« Tilbake

NARMA årsmøte 2021

30/04/2021
12:00 - 13:15

Innkalling til digitalt årsmøte i NARMA

NARMA – norsk nettverk for forskningsadministrasjon ble etablert 6. juni 2013 av Styret for Universitets- og høgskolerådet (UHR), sak 051/13.

Alle UHRs medlemsinstitusjoner samt Forskningsrådet er medlemmer i NARMA. Deltakelse på NARMAs aktiviteter er åpent for alle ansatte ved disse institusjonene. Kontingent til NARMA betales årlig av hver institusjon i forhold til institusjonsstørrelse etter samme fordelingsnøkkel som for medlemsavgiften til UHR.

Årsmøtet er NARMAs høyeste organ og avholdes også i år digitalt:

Fredag 30. april 2021, kl. 12:00 – 13:15

Ifølge NARMAs mandat har hver medlemsinstitusjon én stemme ved stemmegivning på årsmøtet. Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument. Oppnevnte representanter vil få tilsendt invitasjon med lenke for tilgang til årsmøtet.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 9. april 2021. Saksliste publiseres på nettsidene til NARMA to uker før møtet.

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake