Gjennomførte aktiviteter

Dato/Tid Aktivitet
18/05/2020 - 20/05/2020
14:00 - 15:00
18.-20. mai, times-webinar: Academic Career Assessment in the Transition to Open Science, eua
29/04/2020
12:30 - 13:45
Årsmøte i NARMA via nettmøte, 29. april 2020
20/04/2020
14:00 - 15:00
Webinar: SCOPE: A five-step process for evaluating responsibly
11/03/2020
10:00 - 16:15
Forskningsrådet fagdag om impact og kommunikasjon
Forskningsrådet, Lysaker
18/02/2020 - 19/02/2020
10:00 - 13:30
Lederseminar ved NARMA – UHR februar 2020
Clarion Hotel Stavanger, Stavanger
12/02/2020 - 13/02/2020
Hele dagen
Kurs 2020- Kompetanseutviklingsprogram for forskningsadministrasjon - Innføring. 1. samling.
20/01/2020 - 21/01/2020
09:30 - 14:45
Kurs for kursleiarar i FAIR forskingsdatakuratering
04/12/2019 - 06/12/2019
13:00 - 17:00
Global Workshop US Funding Opportunities and Management, Milano
27/11/2019 - 29/11/2019
Hele dagen
AESIS: Integrating Societal Impact in a Research Strategy
OsloMet, Oslo
04/11/2019
11:30 - 16:00
Litteraturhuset: Forskningsbasert politikk? En rapport fra europeiske vitenskapsakademier
Litteraturhuset, Oslo