Aktører som kan bidra med kurs og/eller kompetansetiltak

Dette er aktørene som kan bidra med kurs og kompetansetiltak i kompetanseprogrammet:

  • Forskningsrådet: Legge inn eksisterende og tilby nye EU-kurs på relevante steder i matrisen.
  • NARMA: Legge inn planlagte workshops og parallellsesjoner på vårkonferansen, o.l. i matrisen.
  • UH-institusjonene: Løfte opp lokale kurs og kompetansetilbud som kan tilbys på tvers av institusjoner.
  • Instituttsektoren: Løfte opp lokale kurs og kompetansetilbud som kan tilbys på tvers av institutter.
  • Nasjonale eller internasjonale foreninger/nettverk knyttet til forskningsadministrasjon: aktuelle aktiviteter legges inn som en del av matrisen