Stikkord: mandat

Stikkordarkiv: mandat

NARMAs arbeidsutvalg er oppnevnt

Narma_logo_200NARMAs nye styringsgruppe (heretter betegnet som arbeidsutvalg for årsmøtet i NARMA) er nå godkjent av Universitets- og høgskolerådets Administrasjonsutvalg. Leder for den nye styringsgruppen, Troels Gyde Jacobsen, som er fungerende forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger, ivrer for å komme i gang med arbeidet om å bistå yrkesutøvere møte de spennende utfordringene som sektoren står overfor de kommende årene gjennom økt profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester. Når styringsgruppen møter for første gang etter sommeren vil den første oppgaven være å følge opp de meget vellykkede konferansene på Gardermoen i 2012 og 2013, bygge videre på de gode innspillene fra deltakerne om å få til en sterkere tematisk organisering av arbeidet, videreutvikle samarbeidet med NARMAs søsterorganisasjoner her i Norden, Storbritannia og USA, og, ikke minst, gå i gang med planleggingen av høstens arrangement. Les videre

Etableringen av NARMA er vedtatt

Narma_logo_200UHRs styre har i møtet 6. juni 2013 formelt vedtatt NARMA som et nettverk under UHR! Det betyr at interimfasen er over og NARMA kan utvikle seg videre for å bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen forskningsadministrative tjenester.

For UHRs styre ses NARMA på som et viktig virkemiddel for å få til en bedre uttelling for norsk forskning i Horisont 2020, noe som vil knytte an til Kunnskapsdepartementets varslede handlingsplan om nettopp dette.

NARMAs fulle navn på norsk er Norsk nettverk for forskningsadministrasjon og på engelsk: Network for Administration and Research MAnagement – NARMA.

Alle som arbeider ved en UHR-institusjon kan delta på NARMAs aktiviteter til kostpris. Med utgangspunkt i en egen avtale med Forskningsrådet legges det opp til at det samme vil gjelde for Forskningsrådets ansatte. Ansatte ved institusjoner utenfor UHR og Forskningsrådet, f.eks. instituttsektor og helseforetakene kan delta på aktivitetene mot et tillegg i prisen.

Valgkomiteen er klar til dyst

Valgkomiteen som ble nedsatt på NARMAs årsmøte på Gardermoen 16. april er nå klar til å diskutere kandidater. Institusjonene har fått brev der de oppfordres til å foreslå mulige styremedlemmer, og forslag er allerede mottatt i UHR.

Valgkomiteen består av:

  • Astri Bårdgård, HiB, leder
  • Colin Murphy, UMB
  • Ingrid Sogner, UiO

Institusjonene kan sende forslag til navn til ragnar.lie@uhr.no innen 15. mai.
Invitasjonen til Institusjonene finnes her.
NARMA styre skal består av 8 medlemmer, herunder leder og nestleder, samt 2-3 varamedlemmer.