SIG: IPR/kontrakter

NARMAs Spesialinteressegruppe for IPR og kontrakter vil arbeide i skjæringspunktet mellom jus, administrasjon, forpliktelser og rettigheter i de mange samarbeids- og finansieringsordningene institusjonene deltar i. Gruppen er åpen for både jurister og ikke-jurister. Gruppen samarbeider med andre nettverk om avholdelse av seminarer og workshops.

SIG-Ansvarlig i arbeidsutvalget: Hanne Sørgjerd, NTNU

SIG-leder: Morten Øien, NTNU