« Tilbake

Årsmøte i NARMA via nettmøte, 29. april 2020

29/04/2020
12:30 - 13:45

Årsmøtet er NARMAs høyeste organ og avholdes i år i per videomøte på grunn av at EARMA-konferansen i Oslo er utsatt pga. situasjonen med Koronasviruset.

Nærmere informasjon vil bli publisert her samt sendt ut til hver kontaktperson når løsning er valgt. Vi jobber for å holde oss til samme tidspunkt som tidligere:

Onsdag 29. april 2020, kl. 12:30 – 13:45

 

NARMA – norsk nettverk for forskningsadministrasjon ble etablert 6. juni 2013 av Styret for Universitets- og høgskolerådet (UHR), sak 051/13.

Alle UHRs medlemsinstitusjoner samt Forskningsrådet er medlemmer i NARMA. Deltakelse på NARMAs aktiviteter er åpent for alle ansatte ved disse institusjonene. Kontingent til NARMA betales årlig av hver institusjon i forhold til institusjonsstørrelse etter samme fordelingsnøkkel som for medlemsavgiften til UHR.

Årsmøtet er NARMAs høyeste organ og avholdes i år i per videomøte på grunn av at EARMA-konferansen i Oslo er utsatt pga. situasjonen med Koronasviruset. Nærmere informasjon vil bli publisert her samt sendt ut til hver kontaktperson når løsning er valgt. Vi jobber for å holde oss til samme tidspunkt som tidligere:

Onsdag 29. april 2020, kl. 12:30 – 13:45

Innkalling til årsmøtet ble sendt per e-post til kontaktpersonen for hvert medlem den 26. februar 2020, og er også publisert på NARMAs nettsider.

Ifølge NARMAs mandat har hver medlemsinstitusjon én stemme ved stemmegivning på årsmøtet. Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet er 1. april 2020. Sakslisten publiseres på nettsidene til NARMA to uker før møtet.

Kart utilgjengelig

Ingen NARMA nett-påmelding for dette arrangementet.

« Tilbake