Kategori: Ukategorisert

Kategoriarkiv: Ukategorisert

NARMAs årskonferanse 2024: Lansering av dato og ønske om innspill

Nå er datoene satt, og NARMAs årskonferanse 2024 vil gå av stabelen på Thon Hotell Arena i Lillestrøm tirsdag 12. og onsdag 13. mars 2024. Påmelding kommer senere i høst, men noter allerede nå tidspunktet i din kalender. Hovedtemaet for årskonferansen 2024 vil være knyttet til Forskningssystemet.

NARMAs arbeidsutvalg inviterer deg til å bidra på konferansen.
Alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver kan bidra til å utforme NARMAs årskonferanse med innhold og presentasjoner. Målet er å tilby et faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet innen forskingsadministrasjon.

Forslag til innlegg eller innledere som er knyttet til temaene under vil bli prioritert:

 • Eksternfinansiering
 • Forskningskultur
 • Innovasjon
 • Samarbeid
 • Trender i forskning og forskningsadministrasjon
 • Åpen forskning
 • Forskerkarrierer
 • Kompetanseutvikling for forskningsadministratorer
Send ditt forslag og dine ideer til post@narma.no innen 24. september. 

Påmeldingen til videregående kurs høsten 2023 er åpen (N.B: Nå venteliste)

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken lengre ned på siden.

NARMAs Kompetanseprogram arrangerer denne høsten et nytt videregående kurs for forskningsadministratorer den 25. – 26. oktober i Bergen og 4. – 5. desember i Oslo.

Last ned kortprogram for kurset her

Ytterligere informasjon om innledere, eksakte tidspunkter og mer detaljerte beskrivelser av de ulike bolkene blir publisert senere i høst.

Kompetanseprogrammets for videregående kurs skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Utviklingen av overførbare ferdigheter (softskills) i forskningsadministrasjon vektlegges i kurset kombinert med praktiske øvelser som vil gi kjennskap til ulike verktøy, modeller og/eller prosesser som kan benyttes i eget arbeid.

Påmelding

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/355056

Merk at du må laste opp en bekreftelse fra din leder om at du kan delta på kurset som en del av påmeldingen.

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken over.

 

Dato, sted og format

Kurset er delt opp i to samlinger ala to dager med presentasjoner ved ulike innledere, hvor det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne via gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

Samlingsdatoene er:

 • 25. – 26. oktober på Clarion Hotel Admiral i Bergen
 • 4.- 5. desember på Quality Hotel Hasle Linie i Oslo

 

Antall plasser

Maks 25 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har bredere/lengre erfaring (3 år+) innen forskningsadministrasjon, særskilt knyttet til forskningsadministrativ støtte i ulike faser av eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet, Horisont Europa, o.l.).

 

Deltakeravgift

Kr 10 990 inkl. hotellovernattinger for begge samlinger

Kr 7810 kr eks. hotellovernattinger for begge samlinger

Fellesmiddag den 25. oktober og 4. desember og lunsj alle samlingsdager er inkludert i deltakeravgiften. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å rette disse til post@narma.no

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. 

Lederseminar 1.-2. juni 2023: Forskningspolitiske endringer – hva betyr det for forskningsstøtten?

NARMA – UHR ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon. Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Se video fra forrige lederseminar

Forskningspolitiske endringer, hva betyr det for forskningsstøtten?

Utviklingen i retning av et mer komplekst forskningslandskap fører til endringer i krav og forventinger til forskere, forskningsrådgivere og deres ledere. I dette lederseminaret tar vi for oss de mest sentrale forskningspolitiske endringer og hvilke konsekvenser de kan ha for forskningsstøtten ved institusjonene. Vi vil ha fokus på hvordan forskningsadministrative ledere kan navigere seg i disse omgivelsene, lede det forskningsadministrative arbeidet og samtidig bidra til å utvikle og motivere sine medarbeidere.

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her

Målgruppe

Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner

 • Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner

 • Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte

 

Påmelding

Påmeldingslenke: https://nettskjema.no/a/336417

Løpende påmelding

 

Dato, sted og format

Seminaret har oppstart 1. juni kl. 10:00 og avsluttes 2. juni kl. 14:00, og vil finne sted ved Quality Airport Hotel Gardermoen

Parkering: 302 avgiftsplasser totalt, herav 10 stk. handicap og 20 stk. ladeplasser. Parkeringen driftes pr. dd. av OnePark og pris er kr. 36,- pr. time og 150,- pr. døgn
Transport:har samarbeid med VY buss, som kjører 2-4 ganger pr. time til/fra flyplassen. Be gjerne om tidtabell. Pris pr. voksen er kr. 80,- pr. vei og billett kan kjøpes i resepsjonen, på automat foran hotellet eller på bussen.

Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved ulike innledere, det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

 

Antall plasser

Maks 40 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Deltakeravgift

Kr. 5500 inkl. mva., uten overnatting

Kr. 6845,- inkl. mva., inkl. overnatting

Fellesmiddag den 1. juni og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. 

 

 

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her

Minneord for Konstantinos Chilidis

Det forskningsadministrative miljøet har mistet en kjær kollega, Konstantinos Chilidis, forskningsrådgiver ved UiO.

Konstantinos var en aktiv bidragsyter og medspiller i NARMA, først som medlem av nettverkets første Arbeidsutvalg og videre som en sentral ressursperson i utviklingen av NARMAs Kompetanseprogram. Hans brede erfaring og tydelige engasjement for forskning og forskningsstøtte var alltid tilstede og bidro til å drive frem vårt arbeid. Kombinasjonen av hans kompetanse og personlige egenskaper gjør at han vil bli savnet.

