Forfatter: Marianne Grøn

Forfatterarkiv: Marianne Grøn

Programmet Åsgard Staff: etablering av norsk-fransk partnerskap innen forskningsadministrasjon. Utlysning med frist 31. januar

Forskningsrådet deltar i et samarbeid med Den franske ambassaden i Oslo, som koordinerer utlysningen Åsgard Staff, som er rettet mot administrativt ansatte ved universiteter og forskningsmiljøer, samt forskningsfinansierende organisasjoner i Norge og Frankrike. Åsgard-programmet støtter etablering av nye fransk-norske partnerskap.

Utlysningen er rettet mot administrativt ansatte på universiteter og forskningsinstitusjoner som Direction Europe, Forskningsrådet, samt andre forskningsfinansierende organisasjoner. Søkere kan besøke tilsvarende organisasjoner og deres forskeradministrasjon i Frankrike. Det kan søkes om en ukes opphold i Frankrike. Les mer om utlysningen til Åsgard Staff her: https://www.france.no/no/if/norge-oslo/vitenskap/samarbeidsprogrammer-vitenskap/asgard-programmet/

Søknadsperiode: fra 15. november t.o.m. 31. januar 2022 (endelig frist).

Utlysningsdokumentet finner du her.

Fagteamet i NARMAs Kompetanseprogram tror på våren!

Våren 2022 vil by på flere tilbud fra Kompetanseprogrammet, er den gode nyheten fra Fagteamet.

Nytt Lederseminar med temaer som «ledelse i krysspress» og «ledelse av kunnskapseksperter i forskningsadministrasjon» er allerede nøye planlagt. Lokaler og innledere til nytt lederseminaret var inntil nylig planlagt for januar, men forskyves nå til mars/april. Vi lover å sende ut nyhetsbrev og legge ut påmelding på NARMAs nettsider i god tid. – Nå tror vi på bedre forhold til våren og håper snarlig å få på plass dato for lederseminaret, sier prosjektleder for Kompetanseprogrammet Nichole E. Silva.

Fagteamet i NARMAs Kompetanseprogram har under hele pandemien møtt hverandre jevnlig, digitalt, og planlagt for gode læringsarenaer og nettverksbygging. Vi har, som så mange andre, måtte ta beslutninger om å utsette planlagte kurs og seminarer.

I oktober 2020 valgte fagteamet å arrangere en digital 2.-samling av det pågående innføringskurset for å oppnå kontinuitet. Deltakerne kjente hverandre allerede, etter å ha møttes første gang i februar i Kristiansand. Samlingen ble fordelt på flere dager og tilbakemeldingene fra deltakerne var gode.

I oktober i år kunne vi imidlertid igjen glede oss over å møtes ansikt til ansikt i nytt videregående kurs lagt til Bergen. – Vi møtte utrolig engasjerte deltakere på kurset, og det at de gjenspeiler mangfoldet av UH- og instituttsektoren bidrar til at kurset får en ekstra spennende dimensjon gjennom diskusjonene det legges opp til på kurset, sier medlem av Fagteamet Linn Kristin Stølan ved UiO. Les hele saken fra Bergen på NARMAs nettsider!

Vårt igangsatte videregående kurs fortsetter også så snart som mulig i dialog med våre deltakere, i tillegg vil vi på nyåret introdusere et nytt innføringskurs.

Følg med på NARMAs nettsider, her kan du også lese om rammeverket og tilbudet til Kompetanseprogrammet. Kompetanseprogrammet mottar delfinansiering fra Forskningsrådet for 2021-2022.

Deltakerne i videregående kurs fra Kompetanseprogrammet møttes til 1. samling i Bergen i oktober 2021.

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) ønsker dine meninger om opplæringsressurser i forskningsetikk

Hva trenger du å kunne om forskningsetikk? Hvilke ressurser bruker du i dag? Og hva skulle du ønske at fantes av ressurser til bruk i undervisning eller opplæring?

For å kunne gi et bedre tilbud, ønsker De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) innspill om hvilke ressurser som er i bruk av deres eller andres, og hva dere eventuelt savner. Les mer og send dine innspill via nettskjemaet til NEK. FEK håper at du vil ta deg tid til å gi innspill innen 17. desember.

