det ble arrangert en tilsvarende workshop i fjor i Kuopio som fikk veldig gode tilbakemeldinger. Vi håper dette ser interessant ut for medarbeidere på deres institusjoner – og at dere oppfordrer ansatte og kolleger til å melde seg på!

Viktig for en vellykket workshop er at dyktige folk deltar.

Seniorrådgiver EU – Universitetet i Agder

UiA_logo_230x101Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en midlertidig 100 % prosjektstilling som seniorrådgiver for en periode på tre år med mulighet for fast tilsetting etter endt periode. Stillingen er knyttet til forskningssekretariatet ved UiA, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Stillingen er et samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus (SSHF), Agderforskning og Teknova. De nevnte organisasjonene, som alle har betydelig forskningskompetanse, ønsker å etablere en felles administrativ støttefunksjon for å utvikle og få finansiert flere EU-forskningsprosjekter.

Hovedhensikten er å få tilslag på forskningsfinansieringen fra Horisont 2020, samt å øke antall fellesprosjekter og stille sterkere som søkere og partnere i EU-prosjekter.
Les videre

Ekspert for søknadsvurdering Horisont 2020?

Ill: EU-kommisjonen

Ill: EU-kommisjonen

EU-kommisjonen ønsker kontakt med mulige eksperter for vurdering av søknader til Horisont 2020, EUs nye virkemiddel for forskning og nyskaping (2014-2020).

Lenke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Deltagelse som ekspert i vurdering av søknader til Horisont 2020 vil gi deg nye nettverk i Europa og internasjonalt. Andre som har hatt en slik rolle tidligere, sier en slik erfaring gjorde dem bedre til å skrive EU-søknader og derved suksess og finansiering.

Se også nyhet fra Norges forskningsråd.