Stikkord: årskonferanse

Stikkordarkiv: årskonferanse

Call for topics til EARMA-konferansen 2020 – frist 1. oktober 2019

EARMA 2020 konferansen vil finne sted på Oslo Kongressenter, den 27.- 29. april 2020.

The Annual Conference Programme Committee (ACPC) inviterer nå til innsending av muntlig- og posterbidrag til EARMA-konferansen 2020 -programmet med fokus på temaet Evolution or Revolution of Research Management and Administration. Call for topics er åpent fra 1. august og stenges 1. oktober 2019.

Hvem kan sende inn bidrag?

Tema for presentasjonen må være av interesse for RMA (Research Management and Administration) miljøet, men hvem som helst kan sende inn bidrag. Det er ønske om bidrag fra forskningskontorer, nasjonale og internasjonale forskningsfinansiører, spesielt de som aldri eller sjeldent har presentert noe på EARMAs konferanse tidligere. Bidrag fra Ekspert Evaluatorer er av spesiell interesse dette året.

Du må ikke være medlem av EARMA for å sende inn et bidrag.

Les mer om vilkår og betingelser for innsending av bidrag: Topic submission Terms and Conditions 

Les mer om retningslinjer for innsending av bidrag: Guide for Topic Proposers

Innsending av abstract kan gjøres via følgende lenke: https://www.earmaconference.com/
Portalen finner du under fanen Call for topics > Topics Submission

Les videre

NARMA Vårkonferanse 2016 – Fusjoner, kultur og kvalitet

NarmaForsamling2013

Velkommen til NARMAs 5. vårkonferanse som finner sted 12. og 13. april 2016 på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Det er per 10. mars 250 påmeldte, men vi har ennå plass til noen til. Direkte til påmelding. (For prisoversikt, se nederst på siden)

Programmet finner du nedenfor. Dette oppdateres løpende ettersom ting faller på plass. Ta gjerne kontakt med sesjonsansvarlige dersom du har innspill eller kommentarer.

Se en oversiktlig kortversjon av programmet.


12.04.2016, kl 10-13
Innledende plenum: Fusjoner – erfaringer og kulturforskjeller

Universiteter og høgskoler har ulikt fokus og kultur for forskning og utdanning og for hvordan de samhandler med samfunnet rundt. Dette spiller inn når tidligere selvstendige institusjoner slås sammen. Hvordan forholder aktørene seg til dette? I konferansens innledende plenum får vi innlegg med teori og praksis, erfaring fra prosesser og ulike tilnærminger.

10.00 – 10.10   Velkommen Alf Rasmussen, generalsekretær, UHR

10.10 – 10.40   Hvordan har sammenslåingen i Danmark påvirket forskningsadministrasjon? Inge-Sofie Sørensen, Chef for Forskning og Innovation ved SCIENCE fakultetet ved Københavns Universitet 

10.40 – 11.10   Hvordan hente ut gevinstene av fusjoner og strukturendringer? Espen Aasen, assisterende departementsråd, Kunnskapsdepartementet

11.10 – 11.30    Kaffepause

11.30 – 12.00   Kulturutfordringer i forbindelse med fusjoner Halvor Hektoen, prorektor, NMBU

12.00 -12.30    Erfaringer fra fire fusjonsprosesser – utfordringer og muligheter Pål Vegar Storeheier, forskningsdirektør, UiT Norges arktiske universitet

12.30 – 13.00   Paneldebatt

Ordstyrer: Troels Jacobsen

Les videre

Blogg: Forskningssykehuset på forskning.no

ForskSykehusBlogg_logo_180Vi har fått tips om innlegg i bloggen Forskningsykehuset på forskning.no:

JA til EU? For Norges forskningsmiljøer bør svaret være JA

Det handler om mobilisering til flere H2020 søknader. Dette er et tema som er tatt opp gjentatte ganger ved NARMA konferanser, og sist på mandag under Impact sesjonen.
Også på tirsdagen var synliggjøring av forskningsadministrasjon et tema. Kanskje er det flere NARMA-tilknyttet som vil blogge?

NARMA årskonferanse 2015 var en suksess!

Narma_V15_Plenum1_800x180Narma_konferanse_2015Over 300 deltaker hadde meldt seg på men vi måtte av praktiske årsaker sette et loft på 300. Konferansen inneholdt mange spennende og gode innlegg. Overordnet tema var strukturmeldingen med innlegg fra KD og FFA. Vi fikk også høre hvordan våre søster organisasjoner SRA-International, ARMA og EARMA jobber. Det er klart at det er en fordel for NARMA medlemmer å se på hva som foregår i utlandet og vurdere de samlinger som tilbys der fordi alle høyere utdannelse institusjoner har de samme utfordringer som vi har. NARMA skal prøve å holde hjemmesiden oppdatert på de konferanser som tilbys av søsterorganisasjonene.
Les videre

NARMA vårkonferanse 2015 – tidsplan og program

Færre institusjoner og ny finansieringsordning skal gi bedre kvalitet – hvordan bidra til å møte forventningene?

Narma_konferanse_2015NARMA kan i år presentere et spennende konferanseprogram som vi håper både vil engasjere og gi ny innsikt i viktige problemstillinger til medlemmene.

Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen
Dato: 13-14.april 2015

Lenke til program (pdf), lenke til presentasjoner

Lenke til påmeldingen

Konferansen er relevant for forskningsadministratorer i UH-sektoren, forskningsledere og direktører, prosjektøkonomer og jurister som jobber med ekstern finansiering, EU-rådgivere og rådgivere som arbeider med immaterielle rettigheter, technology transfer og open access. Merk at konferansen også er åpen for forskningsadministratorer utenom UHR-systemet.

Vi starter med en plenumssesjon med sentrale nasjonale aktører. Vi har gleden å ha en statssekretærer som skal holde innlegg, først får vi en status fra arbeidet med strukturmeldingen for UHR sektoren dernest vil Anne Grethe Erlandsen fra HOD gi sitt syn på hvordan Helsesektoren kan jobbe tettere sammen med UH sektoren.
Les videre

NARMA vårkonferanse 2014 – om innlederne

Narma_konferanse_2014

Nedenfor følger kort omtale av innlederne.

Hurtiglenker:
Plenum 1Sesj.1aSesj.1bSesj.2aSesj.2bPlenum 2

 

Plenumssesjon 01.apriltil programmettil toppen

NarmaAU13_troels_jacobsen_150x106
Troels Gyde Jacobsen, leder av NARMA’s arbeidsutvalg og direktør ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Universitetet i Stavanger.

 

 

Haugstad_regjer_150x106
Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Haugstad har studert til sivilingeniør i industriell økonomi ved NTNU og har avlagt doktorgrad ved Universitetet i Oxford. Han har også vært forskningsdirektør ved SINTEF Teknologi og Samfunn samt ved UiO. Haugstad var også statssekretær i Bondevik II regjeringen og har vært ekspedisjonssjef i Olje- og Energidepartmentet. (Foto: Marte Garmann/regjeringen.no)

 

Les videre

NARMA vårkonferanse 2014 – invitasjon og program

NARMA vårkonferanse 2014: Ekstern finansiering i UH-sektoren og rollen som forskningsadministrator

Narma_konferanse_2014NARMA har gleden til å invitere til vårkonferansen 2014. NARMA ble etablert for snart ¾ år siden og har som mål å danne gode arenaer hvor forskningsadministratorer kan få viktige nye impulser og møte kollegaer fra andre institusjoner i Norge og Europa.

Vi har i år valgt å fokusere på tre forhold som står sentralt i hverdagen til en forskningsadministrator, ekstern finansiering, immaterielle rettigheter og kontrakter, og etikk. Konferansen vil ha både plenums- og parallellsesjoner innenfor disse temaene med sentrale innledere fra Norge og utlandet: statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad, vise-rektor ved UiO Knut Fægri, leder for vår søster organisasjon Finn-ARMA i Finland, Bjørn Hofmann, professor innen etikk, Høgskolen i Gjøvik med flere.

Merk: liten programending per 29.03.2014.

Lenke til påmelding.Om innlederne

Les videre

NARMAs arbeidsutvalg er oppnevnt

Narma_logo_200NARMAs nye styringsgruppe (heretter betegnet som arbeidsutvalg for årsmøtet i NARMA) er nå godkjent av Universitets- og høgskolerådets Administrasjonsutvalg. Leder for den nye styringsgruppen, Troels Gyde Jacobsen, som er fungerende forskningsdirektør ved Universitetet i Stavanger, ivrer for å komme i gang med arbeidet om å bistå yrkesutøvere møte de spennende utfordringene som sektoren står overfor de kommende årene gjennom økt profesjonalisering av forskningsadministrative tjenester. Når styringsgruppen møter for første gang etter sommeren vil den første oppgaven være å følge opp de meget vellykkede konferansene på Gardermoen i 2012 og 2013, bygge videre på de gode innspillene fra deltakerne om å få til en sterkere tematisk organisering av arbeidet, videreutvikle samarbeidet med NARMAs søsterorganisasjoner her i Norden, Storbritannia og USA, og, ikke minst, gå i gang med planleggingen av høstens arrangement. Les videre