Vertsinstitusjon for NARMAs sekretariat 2016-2019?

Narma_sekretariat_200Sekretariatet for NARMA har ansvar for planlegging og oppfølging av NARMAs aktiviteter i samarbeid med NARMAs arbeidsutvalg og med UHRs sekretariat. Med utgangspunkt i NARMAs mandat tilligger følgende oppgaver sekretariatet:

  • Praktisk organisering av NARMAs arrangementer
  • Sekretariat for NARMAs arbeidsutvalg
  • Økonomiforvaltning, herunder ansvar for rapportering, både innholdsmessig og på
    regnskap
  • Håndtering av NARMAs nettsider (http://narma.no)
  • Forvaltning av medlemsbasen


Behovet for god forskningsadministrasjon er stort og utviklingen går raskt og på mange nivå samtidig – både internasjonalt, nasjonalt og på institusjonsnivå. For å tilby gode tjenester, organisere nyttige workshops og konferanser og være en god arena for læring på tvers kreves det at NARMA må ligge i forkant. UHR ønsker derfor et effektivt og proaktivt sekretariat. En viktig oppgave blir dessuten å videreutvikle arbeidsdelingen mellom sekretariat og arbeidsutvalg.

Vertsinstitusjonen er garantert å følge med i forkant av dette arbeidet. Vertsinstitusjon for NARMAs sekretariat 2012-2015 har vært UiT Norges arktiske universtet.

Brev fra UHR til medlemsinstitusjonene, tilbakemeldinger til: postmottak (på) uhr.no – så raskt som mulig.