Møt fagteamet

Kompetanseprogrammet blir hvert år videreutviklet av et fagteam.

Fagteamet utarbeider kursinnhold og deltar i avholdelse av både lederseminar og kurs, og henter også inn andre faglige bidragsytere.

Fagteamet for 2023 består av Hege Nedberg, Kartverket, Nichole E. Silva, Universitetet i Agder og Linn Kristin Stølan, Universitetet i Oslo:

 

Hege Nedberg, Kartverket 

 

Hege er FoU-koordinator i FoU-avdelingen i Kartverket. Hun har bred erfaring fra ulike sider av forskningsadministrativt arbeid og har tidligere jobbet som forskningsrådgiver på flere nivåer på Oslo Metropolitan University (OsloMet).
Hun har jobbet som prosjektleder ved Høgskolen i Telemark og har en mastergrad i Teknologi og vitenskapsstudier (STS) fra NTNU. Hege satt i NARMAs arbeidsutvalg fra 2019-2022

 

 

 


Nichole E. Silva, Universitetet i Agder

Nichole jobber med forskningsadministrasjon ved Senter for anvendt kommunalforskning som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, deler av hennes stilling er også tilknyttet etter- og videreutdanningsenheten (EVU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA hvor hun jobber med kvalitetsutvikling av nye og eksisterende kompetanseutviklingstilbud.

Nichole har tidligere vært prosjektleder for NARMA og Forskningsrådets samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling for norsk forskningsadministrasjon, hvor hun ledet arbeidet med og bidro til utvikling av Kompetanseprogrammet ved NARMA som har som mål å bygge kompetanse og bidra til profesjonalisering av forskningsadministrasjon.


Linn Kristin Stølan, Universitetet i Oslo

Profilbilde Linn Kristin Stølan

Linn er sosiolog, og har jobbet ved UiO siden 2009. Hun har også jobbet ved Folkehelseinstituttet (FHI) og universitetet i Cambridge. Hun har i hovedsak jobbet i skjæringspunktet mellom forskningsstøtte og kommunikasjon. De siste årene har hun også jobbet med prosjektledelse og kompetanseutvikling for administrativt ansatte og forskere. I tillegg til egen erfaring som prosjektleder, har hun også vært kursholder innen prosjektledelse og inngår som del av kursteamet for UiOs forskningslederprogram.

Linn er seksjonssjef i Seksjon for forskning og kommunikasjon ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO. Seksjonen har ansvar for forskningsadministrasjon, ekstern finansiering, forskerutdanning og kommunikasjon.

 

 


Programmet koordineres av sekretariatet til NARMAs arbeidsutvalg (AU) som nå er hos Høyskolen i Kristiania.

Ta kontakt med oss på post@narma.no