DESCA-webinar

NUAS Legal Group ønsker deg velkommen til webinar om Desca-malen.

Den nye DESCA HE 2.0 er tilpasset samarbeidsprosjekter finansiert via Horizon Europe.

Hensikten med dette webinaret er å gi en oversikt over nyhetene i DESCA 2.0 HE og lump sum. Videre vil webinaret utdype hva slags ulike alternativer som finnes  i malen. Deltakerne vil få muligheten til å stille spørsmål om dette eller andre deler av Desca-malen.

Foredragsholdere er medlemmer av Desca-kjernegruppen:

– Dorothea Kapitza, juridisk rådgiver, Helmholtz Association

– Ulf Johann, juridisk rådgiver, Fraunhofer Headquarters

Praktisk informasjon

– Registrer deg via denne nettsiden

– Språk: Engelsk

– Deltageravgift: Dette webinaret tilbys uten kostnad

Vertskap er NUAS Legal Group i samarbeid med NARMA, DARMA, FINNarma, swarma, og ICEARMA