NARMA årskonferanse 2015 var en suksess!

Narma_V15_Plenum1_800x180Narma_konferanse_2015Over 300 deltaker hadde meldt seg på men vi måtte av praktiske årsaker sette et loft på 300. Konferansen inneholdt mange spennende og gode innlegg. Overordnet tema var strukturmeldingen med innlegg fra KD og FFA. Vi fikk også høre hvordan våre søster organisasjoner SRA-International, ARMA og EARMA jobber. Det er klart at det er en fordel for NARMA medlemmer å se på hva som foregår i utlandet og vurdere de samlinger som tilbys der fordi alle høyere utdannelse institusjoner har de samme utfordringer som vi har. NARMA skal prøve å holde hjemmesiden oppdatert på de konferanser som tilbys av søsterorganisasjonene.

Narma_V15_GarnettAndersen_300
De ble holdt flere parallelle sesjoner med mer spesialisert fokus som immaterielle rettigheter, forskningsetikk og juss, bibliometri, økonomiadministrasjon i forskningsprosjekter og impact i H2020 prosjekter. Her var det gode presentasjoner og stort engasjement fra tilhører. En stor del av dag 2 som tiltrakk mange deltakere var sesjonene som fokusert på hvordan man kan utvikle en god forskningsadministrasjon og sørge for at en forskningsadministratorer er en karriere stilling med en rolle som er anerkjent i en UH institusjon. Vi fikk eksempler på kurser som kan gi en akkreditering som forskningsadministrator som holdes av ARMA og EARMA. Det vil kreve en del ressurser hvis man skal prøve å lage noe tilsvarende under NARMA men NARMA-AU vil jobbe videre med dette for å se hvordan vi kan bidra til å profesjonalisere rollen som forskningsadministrator.

NARMA årsmøte 2015 ble også avholdt og referat kan finnes her – lenke

Til sist kan jeg love at vi skal sørge for at det også bli noen mer sosialt tilknyttet middagen. Så jeg gleder meg til årskonferansen 2016.

Mvh
Troels Jacobsen, leder NARMA arbeidsutvalg

(Foto Troels Jacobsen: Marie Garnett og Jan Andersen forran en engasjert forsamling i avsluttende plenum.)