SIG: Kompetanseutvikling

NARMAs Spesialinteressegruppe for karriereutvikling vil arbeide for økt profesjonalisering av forskningsadministrasjon og høyere kvalitet på tjenestene, samt at forskningsadministrasjon i større grad anerkjennes som karrierevei ved norske UH-institusjoner.

SIG-ansvarlig er: Nichole E. Silva, UiA. E-post: nichole.e.silva@uia.no

karriere-sig

SIG-gruppa i samtale på Gardermoen april 2016

Medlemmer i SIG Karriereutvikling:

 • Ingunn Andersen, NMBU
 • Gry Helen Stavseng, OsloMet
 • Hanne Risan Johnsen, UiT
 • Bitten Lunde, UiS
 • Hege Nedberg, OsloMet
 • Margrethe Tingstad, NINA
 • Stian Sundell Torjussen, INN
 • Ellen Margrethe Vigmostad, UiO
 • Sissel Aastorp, UiO

NARMAs arbeid når det gjelder karriereutvikling fokuserer på to områder:

 1. Hva er en forskningsadministrator? Roller og ansvar i forskningsadministrasjon. Utvikling av kompetanse- og karrieretrinn for forskningsadministrativt ansatte
 2. Kompetanseutvikling. Utvikling av rammeverk for kurs og kompetanseutvikling for forskningsadministratorer. Dialog med institusjonene og Forskningsrådet for bedre samarbeid om kurs og kompetansetiltak.

Ønsker du å være med i SIG Karriereutvikling?

Dersom du er interessert i å bidra og være en del av SIG Karriereutvikling kan du ta kontakt med SIG koordinator Nichole E. Silva, nichole.e.silva@uia.no og melde inn din interesse