NARMA vårkonferanse 2015 – presentasjoner

Narma_konferanse_2014
NARMA vårkonferanse 2015 er historie, nedenfor er pdf-versjoner (på det meste) av presentasjonene.

Lenker til: programmet, påmeldingen

Listen oppdateres, per 30.04.2015 mangler et par innlegg på økonomi-sesjonen 13.april.


Plenumssesjon 13.april

Fagdirektør Ingvild Marheim Larsen, Universitets- og høyskoleavdelingen, Kunnskapsdepartementet:
* Om strukturmeldingen og forslag til ny finansieringsordning for UH sektoren

Leder Agnes Landstad, Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA):
* Om struktur meldingen og samarbeid med UH sektoren

Leder John Westensee, SRA International:
* Om internasjonale samarbeidsmuligheter og eksempler fra USA

Parallellsesjon 13.april: 1. Impact – nøkkelfaktor for en vellykket søknad til Horisont 2020

NCP-koordinator Till Christopher Lech, Norges Forskningsråd:
* Betydningen av Impact i Horisont 2020

Spesialrådgiver Tobias Bade Strøm, Norges Forskningsråd
* Tverrgående perspektiver i Horisont 2020

Funding advisor Elina Humala, Research and Innovation Services, Universitetet i Jyväskylä
* Impact clincs: organisering og hvordan de bidrar til å klargjøre impact for konkrete prosjektidéer

Seniorrådgiver Tom Salusbury, Høgskolen i Oslo og Akershus
* Praktisk øvelse

Parallellsesjon 13.april: 2. Økonomiadministrasjon i forskningsprosjekt

Juridisk og finansiell NCP-kontakt Anja Wiesbrock, Norges Forskningsråd:
Presentasjon

Teamleder regnskap Anne Hilde Nymoen, Høgskolen i Gjøvik
Grunnleggende og praktisk regnskapsføring og rapportering av EU prosjekter

Seniorrådgiver Terje Ruud, Seksjon for regnskapstjenester, NTNU:
* Erfaringer med revisjon fra EU. Hva er forskjellene mellom revisjon utført av nasjonal revisjon og revisjon fra EU

Parallellsesjon 13.april: 3. Forskningsetikk & juss – hva veier tyngst?

Senterleder Matthias Kaiser, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen:
* Hvorfor vi ikke blir ferdig med forskningsetikken – fusk som symptom fremfor isolert fenomen

Seniorrådgiver Jannicke Hudson, UiT Norges arktiske universitet:
* Opplæringsbehov etter helseforskningsloven

Avdelingsleder Peder Heyerdahl Utne, Forskningsadministrativ avdeling, Oslo universitetssykehus HF:
* Forskningsetikk – rolle- og ansvarsfordeling

Parallellsesjon 14.april: 1. Hva er bibliometri og hvordan kan vi bruke bibliometri?

Senior Researcher Thed van Leeuwen, Centre for Science and Technology Studies, Leiden University:
* Applying bibliometrics in research assessment and management … It’s complicated

Research Adviser Marianne Gauffriau, Fakultetsservice, Forskning og Innovation, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns universitet:
* Researcher! Reclaim your metrics. The use of bibliometric indicators in research applications.

Spesialrådgiver Stig Slipersæter, Norges Forskningsråd:
* Forskningsrådets bruk av bibliometri og om arbeid med nasjonal infrastruktur for bibliometri

Daglig leder Katrine W. Bjerde, Cristin:
* Planer for videreutvikling av CRIStin som verktøy for bibliometri

Parallellsesjon 14.april: 2. Immaterielle rettigheter (IPR) – hvordan arbeider institusjonene med sikring og forvaltning av IPR?

Seniorrådgiver Morten Øyen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet:
* IPR i Horisont 2020 – hovedprinsippene

Jurist Helle Thorsen, Inven2, Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus:
* Presentasjon av The Norwegian TTO IP Alliance

Seniorrådgiver Kristine Langerød, Høgskolen i Telemark:
* Utviklingen av IPR-politikk ved Høgskolen i Telemark

Avdelingsdirektør Otto Scharff, Avdeling for Marked og informasjon, Patentstyret:
* Hvordan vi samarbeider med institusjonene – og Patentstyrets verktøykasse for forskning og nyskaping

Parallellsesjon 14.april: 3. Hvordan utvikle god forskningsadministrasjon? Hva kan vi lære av hverandre?

Chefkonsulent Jan Andersen, SCIENCE Forskning og Innovation, Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og PDWG:
* COST-prosjektet BESTPRAC

Prosjektleder Ragnar Lie, UHR/ Universitetet i Oslo og PDWG:
* Prosjekt: Bedre forskerstøtte ved Universitetet i Oslo

Plenumssesjon 14.april

Head of Professional Development Marie Garnett, ARMA:
Research administration as a recognised profession: The ARMA way

Senior Executive Advisor Jan Andersen, Faculty of Science, Research and Innovation, University of Copenhagen/EARMA – PDWG:
Towards a European framework for professional qualifications for research managers and administrators

* Joint presentation: Professional Research Administration – what is it really?