Videregående kurs høsten 2023

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken lengre ned på siden.

NARMAs Kompetanseprogram arrangerer denne høsten et nytt videregående kurs for forskningsadministratorer den 25. – 26. oktober i Bergen og 4. – 5. desember i Oslo.

Last ned kortprogram for kurset her

Last ned program for samling 1 her

Last ned program for samling 2 her

 

Ytterligere informasjon om innledere, eksakte tidspunkter og mer detaljerte beskrivelser av de ulike bolkene blir publisert senere i høst.

Kompetanseprogrammets for videregående kurs skal bidra til kompetanseutvikling og profesjonalisering av forskningsadministrasjon. Utviklingen av overførbare ferdigheter (softskills) i forskningsadministrasjon vektlegges i kurset kombinert med praktiske øvelser som vil gi kjennskap til ulike verktøy, modeller og/eller prosesser som kan benyttes i eget arbeid.

Påmelding

Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/355056

Merk at du må laste opp en bekreftelse fra din leder om at du kan delta på kurset som en del av påmeldingen.

Kurset er nå fulltegnet, men vi setter deg gjerne opp på venteliste. Benytt lenken over.

 

Dato, sted og format

Kurset er delt opp i to samlinger ala to dager med presentasjoner ved ulike innledere, hvor det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne via gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

Samlingsdatoene er:

  • 25. – 26. oktober på Clarion Hotel Admiral i Bergen
  • 4.- 5. desember på Quality Hotel Hasle Linie i Oslo

 

Antall plasser

Maks 25 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som har bredere/lengre erfaring (3 år+) innen forskningsadministrasjon, særskilt knyttet til forskningsadministrativ støtte i ulike faser av eksternt finansierte forskningsprosjekter (Forskningsrådet, Horisont Europa, o.l.).

 

Deltakeravgift

Kr 10 990 inkl. hotellovernattinger for begge samlinger

Kr 7810 kr eks. hotellovernattinger for begge samlinger

Fellesmiddag den 25. oktober og 4. desember og lunsj alle samlingsdager er inkludert i deltakeravgiften. Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

 

Skulle du ha noen spørsmål er det bare å rette disse til post@narma.no

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet.