Stikkord: TDI

Stikkordarkiv: TDI

UHR har opplæringsdager om TDI og leiested

UHR_logo_200UHR sendte 28.05.2014 ut nyhetsbrev med informasjon om status og invitasjon til opplæringsdag med tema TDI og leiested.

Opplæringsdagene arrangeres 08-09.september 2014 og påmeldingsfrist var 15.juni 2014.

Lenke til mer UHR-informasjon TDI (Totalkostnadsmodell)

Målene med opplæringsdager for TDI-modellen og leiested, er flere. UHR ønsker å

  • gjennomgå modellen/regnearket for de som enda ikke helt har kommet i gang
  • bidra med en ny diskusjon rundt leiested når miljøene nå har kommet litt lenger i prosessen
  • bidra til erfaringsutveksling for dem som allerede har brukt en del tid på TDI-modell og leiested
  • tilby en uformell møteplass
  • sikre enhetlig implementering i UoH-sektoren innen årets (2014) utgang

Presentasjoner: NARMA Høstkonferanse 2013

NARMA_innlH13Nendenfor følger presentasjoner fra NARMA høstkonferanse 2013:

Plenumsinnlegg

Stijn Delauré, Head of International Funds DOC – Research Coordination Office, KU Leuven:
The role of universities and university staff in supporting Innovation in Horizon 2020

Till Christopher Lech, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
Innovasjon i Horisont 2020 – hva betyr dette for norske institusjoner?

Jana Weidemann, avdelingsleder Kunnskapsdepartementet:
Hva må til for å lykkes (enda) bedre? Regjeringens EU-strategi

Les videre

Invitasjon: NARMA Høstkonferanse, 21.11.2013

EU_Horizon2020_180Lenke: Invitasjon til NARMA Høstkonferanse 2013 er nå på nett!

Tema er omkring Horisont 2020 og forhold til hhv. privat sektor og finansieringsreglene.

Det planlegges to parallelle arbeidsgrupper:

  • Horisont 2020: Større vekt på innovasjon og samspill med privat sektor. Hva betyr det for utvikling av søknader og hvordan kan forskningsadministrasjonen bidra?
  • Horisont 2020: Endringer i finansieringsreglene. Hva betyr det og hvordan kan vi hjelpe hverandre? Statusoppdatering for TDI- prosessen og implikasjoner for økonomihåndtering i eksternt finansierte prosjekter. Er vi klare? Hvordan blir modellen for leiested?

Se mer informasjon og påmelding på konferansesiden.

TDI-seminarene: Program og problemstillinger

TDI_modell_200Seminarene om fullkostmodellen/TDI-modellen for forskning nærmer seg (30.-31. mai HiOA, 10. juni UiT, 14. juni UiB). Seminarene er beregnet på de som skal ha ansvar for å implementere modellen ved institusjonene gjennom informasjonsarbeid, opplæring, systemendringer, og gode prosesser for å oppnå mest mulig problemfri innføring. Antall plasser er begrenset (inntil 7 for de store institusjonene, 5 for de mindre.) Deltaker er dermed sannsynligvis økonomimedarbeider sentralt på institusjonen eller øvrig forskningsadministrativ medarbeider. Alle seminarer går etter følgende program:

09.30-10.00 Registrering
10.00-11.45 Sesjon 1: plenum
Gevinster av modellen: Hvorfor TDI?
Hva er TDI? Historikk – og gjennomgang av TDI
11.45-12.30 Lunsj
12.30-15.45 Sesjon 2: parallellsesjoner
Sesjon 2A: Gjennomgang av regneark
Sesjon 2B: Hvordan innføre TDI? Problemstillinger og utfordringer
15.45-16.00 Veien videre

Det forventes at deltakere på seminarene har gjort de nødvendige forberedelsene før oppmøte. Mer informasjon finnes på UHRs nettside om Innføring av totalkost i UH-sektoren.