Om NARMA /About NARMA

Generelt

  1. NARMA er organisert som et nettverk under Universitets- og høgskolerådet – UHR
  2. NARMAs virksomhet organiseres av et Arbeidsutvalg som oppnevnes av UHR og er knyttet både til Forskningsutvalget og Administrasjonsutvalget i UHR
  3. NARMA har et eget sekretariat som fra 1. juli 2019 er lagt til Høyskolen Kristiania

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets hovedoppgaver er å ivareta og koordinere arbeidet med å utvikle og profesjonalisere ledelses- og forvaltningsoppgaver innen forskningsadministrasjon. Dette skjer blant annet gjennom å arrangere konferanser, workshops og kurs, samt bidra til utvikling av gode nettverk mellom norske U&H-institusjoner, utad mot myndigheter og finansiører og mot andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Arbeidsutvalget kan etablere underkomiteer/-utvalg.

Årsmøtet

NARMAs årsmøte avholdes som regel i forbindelse med NARMAs vårkonferanse i april. Formålet med årsmøtet er å sikre en bred forankring blant deltakere og medlemsinstitusjoner for nettverkets aktiviteter, samt å fange opp initiativer og engasjement for videreutvikling av NARMA.