Møt fagteamet

Kompetanseprogrammet blir hvert år videreutviklet av et fagteam.

Fagteamet utarbeider kursinnhold og deltar i avholdelse av både lederseminar og kurs, og henter også inn andre faglige bidragsytere.

Fagteamet for 2021 består av Hege Nedberg, OsloMet, Hiwa Målen, Universitetet i Bergen, Konstantinos Chilidis, Universitetet i Oslo, Nichole E. Silva, Universitetet i Agder og Linn Kristin Stølan, Universitetet i Oslo:

 

Hege Nedberg, OsloMet

Hege er seniorrådgiver ved Avdeling for forskning og utvikling ved OsloMet. Hun har bred erfaring fra ulike sider av forskningsadministrativt arbeid og har tidligere jobbet som forskningsrådgiver ved Fakultet for Samfunnsvitenskap ved samme universitet. Hun har jobbet som prosjektleder ved Høgskolen i Telemark og har en mastergrad i Teknologi og vitenskapsstudier (STS) fra NTNU. Hege sitter i NARMAs arbeidsutvalg.

 

 

 

 

 


Hiwa Målen, Universitetet i Bergen

Hiwa Målen er administrative senterleder ved Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Bergen. DIGSSCORE er forskningsinfrastruktur for innsamling av samfunnsvitenskapelig data og tverrfaglig forskning ved Universitetet i Bergen. Han er også administrativleder for den norske noden av European Social Survey – European Research Infrastrcture (ESS ERIC).

Målen har en doktorgrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Bergen. De vitenskapelige verkene til Målen har bidratt til den globale innsatsen for å bekjempe sykdommen, og er ofte sitert i topp vitenskapelige tidsskrifter som Nature Communications og PNAS.

I tillegg til forskerbakgrunnen har Målen flere års erfaring som prosjektleder og forbedringskoordinator i det private næringsliv. Han brukte sine erfaringer og kunnskaper til å utdanne neste generasjons prosjektledere, effektivisere konserns prosesser, og bidra til mer verdiskaping. Målen er også mentor i Opportunity programmet til Bergens næringsråd som bidrar til flere mer mangfold i arbeidslivet og samfunnet for øvrig.

I 2015 valgte Lederstiftelsen i Norge Målen som en av De 10 beste rollemodellene i Norge, for fremragende bidrag til norsk næringsliv. Prisen ble overlevert av hans Majestet kronprins Haakon.


Konstantinos Chilidis, Universitetet i Oslo

Konstantinos har jobbet som EU-rådgiver siden desember 2009. Syv år som seniorrådgiver og teamleder for Enhet for Ekstern Forskningsfinansiering ved Det medisinske fakultet, UiO. Siden 2016 jobber han som EU seniorrådgiver ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO. I sin nåværende stilling jobber han med informasjonsflyt rundt finansieringsmulighetene knyttet til EU. Rådgiving i forhold til utlysninger, prosedyrer og regler, kursing av forskere og administrativt personell i temaer om ekstern finansiering, samt konkret støtte i søknadsarbeidet. I perioden 2013 – 2016 representerte jeg UiO i NARMAs arbeidsutvalg (AU).

Utdannelsesmessig har han bakgrunn som klassisk arkeolog med cand. mag. fra Aristoteles University of Thessaloniki, magister artium og PhD fra UiO. Han har vært stipendiat ved IAKH/UiO hvor han fullførte sin PhD-avhandling med tittel: The construction of knowledge in archaeology – the case of “Philip’s tomb” at Vergina in northern Greece.

Parallelt og etter perioden som stipendiat, jobbet han som administrativ leder for Den nordiske forskerskolen i arkeologi (Dialogues with the past). Han har dessuten hatt undervisningsoppgaver, sensorarbeid, veiledning og har vært administrator/teknisk redaktør for IAKHs skriftserie Oslo Archaeological Series (OAS).


Nichole E. Silva, Universitetet i Agder

Nichole jobber med forskningsadministrasjon ved Senter for anvendt kommunalforskning som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, deler av hennes stilling er også tilknyttet etter- og videreutdanningsenheten (EVU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA hvor hun jobber med kvalitetsutvikling av nye og eksisterende kompetanseutviklingstilbud.

Nichole har tidligere vært prosjektleder for NARMA og Forskningsrådets samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling for norsk forskningsadministrasjon, hvor hun ledet arbeidet med og bidro til utvikling av Kompetanseprogrammet ved NARMA som har som mål å bygge kompetanse og bidra til profesjonalisering av forskningsadministrasjon.


Linn Kristin Stølan, Universitetet i Oslo

Profilbilde Linn Kristin Stølan

Linn er sosiolog, og har jobbet ved UiO siden 2009. Hun har også jobbet ved Folkehelseinstituttet (FHI) og universitetet i Cambridge. Hun har i hovedsak jobbet i skjæringspunktet mellom forskningsstøtte og kommunikasjon. De siste årene har hun også jobbet med prosjektledelse og kompetanseutvikling for administrativt ansatte og forskere. I tillegg til egen erfaring som prosjektleder, har hun også vært kursholder innen prosjektledelse og inngår som del av kursteamet for UiOs forskningslederprogram.

Linn er seksjonssjef i Seksjon for forskning og kommunikasjon ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO. Seksjonen har ansvar for forskningsadministrasjon, ekstern finansiering, forskerutdanning og kommunikasjon.

 

 


Programmet koordineres av sekretariatet til NARMAs arbeidsutvalg (AU) som nå er hos Høyskolen i Kristiania.

Ta kontakt med oss på post@narma.no