Kif-komiteen lanserer tre filmer for å lykkes med handlingsplaner og likestillingsarbeidet

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har laget tre filmer om hvorfor, hvordan og hva som skal til for å lykkes med handlingsplaner og likestillingsarbeidet. Klikk her for filmserien om handlingsplaner for likestilling.

I Norge er alle offentlige virksomheter ved lov påbudt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver. I tillegg stilles det krav fra EU om at alle som søker forskningsmidler må ha en handlingsplan for likestilling.

Her finner du Kif-komiteens oversikt over de nasjonale føringene for hvordan universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter skal jobbe med likestilling, og kravene i EUs forskningsprogram Horisont Europa. Her finner du også handlingsplaner til universiteter og høgskoler i Norge.

Norges forskningsråd innfører også dette kravet fra 2022. Det må være på plass når støtten tildeles. Her kan du lese mer på Forskningsrådets sider.

Brand new INORMS Research Evaluation Group Guide to SCOPE Framework for responsible research evaluation

“The guide is designed by practitioners for practitioners seeking to design and run responsible research evaluations in their organisations. We believe the SCOPE framework bridges the gap between high-level statements of principle for responsible metrics, and the actual practical implementation of those principles through the design and delivery of responsible evaluations. We hope this new guide, complete with practical case studies, will be a significant help to busy practitioners seeking to deliver on their responsible research evaluation aspirations”, Tanja Strøm, Deputy Chair of INORMS Research Evaluation GroupThe International Network of Research Management Societies (INORMS)

Research Evaluation Group (REG) has released November, 22 an 18-page guide to their framework for responsible research evaluation called SCOPE.

Established in 2018, the INORMS REG has been working to better understand and develop best practices in responsible research evaluation with the aim of providing practitioners and senior leaders the tools they need to effectively and responsibly evaluate research. The SCOPE Framework for responsible research evaluation resulted from their work.

Over the past year the Group have partnered with a range of funders, institutions and publishers to apply SCOPE to a series of real-life evaluation problems with the aim of testing the model. The guide draws on the learnings of these explorations, many of which have been included as case studies. The aim of the guide is to assist any organisation seeking to design a responsible research evaluation. It was designed by their publishing partner, Emerald Publishing, and is now available as an open resource under a CC-BY licence.

The SCOPE framework for responsible research evaluation comprises of five stages:

  1. START with what you value 
  2. CONTEXT considerations 
  3. OPTIONS for measuring 
  4. PROBE deeply 
  5. EVALUATE your evaluation 

This content is available online, including one-page summaries in various languages, and is available for no charge. In addition to the SCOPE guide, additional materials have been developed including fuller case studies using the framework from a variety of international contexts including research universities, publishing companies, and funding agencies. More information and materials can be found online here: https://inorms.net/research-evaluation-group/.

The REG is available for additional workshops and program development in the use of SCOPE. Contact the group by reaching out to the Chair, Dr. Elizabeth Gadd, e.a.gadd@lboro.ac.uk or the Deputy Chair, Tanja Strom, tanja.strom@oslomet.no.

 

EARMA trenger din hjelp: spørreundersøkelse om rollen som forskningsrådgiver

EARMA gjennomfører undersøkelsen og resultater blir presentert på årskonferansen i Oslo 4. – 6. mai 22.

Spørreundersøkelse tar ca. 15 minutter og ber om svar om rollen som forskningsrådgiver, både i forhold til kompetansebehov og tilgang til ulike programmer for kompetanseutvikling.

Du finner spørreundersøkelsen her.

 

NARMAs Kompetanseprogram i Bergen

Fagteamet til NARMAs Kompetanseprogram strålte i møte med 20 spente forskningsrådgivere på første samling i NARMAs videregående kurs for forskningsadministrasjon. Det var en god følelse å få startet opp programmet igjen etter nedstengningen og Bergen var møteplassen denne gangen.

 

Hiwa Målen

Fagteamet ved Hiwa Målen, UiB

Nichole E. Silva

Fagteamet ved Nichole E. Silva, UiA

Kompetanseprogrammet

Kompetanseprogrammet samlet 20 deltakere i det videregående kurset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetanseprogrammets Videregående kurs, for godt erfarne forskningsrådgivere, består av totalt to samlinger, og den første av samlingene ble avholdt i Bergen.

