Ekspert for søknadsvurdering Horisont 2020?

Ill: EU-kommisjonen

Ill: EU-kommisjonen

EU-kommisjonen ønsker kontakt med mulige eksperter for vurdering av søknader til Horisont 2020, EUs nye virkemiddel for forskning og nyskaping (2014-2020).

Lenke: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Deltagelse som ekspert i vurdering av søknader til Horisont 2020 vil gi deg nye nettverk i Europa og internasjonalt. Andre som har hatt en slik rolle tidligere, sier en slik erfaring gjorde dem bedre til å skrive EU-søknader og derved suksess og finansiering.

Se også nyhet fra Norges forskningsråd.