Deltagere

Ansatte ved NARMA-medlemmer, dvs. UHRs medlemsinstitusjoner, kan registrere seg som deltagere i NARMA. Registrering gir tilgang til NARMAs aktiviteter til medlemspris, samt tilgang til NARMAs nettjenester (bl.a. NARMA-forum).

Målgruppe

NARMAs målgruppe er personer som jobber med forskningsadministrasjon på alle nivå ved UHR sine medlemsinstitusjoner:

  • rådgivere, forskningskonsulenter eller andre saksbehandlere som bistår forskere eller forskergrupper med å finne utlysninger, utforme søknader og budsjetter, følge opp prosjekter, skrive rapporter til Forskningsrådet eller EU, og så videre,
  • mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved fakultet eller avdelinger, eller
  • ledere med overordnet ansvar for eksternt finansiert forskning (forskningsdirektører, forskningsdekaner, el.lign.), samt
  • vitenskapelige ansatte, inklusive ph.d-studenter.

Deltakelse fra institusjoner utenfor UHR

Personer som ønsker å delta på noen av NARMAs aktiviteter, men som ikke er ansatt ved en av UHRs medlemsinstitusjoner, kan det mot å betale noe høyere deltageravgift. Størrelsen på tillegget fastsettes av NARMAs styre for hvert enkelt arrangement eller tiltak. Dersom et arrangement bare har rom for et begrenset antall deltagere vil ansatte ved UHRs medlemsinstitusjoner blir prioritert.