Våre tanker går til familie, venner og kjente.

 

Utsatt: NARMA Kompetanseprograms innføringskurs.

Grunnet få påmeldte er NARMAs innføringskurs utsatt slik at første samling blir 8. og 9. september, men fortsatt i Kristiansand. Påmeldingsfristen er derfor utvidet ut mandag 08.august. Se nedenfor for mer informasjon om innføringskurset, og i PDF-filen for hvordan du søker.

 

Kompetanseprogrammet arrangerer nytt innføringskurs for forskningsadministratorer. Søknadsfristen er utvidet til 25.mai. Følg med for oppdateringer om kurstilbud på våre sider og i NARMAs nyhetsbrev.

Kurset Innføring retter seg mot deg som har liten/noe erfaring (0-3 år) innen forskningsadministrasjon og forskerstøtte knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet prosjekter, Horisont Europa o.l.) og vil gi deg en grunnleggende innføring i forskningsadministrasjon.

NARMAs Kompetanseprogram skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Kurset skal bidra til forståelse og utvikling av egen rolle i forskningsadministrasjon spesielt knyttet til forskerstøtte ved eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Du vil lære mer om forskningsadministrasjon: hva er vår rolle i forskningslandskapet og hvordan kan rollen videreutvikles? Hvordan har fagfeltet forskningsadministrasjon utviklet seg over tid? Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; hvordan utlysninger blir til, og hva de juridiske og økonomiske rammene ved eksternt finansierte prosjekter er. En viktig del av kurset er å ta for seg hvordan du kan utvikle og ta i bruk kjernekompetanser (soft-skills) som kommunikasjon, formidling, samarbeidsevner i ditt forskningsadministrative arbeid. Du vil også få innsikt i konteksten for eksternt finansierte prosjekter; forskningslandskapet og virkemiddelapparatet, og juridiske og økonomiske rammer ved eksternt finansierte prosjekter.

 

Les mer og søk her: Invitasjon Innføringskurs NARMA Oppdatert

 

Innkalling og årsmøtepapirer til NARMAs årsmøte 2022

Arbeidsutvalget ønsker å invitere til årets årsmøte den 26.april 2022.

 

Ifølge NARMAs mandat har hver medlemsinstitusjon én stemme ved stemmegivning på årsmøtet. Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest 25.april klokken 15, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument. Oppnevnte representanter vil få tilsendt invitasjon med lenke for tilgang til årsmøtet.

 


Innkalling NARMA Årsmøte 2022

NARMA årsmøtepapirer

Påmelding til lederseminar 2022 er åpen!

Kjære alle sammen!

NARMA – UHR ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon, formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Linn Kristin Stølan og Hege Nedberg

Forskningsadministrativ ledelse i krysspress

 

Forskningsadministrasjon har utviklet seg fra enkeltstående administrative støttefunksjoner til mer komplekse former for forskningsadministrativ støtte. Aktører og omgivelser i forskningslandskapet legger opp til krav og forventinger om at institusjonens forskningsadministrative tjenester skal kunne bidra til å håndtere alt fra søknadsstøtte, prosjektstøtte, økonomisk rapportering, forskningsetikk, juridisk støtte, kommunikasjon, strategisk arbeid, m.m. Forskningsadministrasjon som fag utvikler seg i et høyt tempo og stiller nye krav til kompetanse og ledelse.

Lederseminaret vil ta for seg hovedtemaene ledelse av kunnskapseksperter i forskningsadministrasjon og ledelse i krysspress.

Se invitasjonen her for påmeldingsinformasjon og fult program: NARMA-UHR Lederseminar 2022 (4)

(Merk at påmeldingsfristen er 21.03(Utvidet fra 18.03)

Fagteamet ved Nichole Silva Elgueta.

Programmet Åsgard Staff: etablering av norsk-fransk partnerskap innen forskningsadministrasjon. Utlysning med frist 31. januar

Forskningsrådet deltar i et samarbeid med Den franske ambassaden i Oslo, som koordinerer utlysningen Åsgard Staff, som er rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer, samt forskningsfinansierende organisasjoner i Norge og Frankrike. Åsgard-programmet støtter etablering av nye fransk-norske partnerskap.

Utlysningen er rettet mot administrativt ansatte på universiteter og forskningsinstitusjoner som Direction Europe, Forskningsrådet, samt andre forskningsfinansierende organisasjoner. Søkere kan besøke tilsvarende organisasjoner og deres forskeradministrasjon i Frankrike. Det kan søkes om en ukes opphold i Frankrike. Les mer om utlysningen til Åsgard Staff her: https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vitenskap/samarbeidsprogrammer-vitenskap/asgard-programmet/

Søknadsperiode: fra 15. november t.o.m. 31. januar 2022 (endelig frist).

Utlysningsdokumentet finner du her.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) ønsker dine meninger om opplæringsressurser i forskningsetikk

Hva trenger du å kunne om forskningsetikk? Hvilke ressurser bruker du i dag? Og hva skulle du ønske at fantes av ressurser til bruk i undervisning eller opplæring?

For å kunne gi et bedre tilbud, ønsker De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) innspill om hvilke ressurser som er i bruk av deres eller andres, og hva dere eventuelt savner. Les mer og send dine innspill via nettskjemaet til NEK. FEK håper at du vil ta deg tid til å gi innspill innen 17. desember.