Om NARMA /About NARMA

Generelt

  1. NARMA er organisert som et nettverk under Universitets- og høgskolerådet – UHR
  2. NARMAs virksomhet organiseres av et Arbeidsutvalg som oppnevnes av UHR og er knyttet både til Forskningsutvalget og Administrasjonsutvalget i UHR
  3. NARMA har et eget sekretariat som fra 1. juli 2019 er lagt til Høyskolen Kristiania

Se video “Hva er NARMA? med Ragnar Lie, UHR, som gir et kort historikk og forteller om organiseringen av NARMA, norsk nettverk for forskningsadministrasjon! Videoen ble produsert i forbindelse med NARMA årskonferanse 2021.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalgets hovedoppgaver er å ivareta og koordinere arbeidet med å utvikle og profesjonalisere ledelses- og forvaltningsoppgaver innen forskningsadministrasjon. Dette skjer blant annet gjennom å arrangere konferanser, workshops og kurs, samt bidra til utvikling av gode nettverk mellom norske U&H-institusjoner, utad mot myndigheter og finansiører og mot andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Arbeidsutvalget kan etablere underkomiteer/-utvalg.

Se video med Heidi Annette Espedal, UiB og leder for arbeidsutvalgets presentasjon av deres arbeid. Videoen ble produsert i forbindelse med NARMA årskonferanse 2021.

Årsmøtet

NARMAs årsmøte avholdes som regel i forbindelse med NARMAs vårkonferanse i april. Formålet med årsmøtet er å sikre en bred forankring blant deltakere og medlemsinstitusjoner for nettverkets aktiviteter, samt å fange opp initiativer og engasjement for videreutvikling av NARMA.