Stikkord: ledig stilling

Stikkordarkiv: ledig stilling

HiOA: Forskningsrådgiver/seniorrådgiver – ekstern forskningsfinansiering

HiOA_logo_gul_200HiOA, Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsefag har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon med spesiell vekt på ekstern forskningsfinansiering. Seksjonen innehar et bredt spekter av forskningsstrategiske- og administrative oppgaver. Vi søker nå etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Frist: 7.2.2016

Lenke til info på hioa.no

HiOA lyser ut EU-rådgiver/seniorrådgiver – bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

HiOA_logo_gul_200Pro-rektor for forskning og utvikling på HiOA søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes blir knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling.

HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte forskningsprosjekter. HiOA deltar i dag i prosjekter finansiert av Horisont 2020, EUs 7. rammeprogram og en rekke andre nasjonale og internasjonale eksterne finansieringskilder.


Frist: 18. januar
Lenke til info på hioa.no

UiT: juridisk rådgiver/seniorrådgiver i forskningsadministrasjon

UiT_logo_rod_200_HRUiT Norges arktiske universitet har ledig fast stilling som juridisk rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er plassert i Avdeling for forskning og utviklingsarbeid (AFU).

Stillingens arbeidsområder er primært knyttet til kommersialisering av forskningsresultater og eksternt finansiert virksomhet: kvalitetssikring av søknader og kontrakter med både nasjonale og internasjonale institusjoner og selskaper, og forvaltning av immaterielle rettigheter i henhold til lover, regler og interne reglementer. Konkret vil det bl.a. inkludere avtalerett, arbeidsrett, opphavsrett, EØS-/konkurranserett, patentrett, lisensiering, saksforberedelser for universitetsstyret.

Søknadsfrist: 12. januar 2016.
Lenke til mer informasjon.

HiOA søker EU-rådgiver/EU-seniorrådgiver

HiOA_logo_gul_200Pro-rektor for forskning og utvikling ved Avdeling for forskning og utvikling søker ny medarbeider i en fast 100% stilling. Personen som ansettes vil bli knyttet til EU-teamet i Avdeling for forskning og utvikling. HiOA satser mot universitetsstatus og det er et viktig strategisk mål å øke høgskolens portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Norges forskningsråd og EU. Samtidig skal vi sikre god prosjektstyring av eksternt finansierte prosjekter.

Søknadsfrist 11.01.2016.
Lenke til mer info

Norges idrettshøgskole: Avdelingsleder forskningsforvaltning

NorIdrHskole_logo_200Norges idrettshøgskole ser etter ny avdelingsleder for forskningsforvaltning. Ansvars- og arbeidsoppgaver inkluderer blant annet å lede og utvikle arbeidet med administrative støttefunksjoner (doktorgradsutdanning, sikker håndtering og lagring av forskningsdata, forskningsetikk, eksternfinansiert aktivitet). Avdelingen har syv medarbeidere med høy kompetanse innen forskningsforvaltning og bibliotek.

Lenke til fullstendig utlysning
Søknadsfrist 4.desember 2015.

Rådgiver/seniorrådgiver i forskningsadministrasjon ved Høgskolen i Oslo og Akershus

HiOA_logo_gul_200Det er ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver i forskningsadministrasjon ved Fakultet for samfunnsfag, seksjon for økonomi- og forskningsadministrasjon.

Lenke til utlysningsteksten
Søknadsfrist 27.11.2015

Arbeidsoppgaver:

  • plan- og rapportarbeid for fakultetet
  • forskningsadministrasjon som bl.a. omfatter prosjektsøknader, prosjektoppfølging, bistå ved seminarer/konferanser og følge opp forskningsarbeidet i et institutt.
  • særskilt saksansvar for entreprenørskap, kommersialisering, personvern og datasikkerhet tilligger stillingen.
  • forskningsetikk og datasikkerhet

Seniorrådgiver ved Universitetet i Agder – eksternfinansiering/EU

uia_logo Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver. Stillingen er delt mellom forskningsadministrativ avdeling (80 %) og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA (20 %). Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det må påregnes en del tilstedeværelse på Campus Grimstad. Søknadsfrist 26.11.15

Seniorrådgiveren skal i hovedsak bidra til å øke ekstern forskningsfinansiering ved UiA gjennom nasjonale og internasjonale finansieringskilder, spesielt H2020 og annen EU-finansiering. Vedkommende vil ha fokus på fagområdene ved Fakultetet for helse og idrettsvitenskap, og i noen grad mot Fakultet for teknologi og realfag. Mer om stillingen her: http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/119145/seniorraadgiver

 

 

Høgskolen i Bergen: 2 ledige stillinger som forskningsrådgivere

HiBergen_logo_200Høgskolen i Bergen, Seksjon for forskning og ekstern samhandling har ledig to faste stillinger som rådgiver rettet mot ekstern forskningsfinansiering og oppfølging av det forskningsadministrative feltet.

Seksjon for forskning og ekstern samhandling skal blant annet medvirke til å utvikle forskningsstrategien ved høgskolen, forvalte eksternt finansierte prosjekt, være saksbehandler for forskningsstrategiske og forskningsadministrative saker, legge til rette for forskerutdanning samt forvalte høgskolens doktorgradsutdanninger/ph.d-studium som er under utvikling. Seksjonen er sekretariat for det sentrale FoU-utvalget, redelighetsutvalget og for det sentrale ph.d-utvalget ved høgskolen. Seksjonen omfatter i dag forskningsadministrasjonen, Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag og Senter for nye medier, og består totalt av ca. 30 medarbeidere. Seksjonen ledes av høgskolenes forskningsdirektør.

Lenke til utlysninger:

Forskningsrådgiver – søknadsfrist 27.09.2015

Forskningsrådgiver – søknadsfrist 11.10.2015

 

Stilling som «Research Communications Specialist» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU

NMBU_logo_200NMBU lyser ut en 100% prosjektstilling over 5 år som «Research Communications Specialist» i sitt nye EU H2020 prosjekt med tittelen Community-Based Policing in Post-Conflict Police Reform.

Lenker:
Stillingsutlysning «Research Communications Specialist”
Forskning ved NMBU

Søknadsfrist 30 Juni 2015