Målet for første samling var å utforske deltakernes og forskningsadministrasjonens rolle i forskningens livsløp både overordnet og på individnivå. Deltakerne på kurset kommer fra ulike institusjoner i universitets-, høgskole og instituttsektoren.

Linn Kristin Stølan og Hege Nedberg

Fagteamet ved Linn Kristin Stølan, UiO og Hege Nedberg, OsloMet

– Vi møtte utrolig engasjerte deltakere på kurset, og det at de gjenspeiler mangfoldet av UH- og instituttsektoren bidrar til at kurset får en ekstra spennende dimensjon gjennom diskusjonene det legges opp til på kurset, sier medlem av Fagteamet Linn Kristin Stølan ved UiO.

EU-strategi lokalt

Dagene ble ledet av Fagteamet som startet med EUs overordnede historikk og nåværende rammeprogram, etterfulgt av gruppediskusjoner om hvordan egne organisasjoners strategier retter seg inn mot rammeprogrammet.

Vibeke Moe fra Kunnskapsdepartementet (KD) bidro som innleder og presentere hvordan Norge arbeider med den norske strategien for EU-programmene. Vibekes lange erfaring, også innen forskningsadministrasjon, gav i tillegg deltakerne verdifulle tips og råd om hvilke muligheter som er tilgjengelig på veien mot målene.

Vibeke Moe

Vibeke Moe fra Kunnskapsdepartementet på samlingens første dag

Kompetanseprogrammet

God dialog under første samling i Bergen

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisk tilnærming til forskningsadministrativ støtte

I løpet av kurset ble forskningsadministrasjonens utvikling og rolle særlig vektlagt, med en utforskning av rollen, kompetanser og viktigheten av «soft-skills».

Kompetanseprogrammet

Deltakerne deltok i flere gruppearbeid og i utvikling av sine soft-skills

Kompetanseprogrammet

Fagteamet og innledere var også tilstede underveis i gruppearbeidene

Carina Hundhammer, Kompetanseprogrammet

Carina Hundhammer fra Abelia holdt innlegg i andre dag av samlingen

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hundhammer fra Abelia gjorde et dypdykk i forskningsadministratorens mange roller i det totale forskningslandskapet, og delte strategier for å identifisere ulike mål og forventninger vi møter på ulike organisatoriske arenaer og på det individuelle plan.

Kompetanseprogrammet skal bidra til at deltakerne kan utvikle sin kompetanse og etablere nettverk med andre innen forskningsadministrasjon, og både et faglig og sosialt innhold ble vektlagt på kurset.

 

 

 

 

 

Carina Hundhammer, Kompetanseprogrammet

Gode møter mellom både innledere og deltakere underveis i samlingen

Neste samling er i januar og vi gleder oss allerede!

NARMAs Kompetanseprogram er delfinansiert av PES-midler tildelt fra Norges Forskningsråd for 2021-22. Les mer om tilbudet under NARMAs Kompetanseprogram.

 

 

 

 

 

Alle bilder: Marianne Grøn

Del dine erfaringer på EARMA-konferansen i Oslo i 2022!

Brenner du for temaer innen forskningsadministrasjon og ønsker å dele din kunnskap? Har dere erfaringer og gode ideer for hvordan gi god forskerstøtte ved din enhet eller institusjon? EARMAs Oslo-konferanse ble som kjent utsatt fra våren 2020, og arrangeres nå 4. – 6- mai 2022.

– En del norske bidrag var lagt inn i programmet i 2020. I 2022 ønsker vi flere søknader fra Norge. Dette er en unik anledning til å profilere norske fagmiljøer innen forskningsadministrasjon. Måten vi arbeider på her er på høyden med det beste i Europa, så det er ingen grunn til å nøle. Vi håper på stort engasjement og mange bidrag til EARMAs konferanse i Oslo fra 4. – 6. mai 2022, sier Ragnar Lie, fra UHR og medlem av EARMAs konferansekomité.

Les Call for abstracts: EARMA Conference Oslo “Research support in the new normal”.

Frist for å sende inn bidrag er forlenget til 8. oktober 2021!