Kategori: NARMA-AU

Kategoriarkiv: NARMA-AU

Tre NARMA-medlemmer klar for EARMA-sertifiseringskurs

I slutten av september fikk alle NARMA-kontakter melding om at NARMA for andre gang ønsket å støtte tre norske deltagere til EARMAs sertifiseringsprogram for forskningsadministrasjon. Interesserte ble bedt om å melde seg på kurset, for så å bli vurdert for opptak av EARMA. De tre heldige som ble valgt ut, og som vil få dekket kr. 10 000 av kursutgiftene er:
Paolo Simonelli, UiB
Anja Nieuwenhuis, VID
Erik Ingebrigtsen, NTNU.

NARMA ønsker alle tre lykke til på kurset!

Klart for nye medlemmar i NARMA sitt arbeidsutval

Ved årsmøtet i mars 2017 skal det veljast nye medlemmar til NARMA sitt arbeidsutval (AU). AU skal i størst mogeleg grad spegle representasjonen i nettverket, både når det gjeld institusjons- og stillingstype. Representantane vert vald for ein periode på 3 år, etter vedtak i årsmøtet 2016.

Hovudoppgåva til AU er å ivareta og styrke utviklinga av nettverket, bl.a. ved å:

  • arrangere konferansar, workshops og kurs
  • bidra til utvikling av gode administrative nettverk
  • bidra til eit godt samspel mellom institusjonane sine kjerneaktivitetar.

Dersom du kunne tenke deg å delta, ta kontakt snarast med vår valkomité:
Kjersti Sjaatil, HiOA (kjersti.sjaatil(at)hioa.no
Pål Vegar SToreheier, UiT (paal.v.storeheier(at)uit.no)
John Kamsvåg, NTNU (john.kamsvag(at)ntnu.no)

 

Vertsinstitusjon for NARMAs sekretariat 2016-2019?

Narma_sekretariat_200Sekretariatet for NARMA har ansvar for planlegging og oppfølging av NARMAs aktiviteter i samarbeid med NARMAs arbeidsutvalg og med UHRs sekretariat. Med utgangspunkt i NARMAs mandat tilligger følgende oppgaver sekretariatet:

  • Praktisk organisering av NARMAs arrangementer
  • Sekretariat for NARMAs arbeidsutvalg
  • Økonomiforvaltning, herunder ansvar for rapportering, både innholdsmessig og på
    regnskap
  • Håndtering av NARMAs nettsider (http://narma.no)
  • Forvaltning av medlemsbasen

Les videre