SIG – mandat og tema

Narma_SIG_200NARMA har definert et antall Spesialistinteressegrupper (SIG) for målrettet innsats på viktige områder for institusjonene.

SIG-ene er en arena for nettverksbygging, informasjonsdeling, erfaringsutveksling, dele «best practice», diskutere nye ideer og få tilbakemeldinger. Målet er å bygge forskningsadministrativ kompetanse ved medlemsinstitusjonene og blant deres ansatte.

Mandat:

 1. Hver SIG skal ha én oppnevnt SIG-koordinator, som også fungerer som kontaktperson for SIG-en. Det skal komme fram på NARMAs nettsider hvem som er SIG-koordinator. SIG-koordinator behøver ikke være medlem av NARMAs arbeidsutvalg, men skal arbeide innen kjerneområdet til SIG-en.
 2. SIG-koordinator har ansvar for oppdatert informasjon på SIG-ens nettside.
 3. Hver SIG skal ha en arbeidsgruppe SIG-AG med minst 1-2 medlemmer utenom SIG-koordinator. Disse vil sammen ha ansvar for SIG-ens aktiviteter.
 4. Normal funksjonsperiode for SIG-koordinator og AG-medlem er to år, men kan forlenges. En ev. forlengelse av perioden skal godkjennes av NARMA-AU.
 5. SIG-AG har sammen med andre aktuelle SIG-medlemmer, ansvar for innspill til og planlegging av parallellsesjoner til NARMA vårkonferanse innen SIG-ens tema, når dette er aktuelt.
 6. SIG-AG skal, så langt det er mulig og i samarbeid med andre SIG-medlemmer, gjennomføre minst én årlig workshop innen SIG-ens tema. Ansvaret for workshopen kan delegeres til andre SIG-medlemmer når dette er aktuelt
 7. Medlemsskap i SIG-ene er åpent, men medlemmene skal registrere seg på NARMA sine nettsider (http://narma.no/om-narma/bli-medlem/).
 8. SIG-koordinator har ansvar for liste over medlemmer i SIG-en, og skal så godt som mulig holde SIG-medlemmene orientert om aktuelle saker og NARMA-workshops.
 9. NARMA dekker workshopens utgifter til reiseutgifter til innledere, lokaler og bevertning.
 10. Nye SIG-er kan opprettes av NARMAs arbeidsutvalg dersom det er behov for dette. Årsmøtet skal orienteres om nyopprettede SIG-er, og deres sammensetning.

Følgende SIG-grupper er etablert og aktive:

 1. EU-finansiert forskning
 2. Nasjonal forskningsfinansiering
 3. Bibliometri
 4. IPR/kontrakter
 5. Forskningsetikk
 6. Open science
 7. Karriereutvikling

NARMAs arbeidsutvalg ønsker å supplere egen innsats med mer kapasitet fra medlemsinstitusjonene ved å trekke personer som kan være med å planlegge og iverksette SIG-aktivitetene. Dersom du er interessert, send epost til post (på) narma.no eller kontakt en av de SIG-ansvarlige.