Stikkord: årsmøte

Stikkordarkiv: årsmøte

NARMA Årsmøte 2014: Saksliste og dokumenter

narma_aarsmote_2014Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA §3.1:

Se også innkallingenlenke til sakslisten som pdf.

Lenke: Årsmøtedokumenter NARMA Årsmøte 2014

Årsmøtedelegater må før årsmøtet passe på å få delegat-/stemmemerke for sin institusjon, samtidig vil en papirkopi av dokumentene være tilgjengelig. Ellers vil et mindre antall papirkopier være tilgjengelig.

Sakslisten:

1. Konstituering

  • Godkjenning av årsmøtedelegater
  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

Dokumenter: Innkalling datert 09.02.2014.
Les videre