Målgruppe for kompetanseutviklingsprogrammet

Målgruppen for kompetanseutviklingsprogrammet er ansatte i UHRs medlemsinstitusjoner, ansatte i FFAs medlemsorganisasjoner og ansatte i helseforetak som har et eller flere av følgende ansvarsområder:

  • rådgivere, forskningskonsulenter eller andre saksbehandlere som bistår forskere eller forskergrupper med å finne utlysninger, utforme søknader og budsjetter, følge opp prosjekter og skrive rapporter til Norges forskningsråd, EU eller andre institusjoner
  • mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved et fakultet/institutt/avdeling eller
  • Forskningsdekaner, forskningsdirektører eller andre ledere med overordnet institusjonelt forskningsansvar

I tillegg vil enkelte kurs som inngår kompetanseprogrammet også være rettet mot forskere/vitenskapelige ansatte, samt prosjektøkonomer/økonomimedarbeidere i ovennevnte organisasjoner. Dette vil synliggjøres med informasjon knyttet til det enkelte kurs.