Ressursbanken

Gjennom deling og samarbeid blir vi bedre!

NARMA ønsker å bidra til å tilrettelegge for nettverk og deling av beste praksis mellom institusjoner. 

NARMA etablerer nå Ressursbanken som skal legge til rette for deling av relevant informasjon og hjelpemidler knyttet til ditt arbeid (best- practice), inkludert maler og andre nyttige ressurser som kan deles på tvers av institusjoner.

 


Vi trenger din hjelp til å fylle Ressursbanken med godt innhold

Ønsker du/din institusjon å dele maler, hjelpemidler eller annen informasjon gjennom Ressursbanken?

Ta gjerne kontakt med oss! Bidrag vil kvalitetssikres i dialog med institusjonen. Bidrag som publiseres (eks. maler, hjelpemidler) vil merkes med institusjonsnavn/logo

Her finner du ressursene:

 Obs: Nettsidene er under utvikling i 2018