Vil du arrangere NARMA-workshop?

NARMA vil gjerne støtte kompetansehevende aktivitet som er åpen for nasjonal deltagelse. Alle ansatte ved UH-institusjoner kan derfor søke NARMA om finansiell støtte til slike arrangement. Se rutiner under og ta kontakt med NARMAs sekretariat på post@narma.no

Rutiner for å arrangere workshops under NARMA-paraplyen

 

  1. Alle NARMA-medlemmer kan søke om å få arrangere workshops innen NARMA-paraplyen
  2. Søknad om arrangementet skal sendes NARMA-sekretariatet senest 2 måneder før arrangementsstart. NARMA-AU vurderer søknaden i førstkommende møte eller via e-post.
  3. Søknaden må inneholde: utkast til program med innledere, utkast til budsjett med estimert antall deltagere.
  4. Workshopen må være åpen for alle ansatte i norske UH-institusjoner og den skal markedsføres til norske UH-institusjoner samt på NARMAs nettsider. NARMA-sekretariatet kan være behjelpelig med markedsføring. Markedsføringen av arrangementet skal ut senest 1 måned før arrangementsstart, og den skal markedsføres med NARMA-logoen godt synlig.
  5. Workshopene skal i utgangspunktet være selvfinansiert via deltageravgift, men det kan søkes NARMA om dekning av reiseutgifter til innledere, lokaler og bevertning.
  6. En kort oppsummering av arrangementet skal sendes NARMA-sekretariatet senest 14 dager etter arrangementet. Denne blir publisert på NARMA.no. Gjerne med bilder.
  7. Når arrangementet er fullført skal det sendes en samlet faktura til NARMA-sekretariatet, med program og deltagerliste.