To forskningsrådgivere ved Universitetet i Nordland

UiN_logo_200UiN lyser ut to 100% stillinger som forskningsrådgivere. En fast stilling som EU-rådgiver og en midlertidig stilling med mulighet for fast stilling innen forskningsadministrasjon.

Lenker:
Stillingsutlysning EU-rådgiver
Stillingsutlysning Forskningsrådgiver
Forskning ved Universitetet i Nordland

Søknadsfrist 8. september 2014