NUAS Workshop: The new challenge of innovation in Horizon 2020

NUAS_logo_200NUAS-gruppen Forskning og Innovasjon arrangerer en én-dags workshop i København 2. okktober.

Målgruppe er forskningsrådgivere på universiteter og folk som arbeider i TTOer. Formål er å bli enda dyktigere som rådgivere på søknader til Horizon 2020, samt å lære av hverandres kompetanse. Workshoppen er en arbeidsintensiv dag med arbeid i blandede grupper av forskningsrådgivere og TTO-folk.

Mer informasjon her: http://www.science.ku.dk/english/research/nuas-workshop/

Om NUAS: Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet – nuas.org

Det ble arrangert en tilsvarende workshop i fjor i Kuopio som fikk veldig gode tilbakemeldinger. Vi håper dette ser interessant ut for medarbeidere på deres institusjoner – og at dere oppfordrer ansatte og kolleger til å melde seg på!

Viktig for en vellykket workshop er at dyktige folk deltar.