Forfatter: Ragnar Lie

Forfatterarkiv: Ragnar Lie

NUAS inviterer til Brussel-seminar om benchmarking av forskningsadministrative tjenester

Skal du på EARMA-konferansen i Brussel? Benytt anledningen til også å få med deg NUAS’ seminar om Benchmarking the quality and performance of research and innovation services – towards a Nordic modelSeminaret er finner sted 1mandag 16. april, mao rett i forkant av EARMA-konferansen slik at folk lett kan kombinere disse arrangementene.

Fra programmet:

The NUAS planning group on Research and Innovation has in the previous two years explored various possibilities on how to measure the quality and performance of research and innovation services of Nordic universities. A workshop was arranged in Reykjavik in December 2016, and resulting from this workshop, a set of benchmarking indicators came up. These have subsequently been tested by some of the participating institutions, and the preliminary findings of selected benchmarking pilots are ready for presentation. The focus of the coming seminar in Brussels in April 2018, will therefore be to put the insights to use and to take the final steps towards creating a Nordic model on benchmarking the quality and performance of research and innovation services.

Når: 16th of April 2018 at13:00-16:00, prior to the EARMA conference
Hvor: Copenhagen EU Office, Rue de Luxembourg 3, 1000 Brussels, Belgium

Seminaret er gratis. Påmelding til: Sigridur Beck: sigridur.beck@gu.se

Mer informasjon om seminaret finner du i seminarprogrammet (pdf) og på NUAS sin nettside: https://www.nuas.org/

Rapport fra workshop: Bibliometri som strategisk verktøy

NARMAs interessegruppe for bibliometri arrangerte sammen med Elsevier en workshop om bibliometri, Introduction to metrics and their use, 21. april 2016.

Tittel

I det globale forskningslandskapet blir institusjoner i økende grad mer strategiske når det gjelder å støtte sine forskningstalenter, identifisere potensielle områder for vekst og styrke og finne ut hvor man skal posisjonere seg i Norge og på den globale arena. Evaluering av forskningsaktivitet, -impact og avkastning på investeringer presenterer betydelige utfordringer for institusjoner over hele verden. Forskningsindikatorer som publisering og siteringsdata samt nye “altmetrics” kan støtte disse utfordringene gjennom å supplere fagfellevurdering og ekspertuttalelser, men det kan være vanskelig å foreta informerte valg om hvilke indikatorer som skal brukes. Les videre

Nasjonal forskerutdanningskonferanse 2016: Ph.d-veiledning, internasjonalisering og innovasjon

Årets nasjonale forskerutdanningskonferanse arrangeres av NTNU i Trondheim 6. og 7. juni. Målgruppen er alle som jobber med forskerutdanningsrelaterte problemstillinger ved universiteter og høgskoler, både administrativt og faglig, og i år tar vi opp viktige tema som veiledning og veilederkompetanse, internasjonalisering av doktorgradsutdanningen og innovasjon.

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info

Sentrale keynote speakers i år er

 • Dr. Anne Lee om veilederkompetanse
 • Thomas Jørgensen, leder av EUA-CDE om utviklingen på doktorgradsutdanning i Europa
 • Prof. Dag Rune Olsen, rektor ved UiB om helsetilstanden til norsk doktorgradsutdanning

Vi ønsker alle interesserte hjertelig velkommen til Trondheim.

Program og påmelding finner dere her: www.ntnu.no/nfuk-2016

Årsmøte i NARMA 2016

Narma_V15_Aarsmote15_800x180

 

 

 

8. mars 2016 ble det sendt innkalling til Årsmøte i NARMA – Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Årsmøtet finner sted i forbindelse med NARMAs Vårkonferanse 2016.

Dato 12. april 2016 – kl 17:30 – 18:30 – Quality Airport Hotel Gardermoen

Alle UHR sine medlemsinstitusjoner pluss Forskningsrådet er medlemmer av NARMA og hver institusjon har én stemme på årsmøtet.

Institusjoner som ønsker å være representert og kunne avgi stemme på Årsmøtet må derfor oppnevne en representant. Institusjonens melding om oppnevningen må være NARMAs sekretariat i hende senest før Årsmøtet begynner, enten per epost: post@narma.no eller som papirdokument (I perioden 1.1.16 til 1.7.16 fungerer UHR selv som sekretariat. Adresse: UHR, Storgaten 2, 0155 Oslo). Årsmøtedelegater.

Frist for innmelding av saker som ønskes behandlet på årsmøtet var: 31. mars 2016. Det var ikke kommet forslag til saker innen fristen.

