SIG: Nasjonal forskningsfinansiering

NARMAs Spesialinteressegruppe for nasjonal forskningsfinansiering følger opp det faktum at det er mer forskningsmidler tilgjengelig nasjonalt enn internasjonalt.

SIG-ansvarlig: Ståle Liljedal (stale.liljedal(at)uit.no)