Møt fagteamet

Kompetanseprogrammet blir hvert år videreutviklet av NARMAs fagteam.

Fagteamet utarbeider kursinnhold og deltar i avholdelse av både lederseminar og kurs, og henter også inn andre faglige bidragsytere.

Fagteamet for 2023 består av Hiwa Målen, Universitetet i Bergen (prosjektleder), Hege Nedberg, Kartverket, Nichole E. Silva, Universitetet i Agder og Linn Kristin Stølan, Universitetet i Oslo:

Hiwa Målen, Universitetet i Bergen

Hiwa Målen is a Senior Research Advisor at the Research and Innovation Department at the University of Bergen. He has primary responsibility for the Horizon Europe framework program. Until the fall of 2021, Målen served as the Center Manager at the Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE), a research infrastructure for advanced social science data collection and multi-disciplinary research at the University of Bergen.

Målen holds both master’s and PhD degrees and was a postdoctoral fellow in microbiology and biochemistry at the University of Bergen. His scientific works, which have frequently been cited in top scientific journals, have contributed to global efforts to combat disease. He is certified as a research manager by the European Association of Research Managers and Administrators (EARMA).

Additionally, Målen serves as a board member of the Norwegian Network for Administration and Research Management (NARMA). He also contributes to the EU Commission’s ERA 17 (Research Management Initiative) as an expert representing Norway. Furthermore, he is engaged as an ambassador for the EU WIDERA funded project, the Research Management Roadmap. Currently, Målen serves as an EU expert for implementing the ERA-Action 17.

In addition to his research and administrative background, Målen has extensive project management expertise with several years of experience as a project manager in the private sector. He was responsible for project portfolios covering maintenance & modification of North Sea energy extraction installations. As an Improvement Coordinator at the corporate level, his experiences and knowledge from project completions were used to educate the next generation of project managers and streamline corporate processes for increased efficiency and value creation.

In 2015, the Leadership Foundation in Norway selected Målen as one of Norway’s Top 10 role models for his outstanding contributions to Norwegian business and society. His Majesty Crown Prince Haakon presented the award.

Hege Nedberg, Kartverket 

 

Hege er FoU-koordinator i FoU-avdelingen i Kartverket. Hun har bred erfaring fra ulike sider av forskningsadministrativt arbeid og har tidligere jobbet som forskningsrådgiver på flere nivåer på Oslo Metropolitan University (OsloMet).
Hun har jobbet som prosjektleder ved Høgskolen i Telemark og har en mastergrad i Teknologi og vitenskapsstudier (STS) fra NTNU. Hege satt i NARMAs arbeidsutvalg fra 2019-2022

 

 

 


Nichole E. Silva, Universitetet i Agder

Nichole jobber med forskningsadministrasjon ved Senter for anvendt kommunalforskning som seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, deler av hennes stilling er også tilknyttet etter- og videreutdanningsenheten (EVU) ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved UiA hvor hun jobber med kvalitetsutvikling av nye og eksisterende kompetanseutviklingstilbud.

Nichole har tidligere vært prosjektleder for NARMA og Forskningsrådets samarbeidsprosjekt om kompetanseutvikling for norsk forskningsadministrasjon, hvor hun ledet arbeidet med og bidro til utvikling av Kompetanseprogrammet ved NARMA som har som mål å bygge kompetanse og bidra til profesjonalisering av forskningsadministrasjon.

 

 


Linn Kristin Stølan, Universitetet i Oslo

Profilbilde Linn Kristin Stølan

Linn er sosiolog, og har jobbet ved UiO siden 2008. Hun har også jobbet ved Folkehelseinstituttet (FHI) og universitetet i Cambridge. Hun har i hovedsak jobbet i skjæringspunktet mellom forskningsstøtte og kommunikasjon. De siste årene har hun også jobbet med prosjektledelse og kompetanseutvikling for administrativt ansatte og forskere. I tillegg til egen erfaring som prosjektleder, har hun også vært kursholder innen prosjektledelse og inngår som del av kursteamet for UiOs forskningslederprogram.

Linn er seksjonssjef i Seksjon for forskning og kommunikasjon ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO. Seksjonen har ansvar for forskningsadministrasjon, ekstern finansiering, forskerutdanning og kommunikasjon.

 

 


Programmet koordineres av sekretariatet til NARMAs arbeidsutvalg (AU) som nå er hos Kristiania.

Ta kontakt med oss på post@narma.no