Presentasjoner: NARMA Høstkonferanse 2013

NARMA_innlH13Nendenfor følger presentasjoner fra NARMA høstkonferanse 2013:

Plenumsinnlegg

Stijn Delauré, Head of International Funds DOC – Research Coordination Office, KU Leuven:
The role of universities and university staff in supporting Innovation in Horizon 2020

Till Christopher Lech, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
Innovasjon i Horisont 2020 – hva betyr dette for norske institusjoner?

Jana Weidemann, avdelingsleder Kunnskapsdepartementet:
Hva må til for å lykkes (enda) bedre? Regjeringens EU-strategi

(Fortsetter under bildet.)
Forsamlingen med fokus på leiested og innlegg med Lise Sagdah, foto T.G. Jacobsen.

Forsamlingen med fokus på leiested og innlegg med Lise Sagdah, foto T.G. Jacobsen.

 

Parallellsesjon TDI: Horisont 2020 – Endringer i finansieringsreglene

Nina Hedlund, spesialrådgiver, Norges forskningsråd:
TDI-modellen – hvor står Forskningsrådet? Forventninger, begrensninger og maler?

Marit Øien Kristoffersen, seniorrådgiver, Norges forskningsråd
Finansieringsreglene i Horisont 2020

Lise T. Sagdahl, seniorrådgiver, NTNU:
Leiestedsmodellen – kort presentasjon av rammeverket

Kari Eidsheim, seniorrådgiver og Anita Vigstad, rådgiver, Universitetet i Bergen
Case-presentasjon – UiB, Hvordan håndtere leiestedsmodellen i praksis?

 

Parallellsesjon Innovasjon: Horisont 2020 – Større vekt på innovasjon og samspill med privat sektor

Inger Nordgard, avdelingsdirektør, Avdeling for Forskningsrådets regionkontorer
Forskningsrådets regionale mobilisering til Horisont 2020

Arvid Landaas, Enterprise Europe Network
Hvordan kan Enterprise Europe Network være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020?

Kristian Martinsen, sjefforsker, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og professor, Høgskolen i Gjøvik
Synspunkt fra aktiv bedrift på EU-innovasjonsområdet – å være prosjektleder i samarbeidet med bedrifter

Lars E. Onsøyen, forskningsrådgiver, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU
Samarbeid med næringslivet i Horizon 2020?