Sakliste per 1. april, utsendt per epost:

 1. Konstituering
 • Godkjenning av årsmøtedelegater
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokollen

Dokumenter:

 • Innkalling datert 08.03.2016
 • Mandat for NARMA, (Vedtatt i UHR 03.02.2015)
 • Oversikt over institusjonsdelegater på utsendingstidspunktet
 1. Beretning fra arbeidsutvalget
 • Beretning for 2015
 • Økonomioversikt 2015
 1. Innkomne forslag
 • —-
 • —-
 1. Plan for arbeidet i det kommende år
 • Plan for arbeidet i 2016
 • Budsjett for 2016
 1. Suppleringsvalg til Arbeidsutvalget
 2. Arbeidsutvalget: Endring av oppnevningsperiode og internasjonalt engasjement
 3. Oppnevning av valgkomité NARMA AU 2017

 

 

Etableringen av NARMA er vedtatt

Narma_logo_200UHRs styre har i møtet 6. juni 2013 formelt vedtatt NARMA som et nettverk under UHR! Det betyr at interimfasen er over og NARMA kan utvikle seg videre for å bidra til kompetanseheving, karriereutvikling og kvalitetsheving innen forskningsadministrative tjenester.

For UHRs styre ses NARMA på som et viktig virkemiddel for å få til en bedre uttelling for norsk forskning i Horisont 2020, noe som vil knytte an til Kunnskapsdepartementets varslede handlingsplan om nettopp dette.

NARMAs fulle navn på norsk er Norsk nettverk for forskningsadministrasjon og på engelsk: Network for Administration and Research MAnagement – NARMA.

Alle som arbeider ved en UHR-institusjon kan delta på NARMAs aktiviteter til kostpris. Med utgangspunkt i en egen avtale med Forskningsrådet legges det opp til at det samme vil gjelde for Forskningsrådets ansatte. Ansatte ved institusjoner utenfor UHR og Forskningsrådet, f.eks. instituttsektor og helseforetakene kan delta på aktivitetene mot et tillegg i prisen.

Valgkomiteen er klar til dyst

Valgkomiteen som ble nedsatt på NARMAs årsmøte på Gardermoen 16. april er nå klar til å diskutere kandidater. Institusjonene har fått brev der de oppfordres til å foreslå mulige styremedlemmer, og forslag er allerede mottatt i UHR.

Valgkomiteen består av:

 • Astri Bårdgård, HiB, leder
 • Colin Murphy, UMB
 • Ingrid Sogner, UiO

Institusjonene kan sende forslag til navn til ragnar.lie@uhr.no innen 15. mai.
Invitasjonen til Institusjonene finnes her.
NARMA styre skal består av 8 medlemmer, herunder leder og nestleder, samt 2-3 varamedlemmer.

NARMA – Medspillere for forskning

NarmaForsamling2013

NARMAs motto ble “Medspillere for forskning”.

På konferansen på Gardermoen ble “Medspillere for forskning” valgt som motto for nettverket. Forslagsstilleren var Lise Sagdahl ved NTNU. Gratulerer!

Styringsgruppen/juryen hadde mottatt ca 50 forslag til motto for NARMA fra 35 personer.
Juryen valgte ut tre finalister:

 1. Sammen blir vi bedre
 2. Medspillere for forskning
 3. Vi fremmer forskning

 

Hva skal NARMAs motto være?

På årskonferansen skal det avgjøres hva som skal være NARMAs motto eller slagord. Hva synes du bør betegne hva NARMA står for?

Bli med å foreslå på en av følgende måter:

 • Logg deg inn på NARMA-forum og skriv ditt forslag på norsk (gjerne med begrunnelse) som svar på forum-innlegg med tittelen NARMA-motto
 • Tvitre forslaget, bruk: #narmamotto
 • Send en mail til Patrik Bye patrik.bye@uit.no med NARMA-motto i emnefeltet (og gjerne med begrunnelse)
 • Lever skriftlig til en i styringsgruppa.

Vinneren får en iPad mini!

Nærmere 300 påmeldt til NARMAs Årskonferanse 2013

Interessen for NARMA årskonferanse 2013 er overveldende. Nærmere 300 er påmeldt til konferansen med temaet Ny forskningsmelding – hva betyr det? på Gardermoen 16.-17. april 2013.

Blant innlederne finner vi Ole Petter Ottersen fra UiO, Morten Størseth, Aris Kaloudis og Bente Lie fra KD, Anders Hanneborg og Jesper W. Simonsen fra Forskningsrådet, Erk Yssen fra EU-delegasjonen i Brussel og Petter Aaslestad fra Forskerforbundet.

I tillegg til plenumsforedragene inviterer vi til tre parallellsesjoner med temaer med stor relevans for Forskningsmeldingen:
1. Horisont 2020 og norsk deltakelse
2. Innovasjon i UH-sektoren
3. Smart eksternfinansiering

Les mer