Lederseminar 1.-2. juni 2023: Forskningspolitiske endringer – hva betyr det for forskningsstøtten?

NARMA – UHR ønsker å invitere til et seminar for ledere ved forskningsinstitusjoner som jobber med og er opptatt av forskerstøtte, forskningsadministrasjon og institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Lederseminaret er en del av NARMAs Kompetanseprogram for forskningsadministrasjon. Formålet med seminaret er å tilby en arena for erfaringsdeling og nettverk med kollegaer på tvers av institusjoner, samt faglig påfyll om temaer som preger det forskningsadministrative feltet og ledelsens rolle i arbeidet.

Se video fra forrige lederseminar

Forskningspolitiske endringer, hva betyr det for forskningsstøtten?

Utviklingen i retning av et mer komplekst forskningslandskap fører til endringer i krav og forventinger til forskere, forskningsrådgivere og deres ledere. I dette lederseminaret tar vi for oss de mest sentrale forskningspolitiske endringer og hvilke konsekvenser de kan ha for forskningsstøtten ved institusjonene. Vi vil ha fokus på hvordan forskningsadministrative ledere kan navigere seg i disse omgivelsene, lede det forskningsadministrative arbeidet og samtidig bidra til å utvikle og motivere sine medarbeidere.

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her

Målgruppe

Forskningsadministrative ledere ved UH- institusjoner

  • Forskningsdirektører, avdelingsledere, seksjonsledere, enhetsledere eller andre ledere med personal/ fagansvar for forskningsadministrasjon og/eller strategisk lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid.

Ledere ved forskningsinstitutter, helseforetak eller andre aktuelle organisasjoner

  • Avdelingsledere, forskningsledere eller andre personer med lederansvar knyttet til institusjonens forskningsstrategiske arbeid og/eller fagansvar knyttet til forskerstøtte

 

Påmelding

Påmeldingslenke: https://nettskjema.no/a/336417

Løpende påmelding

 

Dato, sted og format

Seminaret har oppstart 1. juni kl. 10:00 og avsluttes 2. juni kl. 14:00, og vil finne sted ved Quality Airport Hotel Gardermoen

Parkering: 302 avgiftsplasser totalt, herav 10 stk. handicap og 20 stk. ladeplasser. Parkeringen driftes pr. dd. av OnePark og pris er kr. 36,- pr. time og 150,- pr. døgn
Transport:har samarbeid med VY buss, som kjører 2-4 ganger pr. time til/fra flyplassen. Be gjerne om tidtabell. Pris pr. voksen er kr. 80,- pr. vei og billett kan kjøpes i resepsjonen, på automat foran hotellet eller på bussen.

Seminaret vil arrangeres gjennom to dager med presentasjoner ved ulike innledere, det tilrettelegges for erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne gjennom gruppediskusjoner og plenumsoppsummeringer.

 

Antall plasser

Maks 40 deltakere. Det tas et forbehold om fordeling av plasser på seminaret slik at sammensetningen gjenspeiler mangfoldet blant forskningsinstitusjoner. For øvrig gjelder førstemann til mølla prinsippet.

 

Deltakeravgift

Kr. 5500 inkl. mva., uten overnatting

Kr. 6845,- inkl. mva., inkl. overnatting

Fellesmiddag den 1. juni og lunsj begge dager er inkludert i deltakeravgiften.

Du dekker selv øvrige utgifter i forbindelse med kursdeltakelsen.

Vilkår for påmelding til Lederseminaret: Din påmelding er bindende og hele deltakeravgiften vil bli belastet selv om du blir forhindret i å delta på deler av, eller hele arrangementet. Din påmelding kan overføres til en kollega. Eventuelle kostnader for ombooking/endring i hotellbestillingen må betales direkte til hotellet. 

 

 

Last ned detaljert program med tidspunkter og innledere her