Deltagere

Ansatte ved UHRs medlemsinstitusjoner er også medlem av NARMA.

Målgruppe

NARMAs målgruppe er personer som jobber innen forskningsadministrasjon på alle nivå ved UHR sine medlemsinstitusjoner:

  • rådgivere, forskningskonsulenter eller andre saksbehandlere som bistår forskere eller forskergrupper med å finne utlysninger, utforme søknader og budsjetter, følge opp prosjekter, skrive rapporter til Forskningsrådet eller EU, og så videre,
  • mellomledere med ansvar for planlegging, utvikling og koordinering av forskningsadministrasjon ved fakultet eller avdelinger, eller
  • ledere med overordnet ansvar for eksternt finansiert forskning, som forskningsdirektører, forskningsdekaner og lignende, samt
  • vitenskapelige ansatte, inklusive ph.d-studenter.

Deltakelse fra institusjoner utenfor UHR

Personer som ønsker å delta på NARMAs aktiviteter, men som ikke er ansatt ved en av UHRs medlemsinstitusjoner, kan det mot å betale noe høyere deltageravgift. Størrelsen på tillegget fastsettes av NARMAs styre for hvert enkelt arrangement eller tiltak. Dersom et arrangement bare har rom for et begrenset antall deltagere vil ansatte ved UHRs medlemsinstitusjoner blir prioritert.

 

06/24/2020