Innføringskurs våren 2024

Som vi annonserte i nyhetsbrevet vårt i august vil NARMAs Kompetanseprogram arrangere en ny runde med innføringskurs våren 2024. Skulle du ikke allerede abonnere på NARMAs nyhetsbrev kan du registrere deg her for å motta oppdateringer fra NARMA fremover. 

Innføringskurset arrangeres den 6. – 7. februar i Trondheim og 9. – 10.april i Bodø. Last ned tematisk kortprogram for kurset her og meld deg på via denne påmeldingslenken

Last ned programmet for innføringskurs samling 1 våren 2024 her

Last ned programmet for innføringskurs samling 2 våren 2024 her

Ytterligere informasjon om innledere, eksakte tidspunkter og mer detaljerte beskrivelser av de ulike bolkene blir publisert senere i vinter.

I dette kurset vil du lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg over tid? En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser (soft-skills) i ditt forskningsadministrative arbeid. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte forskningsprosjekter. 

NARMAs Kompetanseprogram vektlegger læring, praksis, refleksjoner og erfaringsdeling som en viktig del av kompetanseutviklingen. Det forutsettes aktiv deltakelse på kurset.

 

Påmelding

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/383702

Dokumentasjon som skal lastes opp ved registrering av søknad:

  • Arbeidserfaring og ansvarsområde (Søker beskriver kort sin arbeidserfaring innen forskningsstøtte og eksternfinansiering gjennom innsendt CV)
  • Motivasjonsbrev (Søker beskriver sin motivasjon for deltakelse på kurset, maks 250 ord)
  • Godkjenning av deltakelse fra egen arbeidsgiver (Kan være i form av en mailkorrespondanse som lastes opp som vedlegg)

Påmeldingsfrist er 22 desember.

 

Dato, sted og format

Kurset er delt opp i to samlinger ala to dager med presentasjoner ved ulike innledere, hvor det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne via gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

Samlingsdatoene er:

  • 6. – 7. februar på Scandic Nidelven i Trondheim
  • 9. og 10. april på Scandic Havet i Bodø

 

Antall plasser

Maks 25 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Målgruppe

Innføringskurset retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon.

Kurset passer for deg som jobber med forskningsadministrasjon og ekstern finansiering spesielt. Forskningsadministrative ved universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak eller hos andre aktører oppfordres til å søke på kurset.

 

Deltakeravgift

Prisen for å delta på kurset er totalt 11 270 inkl. hotellovernattinger for begge samlinger og 7810 kr eks. hotellovernattinger for begge samlinger.

En hotellnatt i Trondheim koster 1990 kr.  En hotellnatt i Bodø koster 1470 kr.

Ønsker du tilknytningsdøgn i forkant av samlingen tar du selv kontakt med hotellet for å booke dette.

Fellesmiddag den 6. februar og 9. april og lunsj alle samlingsdager er inkludert i deltakeravgiften. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å rette disse til post@narma.no