Kategori: NARMA-AU

Kategoriarkiv: NARMA-AU

Har du idéer til parallellsesjoner for NARMA vårkonferanse 2019?

NARMA-AU inviterer med dette til å sende innspill til parallellsesjoner til NARMA vårkonferanse 2019. Hovedtemaet for konferansen blir «Forskningens samfunnseffekter», men sesjonen må ikke være relatert til hovedtemaet.

Sesjonene tirsdag og onsdag er på hhv. 3 timer og 2 timer og 40 minutter, og NARMA dekker normalt reise og opphold for de som innleder, og den som er ansvarlig for sesjonen.

De som melder sin interesse må også ta på seg den praktiske planleggingen av sesjonen, i samarbeid med NARMAs sekretariat. Innspill til tema og innledere kan sendes til post@narma.no innen 20. september.

Tre NARMA-medlemmer klar for EARMA-sertifiseringskurs

I slutten av september fikk alle NARMA-kontakter melding om at NARMA for andre gang ønsket å støtte tre norske deltagere til EARMAs sertifiseringsprogram for forskningsadministrasjon. Interesserte ble bedt om å melde seg på kurset, for så å bli vurdert for opptak av EARMA. De tre heldige som ble valgt ut, og som vil få dekket kr. 10 000 av kursutgiftene er:
Paolo Simonelli, UiB
Anja Nieuwenhuis, VID
Erik Ingebrigtsen, NTNU.

NARMA ønsker alle tre lykke til på kurset!

Klart for nye medlemmar i NARMA sitt arbeidsutval

Ved årsmøtet i mars 2017 skal det veljast nye medlemmar til NARMA sitt arbeidsutval (AU). AU skal i størst mogeleg grad spegle representasjonen i nettverket, både når det gjeld institusjons- og stillingstype. Representantane vert vald for ein periode på 3 år, etter vedtak i årsmøtet 2016.

Hovudoppgåva til AU er å ivareta og styrke utviklinga av nettverket, bl.a. ved å:

  • arrangere konferansar, workshops og kurs
  • bidra til utvikling av gode administrative nettverk
  • bidra til eit godt samspel mellom institusjonane sine kjerneaktivitetar.

Dersom du kunne tenke deg å delta, ta kontakt snarast med vår valkomité:
Kjersti Sjaatil, HiOA (kjersti.sjaatil(at)hioa.no
Pål Vegar SToreheier, UiT (paal.v.storeheier(at)uit.no)
John Kamsvåg, NTNU (john.kamsvag(at)ntnu.no)

 

Vertsinstitusjon for NARMAs sekretariat 2016-2019?

Narma_sekretariat_200Sekretariatet for NARMA har ansvar for planlegging og oppfølging av NARMAs aktiviteter i samarbeid med NARMAs arbeidsutvalg og med UHRs sekretariat. Med utgangspunkt i NARMAs mandat tilligger følgende oppgaver sekretariatet:

  • Praktisk organisering av NARMAs arrangementer
  • Sekretariat for NARMAs arbeidsutvalg
  • Økonomiforvaltning, herunder ansvar for rapportering, både innholdsmessig og på
    regnskap
  • Håndtering av NARMAs nettsider (http://narma.no)
  • Forvaltning av medlemsbasen

Les videre