EARMA 2018: FP9 og Missions

EARMA 2018

EARMA 2018

EARMA-konferansen 2018 gikk av stabelen 16.-18. april i Brussel, men fortvil ikke dersom du gikk glipp av den! Her har vi laget en kort oversikt over hva som var hovedtemaene i konferansen og hvor du kan finne nærmere informasjon om presentasjonene i konferansen.

Missions

Årets store tema var, ikke overraskende, FP9 – EUs kommende rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027). I konferansens plenumssesjoner tok man for seg FP9 og med innledere fra Kommisjonen og andre sentrale aktører (bl.a. Science Europe, LERU) fikk de nærmere 800 deltakerne på konferansen et lite innblikk i hva som kommer.

Europa har kunnskapsbasert samfunn og økonomi, og FP9 vil være et viktig element i videreutviklingen av det europeiske samfunn.  Man ønsker et sterkere fokus på forskningsprosjektenes relevans for samfunnet og dette skal man klare ved å gå over i en mer missions-orientert tilnærming i FP9. For at vi sammen skal kunne løse samfunnsutfordringene vil missions-tilnærmingen legge opp til klynger av prosjekter under ulike missions slik at man får rettet et fokus både mot utfordringen som skal løses og hvordan løsningene kan bidra til langsiktige samfunnsmessige innvirkninger (impact). Dette fordrer også tydeligere kommunikasjon om samfunnsnytten av prosjekters mål og resultater overfor borgerne. FNs Bærekraftsmål (Sustainable Development Goals) vil være utgangspunktet for FP9, i tillegg vil det også være en tettere kobling mellom forskning, innovasjon og utdanning i det neste rammeprogrammet.

Et utkast til FP9 (European Commission proposal for FP9) vil etter all sannsynlighet være tilgjengelig allerede juni 2018.

Forenklinger og avklaringer

En av konferansens hovedtalere, Kurt Vandenberghei (Director for Directorate Climate action and resource efficiency, Directorate-General for Research and Innovation, European Commission), viste til at det var et ønske i Kommisjonen om å forenkle prosessene for søknader og prosjekter, men at man samtidig ønsket kontinuitet fra det nåværende rammeprogrammet Horizon 2020.

Det ble også stilt spørsmål ved om EU ville klare å få en tydeligere definisjon av impact og ikke minst hvordan vi skal kunne klare å måle impact; de langsiktige samfunnsmessige innvirkningene fra prosjektene i rammeprogrammene.

EARMA parallellsesjoner – tilgang til innhold

I tillegg til plenumssesjonene ble det arrangert en rekke parallellsesjoner innen et mangfold av temaer knyttet til forskningsadministrasjon; Research Funding, Project Management, Succeeding with MSCA, Communication, Professional Development – for å nevne noen. En full oversikt over årets (og tidligere) program er tilgjengelig på EARMA konferansens nettsider, korte sammendrag fra hver presentasjon samt informasjon om samtlige innledere er å finne i konferansens Book of Abstract.

Husk at EARMA også har et nyhetsbrev du kan abonnere om du vil holde deg oppdatert på EARMAs aktiviteter.