Ressursbanken

Ressursbanken ble opprettet i 2018 og har lite innhold og er derfor besluttet å fases ut, ref. sak 2019/27 i referat 25. juni 2019 og på årsmøtet 2020, sak 2. Beretning 2019 fra arbeidsutvalget.

Disse sidene er sist oppdatert i 2018.

Ressursbanken mål var å legge til rette for deling av relevant informasjon og hjelpemidler knyttet til ditt arbeid (best- practice), inkludert maler og andre nyttige ressurser som kan deles på tvers av institusjoner.

Ønsker du/din institusjon å dele maler, hjelpemidler eller annen informasjon gjennom Ressursbanken? Ta gjerne kontakt med oss! Bidrag vil kvalitetssikres i dialog med institusjonen. Bidrag som publiseres (eks. maler, hjelpemidler) vil merkes med institusjonsnavn/logo.